BMS - Vakgroep ELAN (NL)

foto Henk

Vakdidacticus Natuurkunde

Universiteit Twente
Faculteit Behavioural, Management and Social sciences
ELAN, vakgroep Docentontwikkeling 
Postbus 217
7500 AE Enschede

T: 053 489 3130
E: h.j.pol@utwente.nl

Bezoekadres: Carré 4627

Henk studeerde in 1993 als Technisch Natuurkundige aan de Rijksuniversiteit Groningen. De daarop volgende twee jaren werden gevuld met de dienstplicht (sergeant IBC) en de eerstegraads lerarenopleiding Natuurkunde, ook aan de Rijksuniversiteit Groningen. Henk begon daarnaast in deze periode zijn docentschap met een vervanging aan het Nassaucollege en eind 1995 aan het VMBO van het Vincent van Gogh te Assen.

Vanaf 1995 was Henk medewerker bij de lerarenopleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen, en vanaf 1997 daarnaast docent natuurkunde, ANW en NLT aan het Augustinuscollege te Groningen. Tijdens deze periode haalde hij zijn eerstegraads wiskunde, coördineerde het docentennetwerk ß-blokker / Studiestijgers, was coördinator en docent van de ANW-omscholingscursus, werkte mee aan een onderzoek naar ‘good practices’ van ANW scholen, en was docent aan de lerarenopleiding. Van 2001 tot 2009 werkte Henk daarnaast aan een promotieonderzoek naar het gebruik van computerondersteuning bij het door leerlingen zelfstandig uitwerken van opgaven.

Vanaf 2009 werkt Henk als vakdidacticus aan de Universiteit Twente met als taken onderwijs, onderzoek en scholing.

Interessegebieden

Henk heeft in het algemeen interesse onderzoek naar de mogelijkheden om meer algemeen onderwijs(-kundig) onderzoek te implementeren in de praktijk van het onderwijs. Specifiek gaat daarbij op dit moment de interesse in de richting van het inzetten van netwerk-constructies om onderwijs te verbeteren.

Onderwijs

Vakken binnen de Master Science Education and Communication (SEC)

Lidmaatschap

  • Lid landelijke commissie voor vakvernieuwing Natuurkunde (NiNa)
  • Vaksectievoorzitter VWO natuurkunde van het CvE

Publicaties

Pol, H. J., Harskamp, E. G. & Suhre C. J. M. & Goedhart, M. J. (2009). How indirect supportive digital help during and after solving physics problems can improve problem-solving abilities. Computers & Education, 53, 34-50.

Pol, H. J., Harskamp, E. G., & Suhre, C. J. M. (2008). The effect of the timing of instructional support in a computer-supported problem-solving program for students in secondary physics education. Computers in Human Behavior, 24, 1156-1178.

Pol, H. J., Harskamp, E. G., Suhre C. J. M., & Goedhart, M. J. (2008). The Effect of Hints and Model Answers in a Student-Controlled Problem-Solving Program for Secondary Physics Education. Journal of Science Education and Technology, 17, 410-425.

Pol, H., Harskamp, E., & Suhre, C. (2005). The solving of physics problems: computer assisted instruction. International Journal of Science Education, 27, 451-469.