Medewerkers

Medewerkers

Hanadie Leusink Msc

Projectleider masterclasses en honourstraject Pre-U

Projectcoördinator/begeleider Datateams

T: 053 489 6672
E: h.leusink@utwente.nl

Profiel en werkzaamheden

Ik werk binnen ELAN voor zowel het Pre University programma (ma-di) als het project Datateams (woe-do-vrij). Beide functies hebben een focus op het voorgezet onderwijs.

Pre-U is het pre university programma van de Universiteit Twente, gericht op aansluiting tussen voortgezet onderwijs en hoger onderwijs (vo-ho). Binnen Pre-U ben ik projectleider voor de masterclasses en het honourstraject. De masterclasses zijn bedoeld voor vwo-leerlingen die extra uitdaging aan kunnen, het honoursprogramma is een verbredingsprogramma van anderhalf jaar voor excellente vwo-leerlingen. Als projectleider ben ik verantwoordelijk voor het nieuwe werkprogramma, dat in schooljaar 2016-2017 geïmplementeerd zal worden. Meer informatie via: www.utwente.nl/pre-university

Bij het project Datateams werk ik als begeleider en projectcoördinator. Dit project heeft als doel scholen te ondersteunen om opbrengstgericht werken en onderzoek in de school in de praktijk toe te passen. Daarnaast wordt er door de UT overkoepeld onderzoek gedaan naar het werken met de datateam® methode. Vanuit de rol als begeleider/trainer begeleid ik zes scholen die meedoen aan de landelijke Diagnostische Tussentijdse Toets (DTT). Als procesbegeleider help ik de datateams het acht stappenplan te volgen voor een probleem in hun school: van het opstellen van hypotheses, tot het uitvoeren van data-analyses en implementeren van maatregelen om het onderwijs te verbeteren. Het is ontzettend leuk om samen met docenten en schoolleiders nieuwe inzichten te ontdekken en samen oplossingen te vinden. Dit alles met als doel het onderwijs (nog) beter te maken voor de leerlingen op school.

Meer informatie via: www.datateams.nl.

Opleiding en werkervaring

Mijn achtergrond ligt op het vlak van de bestuurskunde. In 2008 heb ik mijn Master Public Safety Governance aan de Universiteit Twente in ontvangst genomen. Gedurende mijn studie heb ik kennis gemaakt met verschillende facetten van beleidsvorming en beleidsuitvoering, in vakgebieden als politicologie, sociologie, recht en economie. Deze kennis heb ik vervolgens toegepast in het voortgezet onderwijs. Als beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg bij een onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs heb ik ervaring opgedaan in het (onderwijs)werkveld.

Publicaties

Schildkamp, K., Handelzalts, A., Poortman, C., Leusink, H., Meerdink, M., Ebbeler, J., & Hubers, M. (2014). ‘De datateam® methode: Een concrete aanpak voor onderwijsverbetering’. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Meerdink, M., Smit, M., & Leusink, H. (2014). De juiste koers. Didactief: opinie en onderzoek voor de schoolpraktijk. (6), 24 – 26.