Attitudes van docenten ten opzichte van een team-gebaseerde onderwijsinnovatie in het hoger onderwijs: Beinvloedende factoren op individueel-, team-, en organisatieniveau

Inken Gast, Kim Schildkamp, Jan T van der Veen, Susan McKenney, Hans Luyten

29 Juni, 11.00 – 12.30,  Parallel 4, Paperslot 17 HO

 

Curriculuminnovaties in het hoger onderwijs eisen steeds vaker van docenten dat zij samen werken in teams. Bij de succesvolle invoering van dergelijke innovaties is de attitude van docenten ten opzichte van de onderwijsinnovatie van groot belang. Er is echter nog heel weinig bekend over attitudevorming van docenten in het hoger onderwijs. Deze studie identificeert op basis van een online vragenlijstonderzoek (n=217) factoren op individueel-, team- en organisatieniveau die gerelateerd zijn aan attitudevorming van docenten in deze context en onderzoekt de onderlinge relatie van deze factoren. De resultaten laten een centrale rol van intrinsieke motivatie en self-efficacy van docenten zien. Beide mediëren gedeeltelijk de invloeden van het werken in teams en organisatiefactoren zoals beschikbare tijd of ondersteuning van leidinggevenden op attitude.