BMS - Vakgroep ELAN (NL)


Gerdy ten Bruggencate

Onderwijscoördinator en Studieadviseur UT-Lerarenopleidingen
Masteropleidingen Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen en Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, Minor Leren Lesgeven

Universiteit Twente
Faculteit Behavioural, Management and Social sciences
ELAN,Vakgroep Docentontwikkeling 
Postbus 217
7500 AE Enschede

T: 053 489 3276
E: g.c.tenbruggencate@utwente.nl
Bezoekadres: Ravelijn 4355