BMS - Vakgroep ELAN (NL)

Cindy Poortman

Ravelijn 5446
t. 053 489 6675
e. c.l.poortman@utwente.nl

Profiel

In 2007 ben ik gepromoveerd op het gebied van werkplekleren (o.a. stages) in het mbo. Sinds de afronding van dit onderzoek werk ik met docenten en staf in het beroepsonderwijs samen op het gebied van de communicatie school-praktijk en het vormgeven en begeleiden van het leren van hun studenten. De afgelopen jaren heb ik ervaren dat er in verschillende sectoren van het onderwijs grote behoefte is aan meer opbrengstgericht werken. Daarom ben ik me meer gaan richten op opbrengstgericht werken en kosten-efficiënt werken in het onderwijs. Mede vanuit deze belangstelling werd mijn interesse gewekt voor het project over opbrengstgericht werken met datateams. Na post-doc onderzoek over de effecten van datateams werk ik als Universitair docent op het gebied van professionele ontwikkeling van docenten in teams, zoals professionele leergemeenschappen (PLGs), data teams en DocentOntwikkelTeams (DOTs).

Onderwijs

 • Docent Onderwijskunde 2 – ELAN lerarenopleiding
 • Docent Onderzoek van Onderwijs – Elan Lerarenopleiding
 • Docent Honoursprogramma Universiteit Twente- Individueel Project (2012 – heden).
 • Begeleiding van Masterstudenten en Bachelorstudenten (2012 – heden).
 • Begeleiding Atelier 5-studenten (EST) (2013 – heden).

Onderzoek

Begeleiding van promotieonderzoek:

 • Formative assessment: Data teams and the Diagnostic Interim Test
 • Teacher design teams
 • Implementing data use in schools
 • The role of capacity building for sustainable data use
 • Onderzoeker in opdracht van ROC Midden Nederland en Hogeschool Utrecht (2010-2011): ‘HPBO-Doorbraakproject werkplekleren’. Onderzoek naar het rendement van de leerafdeling en advies over het verbeteren van de communicatie school-praktijk in samenwerking met docenten, werkbegeleiders en management van school en praktijk.
 • Onderzoeker en adviseur in opdracht van ROC Eindhoven, de opleiding Laboratorium- Milieu- en Procestechniek (2010): project ‘Werkplekleren’. Onderzoek naar de communicatie tussen school en praktijk en opstellen van een stappenplan voor de verbetering hiervan in samenwerking met docenten en adjunct-directeur.
 • Post-doc onderzoeker Universiteit Twente (2009-2010): Review studie ‘Het rendement van combinaties van leren en werken’.
 • Medewerker onderzoek analyse Universiteit Twente (2009): Project ‘Effecten van dualisering in het HBO’.
 • Onderzoek en advies ROC van Twente (2007-2008): ‘Major-minor innovatie’: Advies handreiking minorontwikkeling en begeleiding docenten en onderwijskundigen bij minorontwikkeling; ‘Project BPV-onderzoek’: onderzoek naar en rapportage over leren tijdens de BPV in verschillende opleidingen.
 • Promotieonderzoek Universiteit Twente (2002-2007): ‘Workplace learning processes in senior Secondary Vocational Education’.

Publicaties

Ebbeler, J., Poortman, C.L., Schildkamp, K., Pieters, J.M. (2016). Effects of a data use intervention on educators’ use of knowledge and skills. Studies in Educational Evaluation 48:19-31.

Hubers, M., Poortman, C. L., Schildkamp, K., Pieters, J., & Handelzalts, A. (2015). Opening the black box: knowledge creation in data teamsJournal of Professional Capital and Community1(1).

Binkhorst, F., Handelzalts, A., Poortman, C. L., & van Joolingen, W. R. (2015). Understanding teacher design teams–A mixed methods approach to developing a descriptive framework. Teaching and teacher education51, 213-224.

Schildkamp, K., Poortman, C. L., & Handelzalts, A. (2015). Data teams for school improvement. School effectiveness and school improvement, 1-27.

Schildkamp, K. & Poortman, C.L. (2015). Factors influencing the functioning of data teams. Teachers college record117, 4.

Schildkamp, K., Handelzalts, A., & Poortman, C.L. (2012). Data teams for school Improvement. 2012 annual American Educational Research Association meeting, April 13-17, 2012.

Poortman, C.L. and Nelen, A. and Grip de, A. and Nieuwenhuis, A.F.M. and Kirschner, P.A. (2012) Effecten van leren en werken in het mbo: Een review studie. Pedagogische studiën, 89 . 288 - 306. ISSN 0165-0645. Genomineerd voor ‘beste artikel in Pedagogische Studiën 2012.

Poortman, C.L. and Schildkamp, K. (2011) Alternative quality standards in qualitative research? Quality & Quantity, 46 (6). pp. 1727-1751

Nelen, A., Poortman, C.L., Nieuwenhuis, L., De Grip, A. & Kirschner, P. (2010). Het rendement van combinaties van leren en werken. Een review studie. Uitgevoerd op verzoek van de PROO-NWO.

Nelen, A., Poortman, C.L., Nieuwenhuis, L., De Grip, A. & Kirschner, P. (2010). Het rendement van combinaties van leren en werken. Een review studie. ORD, 23-25 juni, 2010, Enschede.

Poortman, C.L. & Graus, M. (2011). De leukste plek om te leren. De leerafdeling in de regio ROC Midden Nederland en Hogeschool Utrecht. Onderzoeksverslag in het kader van het Doorbraakproject Werkplekleren. ROC Midden Nederland.

Poortman, C.L. & Nieuwenhuis, A.F.M. (2006). Workplace learning processes in Dutch vocational education and training. Presentation as part of the symposium Looking at Europe and Beyond: Synthesising European and Australian Findings on Workplace Learning at ECER, September 13 – 15, 2006, Geneva, Switzerland.

Poortman, C.L. & Nieuwenhuis, L. (2009). Praktijkleren in het beroepsonderwijs. In R. Klarus, & P. R-J. Simons (Red.), Wat is goed onderwijs, 149-175. Den Haag: Lemma.

Poortman, C.L. & Nieuwenhuis, L.F.M. (2007). Kennis over, in en voor de Beroepspraktijkvorming in het MBO. 17e Onderwijssociologische Conferentie, 29-30 november, 2007, Den Haag.

Poortman, C.L. & Nijhof, W.J. (2008). Learning processes in caring. In W.J. Nijhof & A.F.M. Nieuwenhuis (Eds.), The learning potential of the workplace, 141-158. Rotterdam: Sense Publishers.

Poortman, C.L. (2005). Workplace learning processes in senior secondary vocational education and training. Presentation at the TLRP annual conference, November 28-30, 2005, Warwick University, Coventry, United Kingdom.

Poortman, C.L. (2007). Workplace learning processes in senior Secondary Vocational Education. Enschede: Universiteit Twente (dissertatie).

Poortman, C.L., Illeris, K. & Nieuwenhuis, A.F.M. (in press). Workplace learning in theory and practice, accepted for publication in the Journal of Vocational Education and Training.

Poortman, C.L., Nijhof, W.J. & Nieuwenhuis, A.F.M. (2006). Zorgen voor leerprocessen tijdens de beroepspraktijkvorming. Pedagogische studiën (83), 383 – 396.

Poortman, C.L., Nijhof, W.J. & Nieuwenhuis, L.F.M. (2004). Workplace learning processes in Secondary Vocational Education and Training. Working paper for the conference Workplace Learning – From the Learner’s Perspective, November 25-27, 2004, Learning Lab Denmark, Copenhagen.

Poortman, C.L., Wognum, A.A.M., Klink, M.R. van der, & Streumer, J.N. (2004). Leren op de werkplek in het MKB. In J. Streumer & M. van der Klink (Red.), Leren op de werkplek, 71-87. Den Haag: Reed Business Information.

Reenalda, M., Nieuwenhuis, L.F.M., Nijhof, W.J. & Poortman, C.L. (2010). Dual trajectories for the formation of professional skills. EARLI/SIG professional development Conference, August 25-27, 2010, München, Germany.

Vakpublicaties

Poortman, C.L. & Visser, K. (2009). Leren door werk. De match tussen deelnemer en werkplek. ‘s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Poortman, C.L. (2008). Van zorgen over leren naar leren verzorgen. Cinoptiek, oktober 2008. ’s-Hertogenbosch: Cinop

Poortman, C.L. i.s.m. CINOP (in druk). Leren 2020. Visie op leren van studenten, docenten en managers in het middelbaar beroepsonderwijs: nu en in de toekomst. CINOP.

Procesmanagament MBO2010 (2010). Praktijk. Hoe? Zo! Werkplekleren binnen het competentiegericht onderwijs. Een uitgave van MBO2010.

Procesmanagement MBO2010 (2009). Bewust BBL. De beroepsbegeleidende leerweg nader beschouwd. Een uitgave van MBO2010.

Procesmanagement MBO2010 (2010). Willen, werken, worden. De zin van loopbaanleren. Een uitgave van MBO2010. Hertogenbosch: CINOP.