Medewerkers

Medewerkers

Vakdidacticus Informatica

Universiteit Twente
Faculty Behavioural, Management and Social sciences
Twente Academy
Postbus 217
7500 AE Enschede

T: 053-489 6267
E: l.e.i.breymann@utwente.nl
Bezoekadres: Ravelijn 5333

Ik ben informaticus en gepromoveerd op het gebied van kunstmatige intelligentie (niet-monotone logica). Na afronding van mijn proefschrift heb ik een aantal jaren als post-doc en medewerkster onderwijs bij de Universiteit Twente gewerkt. Daarna heb ik vanuit een eigen bedrijf scholen ondersteunt met beleidsadvies en trainingen voor de integratie van ICT in het onderwijs.

Sinds 2008 heb ik als NLT-coordinator en als coördinator van Bèta Steunpunt Oost samen met collega’s van Saxion en Windesheim voor een aantrekkelijk professionaliseringsaanbod voor bètadocenten gezorgd en voor ondersteuning op het gebied van vakvernieuwing, professionalisering en aansluiting vo-ho.

Daarnaast heb ik veel ervaring als projectleider van diverse projecten op het gebied van ICT in het onderwijs en onderwijsverniewing zoals InnovatieImpulsOnderwijs – VideolessenTwente’s got TalentBegeleiding Startende Leraren en Inf4all.

In het project Begeleiding Startende Leraren werken we samen met scholen in de regio aan goede inductiearrangementen voor startende leraren om hun professionele groei optimaal te ondersteunen. Inf4all heeft als doel het aanbieden van een schakelprogramma voor de eerstegraads lerarenopleiding informatica om deze toegankelijker te maken voor verschillende doelgroepen.

Als vakdidacticus informatica wil ik naast het opleiden van informatica docenten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het vak informatica voor een brede leerlingenpopulatie en aan een goed professionaliseringsaanbod van de initiële opleiding via de inductiefase naar volledig vakmanschap. Ook wil ik als vakdidacticus en als voorzitter van het landelijk overleg vaksteunpunten informatica samen met collega’s van de UT, de regio en in het land bijdragen leveren aan projecten rondom het nieuwe examenprogramma informatica en hieruit voortkomende vakvernieuwing, ontwikkelingen bij informatica in het kader van onderwijs2032 en uiteindelijk een doorlopende leerlijn informatica en informatievaardigheden po-vo-ho.

Onderwijs

 • Vakdidactiek informatica
 • Schoolpracticum
 • Onderzoek van onderwijs

Publicaties

 • 2010, Platform Bèta Techniek
  B. v/d Laar, I. Breymann, N. Degen, M. Kienhuis, J. Liefers, D. Schorren: Over ketenbeheer, netwerken en ict: professionaliseren tussen vo en ho
 • 2009, Platform Bèta Techniek
  Ingrid Breymann: Het T.E.A.M.-project, in: PlatformPocket 14: Techniek in Twente
 • 2005, COS jaargang 17 nr. 8
  Ingrid Breymann: Digibeten achter de computer