Leerlingen leren hun antwoorden inhoudelijk beter formuleren bij biologie: Opbrengsten van een Lesson Study cyclus (door Talitha Visser)

Samenvatting

In toetsen moeten leerlingen vakbegrippen gebruiken bij het beschrijven van processen en redeneringen in een antwoord. Leerlingen formuleren hun antwoorden op toetsen vaak onbeholpen en docenten weten niet hoe ze leerlingen hierin kunnen begeleiden. Doel van dit onderzoek is docenten te ondersteunen om leerlingen te leren hun antwoorden inhoudelijk correct, concreet en specifiek te formuleren. Docenten volgen vijf fasen in een Lesson Study cyclus. Allereerst heeft het LS-team een vraaganalyse-taalsteun ontwikkeld. Docenten hebben geobserveerd en geanalyseerd hoe leerlingen met deze vraaganalyse-taalsteun aan de slag gingen en constateerden dat leerlingen deze steun goed kunnen toepassen. Ook is vastgesteld welke invloed de voorwaarden hebben (groepsindeling, context, omgaan met de specifieke woorden). Hieruit zijn didactische richtlijnen opgezet voor bètadocenten.