Medewerkers CW

Dr. T.M. van der Geest, Thea

Universitair hoofddocent

Gebouw: Cubicus, kamer C 223
Telefoon: +31 (0)53 – 489 6132; +31 (0)53 – 489 3299 (secr.)
Mobiel: +31 (0)613501263
Fax: +31 (0)53 – 489 4259
e-mail: t.m.vandergeest@utwente.nl

Expertise

Samen met mijn collega’s van het Center for e-Government Studies (CfES) doe ik onderzoek vanuit gebruikersperspectief naar de problemen en voordelen van e-overheid systemen. Ik richt me daarbij op de factoren die de toegankelijkheid, acceptatie, gebruik en effectiviteit voorspellen en verklaren van face-to-face, print en online informatie en diensten. Mijn onderzoek vindt vaak plaats in nauwe samenwerking met gemeentes, overheidsinstanties of grote bedrijven die op een persoonlijke, service-gerichte manier moeten communiceren met een heel divers publiek.

Ik hecht in het bijzonder veel belang aan de toegankelijkheid van informative, diensten en communicatie voor publieksgroepen met speciale behoeften, zoals mensen met fysieke of sociaal-cognitieve beperkingen. Door mijn empirische kwalitatieve of kwantitatieve onderzoek wil ik bijdragen aan gepersonaliseerde, adaptieve systemen en content (designs) die de klant, consument of burger een goede gebruikservaring (UX) geven. Ik adviseer onze onderzoekspartners op basis van mijn onderzoek over ontwerpeisen, ontwerp en evaluatie van hun systemen en over hun strategieën voor offline, online, mobiele en social media communicatie

Onderwijs

Een greep uit de vakken die ik geef

 • Human-Centered Design for New Media, code 201000113
 • Communication of Service Organisations, code 192405110
 • New Media and Communication, code 192431300
 • E-government and Public Communication, code 200900001
 • Professional Master Program e-Government/Public Management

Een greep uit de masterprojecten die ik begeleid (heb)

 • Bron- en kanaalkeuze bij het beantwoorden van overheidsvragen (Jordy Gierveld, fall 2014)
 • Antecedents of adoption and implementation of accessibility standards in municipal websites (Inge Nahuis, summer 2013)
 • Factors predicting citizens’ channel choices and satisfaction with local government services (Julia Lange, summer 2013)
 • Factors predicting adoption and mobile channel choice for personalized insurance services portal (Rob Kerver, summer 2013)
 • The effectiveness of trust cues in high-credence web services (Erik de Zeeuw, 2012; awarded Gerrit van der Veerprijs for best HCI thesis 2012)

Onderzoek

Een greep uit recente onderzoeksprojecten

 1. De kanalen van Amsterdam (2015): De gemeente Amsterdam is haar publieke dienstverlening aan het veranderen en verbeteren. De snelle ontwikkelingen in dienstverleningskanalen en de toegang tot mobiel internet maken het nodig om een nieuwe visie te ontwikkelen op hoe, waar en wanneer burgers kunnen beschikken over diensten.. Uit het onderzoek wordt duidelijk welke factoren de kanaalkeuze, gebruikservaring, tevredenheid en betrokkenheid van burgers beïnvloeden.
 2. Google Glass voor mensen met visuele beperkingen (2015-2017): Wat kunnen nieuwe, draagbare communicatiemiddelen als Google Glass betekenen voor mensen met een visuele beperking? Glass biedt veel van de mogelijkheden van een ‘slimme telefoon’ met GPS, camera en internetverbinding. Tegelijkertijd kun je je handen vrijhouden voor je witte stok, je geleidehond, of wat dan ook. In een door ZON-MW gesubsidieerd R&D-project onderzoek ik de mogelijkheden en beperkingen van Glass.
 3. Kosten-baten analyse van toegankelijkheid: Hoe meet je op een valide, betrouwbare en efficiënte manier of informatie en diensten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking? En hoe verhouden kosten en baten zich voor organisaties die de standaard richtlijnen voor toegankelijkheid toepassen in hun communicatiesystemen? In deze onderzoekslijn – die ik uitvoer samen met studenten en collega’s uit heel Europa – ontwikkelen we evaluatiemethodologie voor toegankelijkheid waarin we de gebruiker en zijn beleving een belangrijke rol geven in de methoden en instrumenten.

Functies

 • Universitair hoofddocent Communication Studies/ Media and Communication in Organisations
 • Senior/hoofdonderzoeker Center for e-Government Studies
 • Initiatiefnemer en leider Onderzoeksconvenant Toegankelijkheid van nieuwe media.
 • Voorzitter Examencommissie Communication Studies
 • Begeleider PhD kandidaten uit Nederland, Indonesië, etc.
 • Leerplanontwikkelaar Twents Onderwijs Model, module Communicatiekanalen en Mediastrategieën (BA 1.3)

Publicaties

Een greep uit recente publicaties

Geest, Thea van der (2014). De kanalen van Amsterdam. Rapport Universiteit Twente Center for e-government studies. Enschede.

Velsen, Lex van, Thea van der Geest, Lidwien van de Wijngaert, Stéphanie van den Berg, & Michaël Steehouder (to appear). Personalization has a price, controllability is the currency. Predictors for the intention to use personalized eGovernment websites. Journal of Organizational Computing.

Geest, Thea van der, & Velleman, Eric (2014). Easy-to-read meets accessible web in the e-government context. Procedia Computer Science 27 ( 2014 ) 327 – 333.

Van der Geest, Ramey, Rosenbaum & Van Velsen (2013) Designing a Better User Experience for Self-Service Systems. Guest editor of special issue of IEEE Transactions on Professional Communication, 56 (2)..

Van der Geest, Van der Meij & Van Puffelen (2013). Self-assessed and actual Internet skills of people with visual impairments. Universal Access to the Information Society, 12 (3).

Beldad, A., Van Der Geest, T., De Jong, M., & Steehouder, M. (2012). Shall I tell you where I live and who I am? Factors influencing the behavioral intention to disclose personal information for online government transactions. International Journal of Human-Computer Interaction 28(3), 163-177. DOI:10.1080/10447318.2011.572331

Beldad, A., Van Der Geest, T., De Jong, M., & Steehouder, M. (2012). A cue or two and I'll trust you: Determinants of trust in government organizations in terms of their processing and usage of citizens' personal information disclosed online. Government Information Quarterly, 29(1), 41-49 2012.