BMS - Vakgroep ELAN (NL)

C:\Users\Kim\Dropbox\algemeen\050 (2).jpg

Kim Krijtenburg-Lewerissa

Kamer: Ravelijn 4349
T: 053 - 489 6446
E: k.krijtenburg@utwente.nl

In 2006 ben ik afgestudeerd bij de opleiding Technische Natuurkunde aan de Universiteit Twente met mijn onderzoek: “Methods for magnetic field reconstruction from measurements in a homogeneous magnetic field”. In datzelfde jaar heb ik ook mijn eerstegraads bevoegdheid voor natuurkunde gehaald. Sinds 2004 ben ik werkzaam als lerares natuurkunde in het voortgezet onderwijs, omdat ik scholieren wil laten zien hoe mooi natuurkunde is. Ik wil ze een onderzoekende houding aanleren en bovendien laten zien hoe belangrijk natuurkunde is voor huidige technologie en onderzoek. Dit heb ik in de afgelopen jaren vooral gedaan binnen het vak zelf, maar ook in mijn bijdrage aan de ontwikkeling van Technasium, ANW en NLT op de scholen waar ik les heb gegeven.

Vanaf augustus 2014 ben ik naast het lesgeven ook werkzaam als promovendus aan de Universiteit Twente middels de promotiebeurs voor leraren. Mijn onderzoek richt zich op een goede invoering van Quantummechanica in het Voortgezet Onderwijs. Quantummechanica is tegenintuïtief en lastig voorstelbaar, daarom is het belangrijk goed te onderzoeken hoe dit onderwerp zo overgebracht kan worden dat het aansluit bij de voorkennis van middelbare scholieren. Mijn onderzoek heeft als doel te bepalen welke concepten uit de quantummechanica belangrijk zijn voor “scientific literacy”, welke problemen middelbare scholieren ondervinden bij het aanleren van deze concepten en welke didactische aanpak zorgt voor goede begripsvorming. Met behulp van de verkregen kennis wordt een lessenserie ontworpen en geëvalueerd in een realistische onderwijssituatie.