BMS - Vakgroep ELAN (NL)

foto Kim S

English profile

Ik ben Universitair hoofddocent bij ELAN. In 2007 ben ik gepromoveerd op onderzoek naar het gebruik en de effecten van een zelfevaluatiesysteem. Tijdens mijn promotie heb ik met een ‘fulbright’ beurs aan de Louisana State University gewerkt, waarbij ik in samenwerking met de Louisana Department of Education (LDE) onderzoek gedaan heb naar 'The utilization and impact of a school performance feedback system used in Louisiana' (2005/2006).

Mijn onderzoek richt zich op data-based decision making (opbrengstgericht werken) en formatief toetsen. Hoe kunnen we docenten en schoolleiders professionaliseren in het gebruiken van data, is hierbij een centrale vraag. Ik ben de oprichter en projectleider van het project ‘Datateams’. Na een kleine pilot wordt deze methode nu in verschillende scholen door heel Nederland gebruikt. Ook werken er inmiddels scholen in Engeland en Zweden met de datateam® methode.

Daarnaast ben ik de afgelopen jaren betrokken geweest bij verschillende onderzoeksprojecten rondom het thema datagebruik in het binnen- en buitenland. Eén van de projecten betreft een EU onderzoeksproject dat richt zich op het gebruiken van data in Nederland, Engeland, Duitsland, Polen en Litouwen.

Ik heb de afgelopen jaren verschillende lezingen, workshops en keynotes verzorgd voor conferenties en universiteiten, zoals de AERA, de University of Pretoria in Zuid Afrika en de University of Auckland in Nieuw Zeeland. Verder zit ik in het bestuur van de International Congress for School Effectiveness and School Improvement (ICSEI) en ben ik oprichter en voorzitter van het ICSEI data use netwerk. Ik heb de afgelopen jaren veel gepubliceerd over datagebruik en datateams.

Meer informatie over lopende en afgeronde projecten en ICSEI:

ONDERWIJS

Ik ben in het bezit van de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO). Ik ben betrokken (geweest) bij verschillende vakken op zowel bachelors als masters niveau. Een aantal voorbeelden:

 • Traineeship lerarenopleidingen: module assessment
 • BSL traject (Begeleiding student Onderzoek van Onderwijs): module opbrengstgericht werken en toetsen
 • Begeleiding diverse bachelor (OWK) en master studenten (EST)
 • Assessment, monitoring, and improving student and school performance (master EST)
 • Module data-based decision making Trending Topics (master EST)
 • Honours programma: moduele individual project
 • Docent bij Onderwijskunde 1 en Onderwijskunde 2 (ELAN)
 • TOM module ‘learning in the classroom’.
 • Het verzorgen van diverse gastcolleges, voor o.a. lerarenopleiding Maastricht (MEBIT), Penta Nova, Master leren en innoveren van Saxion
 • Examiner voor master afstudeerverslagen van de University of Auckland

ONDERZOEK

Onderzoeksprojecten:

 • OCW project: De Diagnostische Tussentijdse Toets (DTT) (2015-2018)
 • NWO/NRO: Onderzoek formatief toetsen (2013-2014)
 • OCW project: Datateams in het voortgezet onderwijs (2012-2016)
 • Diverse schoolbesturen: Datateams in het primair- en voortgezet onderwijs (2011-2013)
 • EU Comenius project “Using data for improving school and student performance”, een project met Nederland, Engeland, Duisland, Polen en Litouwen (2010-2012)

Promovendi

 • Johanna Ebbeler: datateams in het voortgezet onderwijs
 • Mireille Hubers: datateams in het voortgezet onderwijs
 • Inken Gast: evaluatie van TOM
 • Wilma Kippers: formatief toetsen, datateams en de Diagnostische Tussentijdse Toets (DTT)
 • Erik Bolhuis: datateams in het hoger onderwijs
 • Gert Gelderblom: opbrengstgericht werken en datateams in het basisonderwijs
 • Christel Wolterinck: formatief toetsen in het voortgezet onderwijs

AWARDS

 • Genomineerd voor de EAPRIL (European Association for Practitioner Research on Improving Learning in Education and Professional Practice) best research/practice award: http://eaprilconference.org/awards-2/ (2015).
 • Beste conferentie paper: “De invloed van de zomervakantie op de leerprestaties van leerlingen” [The influence of summer vacation on student achievement results], which I wrote with colleague Hans Luyten was selected as best conference paper of the Dutch and Belgium Educational Research Days (ORD, 2008) for the division evaluation and methodology.
 • AERA Division H Early Career Mentoring Travel Stipend Award (2009)
 • Het artikel “Vooruitgang in technisch lezen gedurende het schooljaar en de zomervakantie kreeg een tweede plek bij de verkiezing van beste artikel van het jaar voor Pedagogische studiën (2009)
 • Fulbright scholar award 2005/2006: http://www.fulbright.nl/programmas/fulbright-programma.html

SELECTIE VAN PUBLICATIES EN PRESENTATIES

Selectie van keynotes

 • Schildkamp, K. (2015, September). Education data and practice: The data team procedure®. Keynote presented at the Skoleledermøte i Oslo (School leader conference), Oslo, Norway.
 • Schildkamp, K. (2015, February). Education data, policy, and practice. Keynote presented at OECD conference: Education governance: The role of data, Tallinn, Estonia.
 • Schildkamp, K. (2014, November). De datateam® method: de zoveelste trend in onderwijsland of toch meer? Keynote presented at the Onderzoek in en door de school conferentie, Enschede, The Nederlands.
 • Schildkamp, K. (2014, November). Data teams for school improvement: Hype or here to stay? Keynote presented at Skolans ledarkonvent, Stockholm, Sweden.
 • Schildkamp, K. (2014, October). From intuition- to data-based decision making: the datateam® procedure. Keynote presented at II workshop Professores Investigadores, Angra do Heroísmo, Terceira.
 • Schildkamp, K. (2014, June). Innovative approaches to self-assessment. Keynote presented at the OECD longitudinal information systems workshop, New York, NY.

Selectie van publicaties

 • Schildkamp, K., & Poortman, C.L. (2015). Factors influencing the functioning of data teams. Teachers College Record. https://www.tcrecord.org/Content.asp?ContentID=17851
 • Schildkamp, K., Poortman, C. L., & Handelzalts, A. (2015). Data teams for school improvement. School Effectiveness and School Improvement. Advance online publication. doi:10.1080/09243453.2015.1056192.
 • Van der Kleij, F. M., Vermeulen, J. A., Schildkamp, K., & Eggen, T. J. H. M. (2015). Integrating data-based decision making, assessment for learning and diagnostic testing in formative assessment. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 22, 324–343.
 • Verhaeghe, G., Schildkamp, K., Luyten, H., & Valcke, M. (2015). Diversity in school performance feedback systems. School effectiveness and school improvement.
 • Schildkamp, K., Handelzalts, A., Poortman, C.L., Leusink, H., Meerdink, M.A., Smit, M., Ebbeler, J., & Hubers, M.D. (2014). De datateam® methode: Een concrete aanpak voor onderwijsverbetering. Antwerpen: Garant.
 • Schildkamp, K. Karbautzki, L., & Vanhoof, J. (2014). Exploring data use practices around Europe: Identifying enablers and barriers. Studies in Educational Evaluation, 42, 15-24.
 • Vanhoof, J., & Schildkamp, K. (2014). From professional development for data use to ‘data use for professional development. Studies in Educational Evaluation, 42, 1-4.
 • Schildkamp, K., & Visscher, A.J. (2013). Data-centered school self-evaluation in the Netherlands: characteristics and prerequisites. In M. Lai and S. Kushner. (Eds.). Advances in Program Evaluation (Vol 14): A developmental and negotiated approach to school and curriculum evaluation. Bingley: Emerald.
 • Schildkamp, K., Karbautzki, L., Breiter, A., Marciniak, M., & Ronka, D. (2013). The Use of Data Across Countries: Development and Application of a Data Use Framework. In D. Passey, A. Breiter and A.J., Visscher (Eds.). IFIP-AICT: Next Generation of Information Technology in Educational Management. Dordrecht: Springer.
 • Schildkamp, K., Lai, M.K., & Earl (Eds.) (2013). Data-based decision making in education: challenges and opportunities. Dordrecht: Springer
 • Schildkamp, K., & Ehren, M., & Lai, M.K. (2012). Editorial paper for the special issue on data-based decision making around the world: From policy to practice to results. School Effectiveness and School Improvement, 23(2), 123-132.
 • Schildkamp, K., & Rekers-Mombarg, L., & Harms, T. (2012). Student Group Differences in Examination Results and Utilization for Policy and School Development. School Effectiveness and School Improvement, 23(2), 229-256.
 • Schildkamp, K., Vanhoof, J., Van Petegem, P., & Visscher, A.J. (2012). The use of school self-evaluation results in the Netherlands and Flanders. British Educational Research Journal, 38(1), 125-152
 • Poortman, C.L., & Schildkamp, K. (2012). Alternative quality standards in qualitative research? Quality and Quantity, 46, 1727-1751
 • Folmer, EW., & Nieveen, N., & Schildkamp, K. (2011). An electronic performance support system to support teachers in (re-)designing curricula. International Journal of Learning Technology, 6(2), 183-200.
 • Schildkamp, K., & Kuiper, W (2010). Data-informed curriculum reform: Which data, what purposes, and promoting and hindering factors. Teaching and Teacher Education, 26, 482-496.
 • Schildkamp, K., & Visscher, A.J. (2010). The use of performance feedback in school improvement in Louisiana. Teaching and Teacher Education, 26, 1389-1403.
 • Schildkamp, K. & Visscher, A.J. (2010). The utilization of a school self-evaluation instrument. Educational Studies, 36(4), 371-389.
 • Schildkamp, K., & Visscher, A. J. (2009). Factors influencing the utilization of a school self-evaluation instrument. Studies in Educational Evaluation, 35, 150-159.