Employees

Employees

foto zonjee

Jan Zonjee

Economics teacher educator

Room: Ravelijn 5339
Email: j.g.zonjee@utwente.nl

Ik ben sociaal econoom, afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit van Utrecht in 1982. Daarna ben ik aan het werk gegaan als docent economie op de Grundel in Hengelo. De eerste jaren betrof dit uitsluitend de bovenbouw van havo en vwo maar na de invoering van de basisvorming en de grootschalige fusies, kwam hier de onderbouw, de mavo en het vbo bij.

Naast mijn werkzaamheden als docent heb ik bijna 15 jaar, eerst als lid van een constructiegroep en later als toetsdeskundige, op het Cito mee geproduceerd aan de eindexamens economie voor het vwo. Eerst in het oude programma maar vanaf 2009 voor het nieuwe programma. Bij dit laatste lag vooral de nadruk op het onderzoeken van de toetsbaarheid van dit programma. Daarmee heb ik veel ervaring opgedaan in het construeren van (digitale) toetsen, antwoordmodellen en werken met toetsanalyses.

Sinds 2012 ben ik verbonden aan het Bonhoeffer twee jaar als afdelingsleider havo/vwo en daarna als stafmedewerker onderwijs en kwaliteit. Bovendien werk ik vanuit het Bonhoeffer, samen met drie andere middelbare scholen, aan het opbouwen van een business school; een doorlopende leerlijn waarmee we gestalte willen geven aan ondernemend leren. De werkzaamheden voor het Bonhoeffer vragen drie dagen van de werkweek.

De overige twee dagen ben ik als vakdidacticus verbonden aan de UT. In dat kader verzorg ik de begeleiding van studenten in de Minor Leren Lesgeven (economie). Vanuit de UT ben ik verbonden aan Partnerschap 2, een samenwerkingsverband op het gebied van Samen Opleiden, tussen de UT en enerzijds en een viertal middelbare scholen en het ROC anderzijds.

Mijn interesses op het gebied van onderwijs betreffen over het algemeen zaken waarmee de kwaliteit van dat wat in de klas en in de hoofden van leerlingen gebeurt, kan worden verbeterd. Dat kan gaan om het gebruik van ICT, het ontwikkelen van instrumenten voor collegiale observatie en feedback en onderzoek doen naar de effectiviteit van op een andere leest geschoeide vormen van onderwijs als bijvoorbeeld het Technasium.

“Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn.”