BMS - Vakgroep ELAN (NL)

ANNE TAPPEL, MSc

Ravelijn 5456
E: a.p.m.tappel@utwente.nl

Sinds 1 januari 2017 ben ik parttime verbonden aan de Universiteit Twente als buitenpromovenda. Na de Pabo,  de lerarenopleiding Nederlands in de 2e en later 1e graad haalde ik in 2003 mijn Master of Management in Education aan de Radboud University in Nijmegen. Mijn werkzaamheden op de Universiteit Twente combineer ik met het projectleiderschap Opbrengstgericht werken op Carmel College Salland te Raalte.

Mijn ervaring is dat in scholen de focus elke ongeveer twee jaar op iets anders wordt gericht, waarmee eerder ingezette interventies niet geëvalueerd en verbeterd worden, maar een stille dood sterven. Dat is jammer van de financiële investering en van de energie die het docenten heeft gekost, maar vooral ook voor de leerlingen waarbij het ontwikkelproces onderbroken wordt door een nieuwe interventie. 

Rond 2010 ben ik geïnteresseerd geraakt in de Datateam©methode en heb daar binnen mijn school mee mogen werken. Mijn onderzoek richt zich dan ook op de combinatie datateams en onderwijs, namelijk op de vraag hoe we de duurzaamheid van datagebruik op scholen waar gewerkt is met de datateam methode kunnen bevorderen.  

 Ik vind het geweldig om onderzoek en praktijk te verbinden met als doel het onderwijs voor de leerlingen te optimaliseren