STAATSRECHTCONFERENTIE 2016: Constitutionele mogelijkheden en beperkingen voor experimenteel handelen en experimentele wetgeving

Vrijdag 16 december 2016
10:15-18:00 uur
Campus Universiteit Twente
The Gallery, Enschede

Thematiek

Wet- en regelgevers staan onder toenemende druk om mogelijkheden te scheppen voor experimenteren met maatschappelijke en technologische innovaties, zoals bij alternatieve publieke of publiek-private besluitvorming, het omgaan met persoonsgegevens/‘big data’, vernieuwing in onderwijs en zorg, de inrichting van ‘smart energy grids’, en de introductie van zelfrijdende auto’s, drones, of microchip implantatie. Wetgeving moet ‘toekomstbestendig’ worden door juridische ruimte te bieden voor het beproeven van innovatieve praktijken op basis van private, publieke en publiek-private initiatieven. Maar, hoeveel ruimte is rechtstatelijk beschouwd nog aanvaardbaar, zoals met het oog op rechtszekerheid en rechtsgelijkheid, zeggenschap en de bescherming van fundamentele rechten, en hoe kan deze ruimte het best worden gebruikt, dat wil zeggen: in een goede balans tussen effectief en legitiem?

Taal

De voertaal van de conferentie is Nederlands. Gebruik van de Engelse taal voor papers, presentaties en discussiebijdragen is niet uitgesloten, maar alleen indien de gebruiker van de Engelse taal de Nederlandse taal ten minste passief beheerst.

Fotos en papers