De datateam® methode

De datateam® methode

De DATATEAM® methode


Om opbrengstgericht werken vorm te geven maken we in dit project gebruik van de DATATEAM® methode. Via de DATATEAM® methode werken teams van docenten en schoolleiding lerende wijs aan het oplossen van concrete vraagstukken, met behulp van beschikbare data op school. Op deze manier werken de leden van het team zowel aan hun eigen professionele ontwikkeling, als aan onderwijsverbetering aan de hand van specifieke problemen. Problemen waar teams via de DATATEAM® methode aan werken zijn tegenvallende prestaties voor een bepaald vak, doorstroom 3-4 havo en dalende examenresultaten. Essentieel hierbij is dat het probleem dat het team kiest belangrijk is voor de school.Acht stappenplan


Teams die volgens de DATATEAM® methode werken maken gebruik van een acht stappenplan: zie figuur 1. Dit stappenplan is gebaseerd op een zeer succesvolle Canadese werkwijze. Met behulp van het stappenplan formuleert het team een heldere definitie van het probleem, stelt een hypothese op (wat zijn mogelijke oorzaken van het probleem?), verzamelt en analyseert data om hypotheses te kunnen accepteren dan wel verwerpen, formuleert maatregelen op basis van data en evalueert de effecten van deze maatregelen.


Figuur 1: Het acht stappenplan

Voor een toelichting per stap kunt u op de desbetreffende stap klikken.