Medewerkers

Medewerkers

Gerdy ten Bruggencate

Onderwijscoördinator en Studieadviseur masteropleidingen SEC en LVHOM
Coördinator minor Leren Lesgeven

Universiteit Twente
Faculteit Behavioural, Management and Social sciences
ELAN,Vakgroep Docentontwikkeling 
Postbus 217
7500 AE Enschede

T: 053 489 3276
E: g.c.tenbruggencate@utwente.nl
Bezoekadres: Ravelijn 4355

Opleiding

Gerdy studeerde af als scheikundige (cum laude) en behaalde de eerstegraads onderwijsbevoegdheid aan de Universiteit Leiden. Daarna werkte ze afwisselend als onderwijskundig onderzoeker en adviseur aan de Universiteit Twente. In 2009 is ze aan de Universiteit Twente gepromoveerd op het proefschrift: Maken schoolleiders het verschil? Sinds 2009 werkt ze als onderwijscoördinator en studieadviseur voor de opleidingen die worden verzorgd door ELAN.

In haar loopbaan aan de UT heeft Gerdy gewerkt aan onderzoek naar de opbrengst en inhoud van het onderwijs in natuurwetenschappen, naar de toepassing van ICT in het onderwijs en meer recent aan onderzoek naar de invloed van schoolleiders op de leeruitkomsten. Als onderwijskundig adviseur heeft ze ervaring op het gebied van ICT in het onderwijs, kwaliteitszorg en curriculumontwikkeling.

Werkzaamheden UT

Binnen ELAN wordt de verantwoordelijkheid voor het onderwijs en de begeleiding van studenten in de masters SEC en LVHOM en de minor Leren Lesgeven gedeeld door de opleidingsdirecteur, de onderwijscoördinator/studieadviseur en de vakdidactici (mentoren). De werkzaamheden worden ondersteund door het secretariaat van ELAN. Gerdy werkt met de andere onderwijscoördinatoren en studieadviseurs binnen de faculteit Gedragswetenschappen samen in het Onderwijs Service Centrum van de faculteit.

Als onderwijscoördinator is zij verantwoordelijk voor de organisatie van de onderwijsactiviteiten voor de masters SEC en LVHOM en de minor Leren Lesgeven. Samen met de opleidingsdirecteur werkt zij aan de ontwikkeling van het onderwijsbeleid. In de rol van studieadviseur geeft Gerdy informatie over de opleidingen en adviseert zij studenten bij studie gerelateerde vragen en problemen.

Lidmaatschappen

LVSA (Landelijke Vereniging van Studieadviseurs)

Selectie van publicaties

Bruggencate, G.C. ten, Luyten, J.W., Sleegers, P. J. C. & Scheerens, J. (2012) Modelling the influence of school leaders on student achievement: How can school leaders make a difference? Educational Administration Quarterly, 48(4) 699-732

Luyten, J.W., & Bruggencate, G.C. ten (2011). The presence of Matthew effects in Dutch primary education, development of language skills over a six year period. Journal of Learning Disabilities, 44(5), 444-458.

Bruggencate, G.C. ten (2009) Maken Schoolleiders het verschil? Meso Magazine, 167, 26-27.

Bruggencate, G.C. ten (2009). Maken schoolleiders het verschil? Onderzoek naar de invloed van schoolleiders op de schoolresultaten (proefschrift). Enschede: Universiteit Twente.

https://research.utwente.nl/en/publications/maken-schoolleiders-het-verschil