Project Datateams Universiteit Twente

Datateam® methode in het PO

De datateam® methode wordt al sinds 2009 succesvol toegepast in het voortgezet onderwijs. De datateam® methode ondersteunt bij het in de praktijk brengen van opbrengstgericht werken. Een team van docenten en schoolleiders werkt met behulp van de datateam® methode aan het oplossen van concrete vraagstukken in de school. Via deze methode werken deelnemers zowel aan hun eigen professionele ontwikkeling als aan onderwijsverbetering. Deze teams werken bijvoorbeeld aan het verbeteren van rekenprestaties of leesvaardigheid van leerlingen. Verschillende hypotheses worden hierbij door teams onderzocht. Vallen de resultaten bijvoorbeeld voor zowel jongens als meisjes tegen? Heeft het te maken met motivatie van leerlingen? Aan de hand van data worden de oorzaken van het probleem achterhaald en kan het probleem uiteindelijk opgelost worden.

Er is al ervaring opgedaan met deze werkwijze door meer dan 40 scholen. De eerste onderzoeksresultaten zijn positief. Naarmate de teams langer samenwerken gaan de gesprekken bijvoorbeeld steeds vaker over data in plaats van alleen over onderbuik gevoelens. De methode lijkt te werken in het professionaliseren op het gebied van opbrengstgericht werken. Onderzoeksresultaten laten zien dat kennis en vaardigheden op dit gebied significant stijgen. Ook lijkt de methode tot onderwijsverbetering te leiden. Verschillende teams zijn in staat gebleken om hun probleem op te lossen en daarmee hun onderwijs te verbeteren. Een team heeft bijvoorbeeld het aantal zittenblijvers in 4 havo weten te verminderen. Een ander team is het gelukt om de eindexamenresultaten Engels te verbeteren.

Ook vanuit het basisonderwijs is er steeds meer interesse voor de datateam® methode. In september 2014 zijn er zeven basisscholen gestart met de datateam® methode. Een primeur in Nederland!

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Kim Schildkamp via k.schildkamp@utwente.nl

Er is een artikel verschenen over toetsen in het basisonderwijs, waarin onder andere ingegaan wordt op de datateam® methode. U kunt het artikel hier vinden, verschenen in Podium 3 (februari 2014), magazine van de PO-Raad, auteur: Lisette Blankestijn.