BMS - Vakgroep ELAN (NL)

Title: foto christel - Description: C:\Users\bouwenscw\Pictures\wolterinck.jpg

Drs. Christel Wolterinck

Room: Ravelijn 4343
Phone: +31 53 489 6679
Email: c.h.d.wolterinck@utwente.nl

In 1996 heb ik de studie scheikunde afgerond aan de Katholiek Universiteit Nijmegen. Na enkele jaren werkzaam te zijn geweest als onderzoeker aan de Universiteit Nijmegen op het terrein van auto-immuun ziekten, heb ik in 1999 mijn eerstegraads lesbevoegdheid scheikunde behaald aan de Universiteit Twente.

Sinds 2000 ben ik werkzaam op Scholengemeenschap Marianum in Groenlo, een van de VO-scholen van de Stichting Carmelcollege. Via docent scheikunde in de bovenbouw havo/vwo en teamleider in de bovenbouw havo/vwo vervul ik nu de functie van teamleider onderzoek & onderwijsontwikkeling. Als lid van de schoolleiding stuur ik op de doorlopende leerlijn en onderwijskwaliteit binnen de vaksecties in de gehele school. Opbrengstgericht werken en formatief toetsen zijn belangrijke thema’s waaraan we binnen de vaksecties werken zodat data gebruikt wordt om de lespraktijk te verbeteren.

Sinds januari 2015 ben ik parttime verbonden aan de Universiteit Twente als een zogenaamde buiten promovenda bij het project ‘Datateams’. Mijn onderzoek richt zich op opbrengstgericht werken in de lespraktijk van het voortgezet onderwijs. Specifiek wil ik onderzoeken hoe formatief toetsen ingezet wordt door docenten in het examentraject havo voor de exacte vakken en hoe docenten hierin geprofessionaliseerd kunnen worden. Door toetsgegevens te gebruiken kunnen docenten en leerlingen beter inzicht krijgen in de onderwijsbehoeften en is het mogelijk de instructie hier beter op af te stemmen en daarmee de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. 

Met veel enthousiasme werk ik samen met collega’s in verschillende datateams in onze school en zie ik hoe theorie en praktijk in het project ‘Datateams’ samen komen. Voor mij is de datateam® methode een hele concrete werkwijze waarmee het opbrengstgericht werken in de school op een hoger niveau gebracht kan worden.