Medewerkers

Medewerkers

Mark Timmer

Room: Ravelijn 4351
Email: m.timmer@utwente.nl

Opleiding

Mark Timmer volgde de Bachelor Telematica aan de Universiteit Twente, gevolgd door de Master Computer Science. Hij studeerde af in de richting Formele Methoden & Tools, en promoveerde vervolgens in 2013 cum laude op een proefschrift getiteld Efficient Modelling, Generation and Analysis of Markov Automata. In 2011 voltooide hij ondertussen de eerstegraads lerarenopleiding Science Education and Communication aan de UT.

Werkzaamheden

Mark werkt sinds 2012 als wiskundedocent bij het Carmel College Salland te Raalte, waar hij sinds 2014 ook de functie vakinnovator wiskunde vervult. Sinds 2015 is hij als vakdidacticus wiskunde verbonden aan de lerarenopleiding. Hij is tevens redactielid van het Nieuw Archief voor Wiskunde.

Onderwijs

Binnen de lerarenopleiding is Mark betrokken bij de leerlijn vakdidactiek wiskunde (Inleiding Vakdidactiek, Vakdidactiek 1 en Bètadidactiek). Daarnaast houdt hij zich bezig met de verschillende schoolpractica.