Deelnemende scholen

Samenwerking Ministerie OCW

De Universiteit Twente en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werken al een aantal jaren samen in het project Datateams. Begin 2012 is er een samenwerkingsovereenkomst getekend, waarna de Universiteit Twente in de periode 2012-2014 tien teams volgens de datateam® methode heeft begeleid, bij scholen door het hele land. Het onderzoek van de UT dat hier aan gekoppeld is loopt tot de zomer van 2016.

In september 2015 zijn opnieuw zes datateams van start gegaan, bij scholen die meedoen aan de pilot van de Diagnostische Tussentijdse Toets (DTT). Deze scholen gaan aan de slag met de resultaten in de onderbouw voor de kernvakken Nederlands, Engels of wiskunde. De UT voert overkoepelende onderzoek uit naar de inzet van de datateam® methode voor het gebruiken van data, zoals data afkomstig uit de Diagnostische Tussentijdse Toets.