BMS - Vakgroep ELAN (NL)

UD Vakdidacticiek Maatschappijleer

Universiteit Twente
Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences (BMS)
ELAN,vakgroep Docentontwikkeling 
Postbus 217
7500 AE Enschede

T: 053 489 4292
E: m.i.jeliazkova@utwente.nl
Bezoekadres: Ravelijn 5343