BMS - Vakgroep ELAN (NL)

ELSKE MUILENBURG

Room: Ravelijn 5346
Email: s.n.muilenburg@utwente.nl

OPLEIDING

In 2015 heb ik de opleiding Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) afgerond aan de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht. Dit resulteerde in een diploma Onderwijskunde en in een pabo-diploma. Door de ALPO heb ik in vier jaar kennis gemaakt met zowel de theoretische als de praktische kant van het onderwijs. Dit zijn vaak twee verschillende werelden, terwijl zij elkaar juist heel goed kunnen complementeren. Om die reden ben ik na de ALPO gestart met de onderzoeksmaster Educational Sciences: Learning in Interaction aan de Universiteit Utrecht, met als doel de brug tussen theorie en praktijk te versterken.

Sinds juli 2017, direct na het behalen van mijn masterdiploma, ben ik werkzaam als promovenda aan de Universiteit Twente en Rijksuniversiteit Groningen. Ik doe onderzoek naar de rol van schoolleiderschap bij duurzame onderwijsverbetering door professionele leergemeenschappen (PLG’s). In mijn onderzoek spelen twee verschillende typen PLG’s een rol: lesson study teams en datateams. Welke leiderschapsfactoren dragen bij aan het verduurzamen van onderwijsverbeteringen die in deze PLG’s naar voren komen en hoe ziet dit er in de praktijk uit? Hoe wordt dit georganiseerd en aangestuurd? Door op verschillende scholen elk twee maanden mee te lopen, probeer ik een antwoord te vinden op deze vragen. Op die manier wil ik samen met de praktijk een bijdrage leveren aan de theorie, zodat ze elkaar versterken!