Medewerkers

Medewerkers

foto Jan Jaap

Dr. Jan Jaap Wietsma (1961)

Vakdidacticus NLT bij ELAN,vakgroep Docentontwikkeling 
Coördinator NLT steunpunt Oost

Faculteit BMS
Universiteit Twente
Ravelijn 5333
Mail: j.j.wietsma@utwente.nl

Opleiding

Vanaf 1981 studeerde Jan Jaap Wietsma (medische) biologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarna deed hij bij de Universiteit van Amsterdam neurofysiologisch onderzoek aan het visuele systeem. Dit onderzoek leidde tot het proefschrift ‘Induced Color Blindness’ in 1994.

Werkzaamheden

Sinds 1994, en nu nog 3 dagen in de week, is hij verbonden aan het Greijdanus te Zwolle. Gestart als eerstgraads docent biologie kwamen daar in 1998 Algemene Natuurwetenschappen en in 2007 Natuur Leven en Technologie (NLT) bij. Hij schreef mee aan lesmaterialen voor ANW en organiseerde nascholingsconferenties voor docenten. Sinds de ontwikkeling van het vak Natuur Leven en Technologie, vanaf 2005, was hij in deeltijd betrokken bij het Landelijk Ontwikkelpunt NLT. Daar heeft hij de ontwikkeling van lesmateriaal begeleid en geëvalueerd en zorgt hij voor ondersteuning van invoering op scholen en de landelijke distributie van het lesmateriaal. Ook hielp hij vanuit het Landelijk Ontwikkelpunt met de opzet van regionale steunpunten NLT, zoals in de regio Zwolle, die nu deel uitmaakt van Beta Steunpunt Oost.

Bij ELAN, Universiteit Twente is hij vanaf 2009 coordinator voor de vakken NLT en biologie voor Beta Steunpunt Oost, en leider van Docent Ontwikkelteams voor NLT, biologie en Videolessen. Hij is betrokken bij de lerarenopleiding voor O&O-NLT en betadidactiek. Ook werkt hij voor het Leerlingenlab van Twente Academy en organiseert cursussen en workshops om het onderzoek van de Universiteit Twente bekend te maken bij leerlingen en docenten in het Voortgezet Onderwijs. Hij is betrokken bij de verdere ontwikkeling van Getting Practical.

Belangrijke focus is het ontwikkelen van lesmateriaal over actuele ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek, zoals Lab on a chip waar de regio Twente groot in is. Bij dit proces wordt samengewerkt met docenten uit voortgezet- en hoger onderwijs, experts, bedrijven, studenten en leerlingen. De NLT module Lab on a chip voor vwo is sinds 2013 in gecertificeerd, en met een DOT bij Saxion ontwikkelt hij de module verder voor de havo.

Onderzoek

Hij doet bij Greijdanus een PostdocVO onderzoek aan feedback en regulatie in de klas en ontwikkelt daarvoor een reflectie-instrument voor docenten. De onderliggende doelstelling is om te resultaten van onderzoek in de neurowetenschappen op een zinvolle manier te verbinden aan het onderwijs.

Nevenactiviteiten

Hij is actief bezig met fotografie en muziek, waaronder als kerkorganist en -pianist en koorzanger. Daarnaast is hij eindredacteur van Radix (www.forumc.nl/radix). Hij is getrouwd en vader van een zoon en twee dochters.