De DATATEAM® methode

Acht stappenplan

Stap 1: Probleem definieren

STAP 2: Hypotheses opstellen

Stap 3: Data verzamelen

Stap 4: Controle kwaliteit verzamelde data

Stap 5: Data-analyse

Stap 6: Interpretatie en conclusie

Stap 7: Maatregelen nemen

Stap 8: Evaluatie