Deelnemende scholen

Samenwerking Vivente

De Universiteit Twente en Stichting Vivente hebben in 2014 een samenwerkingsovereenkomst getekend. In het kader van deze samenwerking is er in het schooljaar 2014-2015 op twee scholen gestart met het werken met de datateam® methode. Ook de werkgroep ‘Opbrengsten’, bestaande uit schoolleiders en intern begeleiders, is gestart met de datateam® methode onder begeleiding van de Universiteit Twente.