Programma

9.30

Opening door dagvoorzitter dr. Marijke Schotanus-Dijkstra 

9.35- 9.55

Duurzame geestelijke gezondheid door Prof. dr. Ernst Bohlmeijer 
In deze lezing presenteert Ernst Bohlmeijer een model voor duurzame geestelijke gezondheid. Duurzame geestelijke gezondheid omvat de afwezigheid van psychopathologie, de aanwezigheid van welbevinden en het vermogen tot adaptie. Klachtgerichte therapie richt zich primair op het wegnemen van barrières voor adaptatie. Welbevindengerichte therapie richt zich primair op het bevorderen van positief functioneren en het ontwikkelen en benutten hulpbronnen die het vermogen tot adaptie bevorderen. Het model levert interessante vragen op rond diagnostiek, indicatiestelling en het monitoren van verbetering en uitkomsten.


Ernst Bohlmeijer is hoogleraar geestelijke gezondheidsbevordering aan de Universiteit Twente. Hij doet onder andere onderzoek naar de effecten van ACT, compassiegerichte therapie, positieve psychologie in de algemene bevolking en in klinische populaties. Hij is coauteur van diverse boeken over positieve psychologie, compassie, psychologische flexibiliteit en het werken met levensverhalen en herinneringen.

9.55-10.15 

De effecten van positief psychologische interventies in mensen met lichamelijke en psychische klachten: een meta-analyse door Dr. Farid Chakhssi
Positief psychologische interventies (PPIs) dragen bij aan de mentale gezondheid door het verbeteren van welbevinden. Tot nu toe lag de nadruk op de werkzaamheid van PPIs bij gezonde mensen. Echter, in klinische populaties kunnen PPIs een bijdrage leveren in de behandeling, vooral nu uit onderzoek blijkt dat welbevinden ook een belangrijke rol kan spelen in het herstel van mensen met psychische of lichamelijke aandoeningen. Aan de hand van een meta-analyse over studies met PPIs in de afgelopen 17 jaar, gaat Farid Chakhssi in deze lezing in op de effecten van PPIs op welbevinden en psychopathologie in klinische populaties. Hij sluit af met een vertaling naar de klinische praktijk: wat kun je nu met deze kennis?


Dr. Farid Chakhssi is psycholoog, werkt als onderzoeker bij GGNet en als universitair docent bij de Universiteit van Twente. Zijn onderzoek richt zich o.a. op de online assessment van persoonlijkheidsproblematiek en het evalueren van (positief) psychologische interventies voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen.

10.15-

11.00  

A compassionate approach in organizations door Dr. Chris Irons (in Engels) 
Chris Irons bespreekt een model van werken in organisaties die is gebaseerd op Compassion Focused Therapy (CFT). Na een introductie van het concept compassie, bespreekt Chris hoe het ontwikkelen van compassie in organisaties kan leiden tot verbetering van de samenwerking en effectiviteit van teams en hoe het een context voor welzijn en zingeving in het werk creëert. De lezing sluit af met enkele concrete ideeën voor het cultiveren van compassie in organisaties.


Chris Irons is klinisch psycholoog, onderzoeker, schrijver en trainer. Hij is directeur van Balanced Minds, een organisatie in Londen die compassiegerichte interventies aanbiedt voor individuen en organisaties. Chris werkt ook voor de Compassionate Mind Foundation, een charitatieve organisatie die zich richt op ‘het bevorderen van welzijn door wetenschappelijk onderzoek naar en toepassing van compassie’ en is verbonden aan de Universiteit van Derby. 

11.00

Pauze


11.30- 11.50 

De effecten van positieve cognitieve gedragstherapie als behandeling van depressie: het belang van positieve emoties door Dr. Nicole Geschwind

Positieve cognitieve gedragstherapie is gericht op het identificeren van sterktes en van betere momenten – in de betere momenten liggen tenslotte de sleutels voor vooruitgang. Samen met een aantal oefeningen, specifiek gericht op het bevorderen van positieve emoties, wordt er door het uitvergroten van sterktes en uitzonderingen op problemen, gewerkt aan herstel van depressie en aan het verhogen van weerbaarheid. Het overschot aan negatieve gevoelens krijgt relatief weinig expliciete aandacht. Een schoktherapie, zoals een van de cliënten het noemde, want de depressie fluistert je steeds weer in dat alles slecht, hopeloos en negatief is, en dan wordt je gevraagd om je aandacht te verleggen naar de betere momenten.


Sinds 2013 werkt dr. Nicole Geschwind als universitair docent in de klinische psychologie aan de Universiteit Maastricht. In 2011 promoveerde zij op onderzoek naar de rol van positieve emoties in weerbaarheid tegen depressie. Op dit moment is zij bezig met een reeks experimentele en klinische onderzoeken naar positieve cognitieve gedragstherapie.

11.50- 12.10 

De effecten van welbevindentherapie als rehabilitatiebehandeling voor mensen met PTSS door Dr. Mirjam Radstaak

Volledig herstel van een psychische stoornis is essentieel voor duurzame mentale gezondheid. Welbevindentherapie bevordert het herstel van een psychische stoornis en wordt bijvoorbeeld toegepast wanneer ernstige psychische klachten zijn afgenomen. Welbevindentherapie richt zich o.a. op persoonlijke groei, autonomie, zelfacceptatie en persoonlijke relaties waardoor een cliënt het leven weer volledig oppakt. Mirjam Radstaak presenteert de resultaten van een onderzoek van Mediant en de Universiteit Twente naar de effecten van welbevindentherapie bij mensen met een posttraumatische-stressstoornis (PTSS).


Mirjam Radstaak werkt als universitair docent aan de Universiteit Twente. Zij doet onderzoek naar de mentale gezondheid van de algemene bevolking en klinische populaties waarbij ze zich met name richt op de rol van stress, veerkracht en welbevinden. 

12.10- 12.55

Mindfulness Based Strengths Practice: state of the art and potential for psychotherapy and coaching door Dr. Roger Bretherton (in Engels) 

Roger Bretherton presenteert het Mindfulness Based Strengths Program (MBSP). MBSP is een 8-weeks programma dat het trainen van mindfulness combineert met het beter benutten van sterke kanten. Mindfulness wordt opgevat als het reguleren van aandacht vanuit een houding van nieuwsgierigheid, openheid en acceptatie. Sterke kanten zijn duurzame persoonlijke eigenschappen die belangrijke bouwstenen van floreren vormen.


Roger Bretherton is universitair hoofddocent Psychologie aan de Universiteit van Lincoln (UK). Hij is klinisch psycholoog en getraind in diverse therapeutische benaderingen zoals existentiële psychotherapie, dialectische gedragstherapie en positieve psychotherapie en coaching. Zijn onderwijs en onderzoek richten zich op sterke kanten (character strengths), het ontwikkelen van deugden en mindfulness. Hij is ook consultant voor internationale organisaties op het gebied van leiderschap.

12.55

Lunch


13.45- 15.15 

Workshops & Symposium 

Klik hier voor het overzicht. 


15.15

Pauze


15.30- 16.00 

Savoring en design door dr.ir. Geke Ludden

Het vermogen om zich te richten op positieve emoties en positieve ervaringen in het leven, savoring, kan de veerkracht van mensen versterken. In het project ’smart savoring’ wordt verkend hoe technologie mensen kan inspireren en stimuleren om (meer) van mooie momenten in het leven te genieten. Verschillende manieren van savoring zijn hiervoor vertaald naar interactieve technologie. In deze lezing zal Geke Ludden hiervan een aantal voorbeelden laten zien en de eerste gebruikservaringen delen.


Dr. ir. Geke Ludden is universitair hoofddocent Interaction Design en fellow van het Designlab bij de Universiteit Twente. Zij onderzoekt hoe de kracht van ontwerpen ingezet kan worden om mensen te ondersteunen gezond(er) en gelukkig(er) te zijn. 

16.00- 16.30 

Dankbaarheid als interventie in psychotherapie en coaching door Prof. dr. Ernst Bohlmeijer

Dankbaarheid is een van de ‘character strengths’ waarnaar inmiddels veel onderzoek is gedaan. In deze lezing bespreekt Ernst Bohlmeijer verschillende theorieën over dankbaarheid en de mogelijkheden om dankbaarheid als levenshouding te ontwikkelen. Wat laat wetenschappelijk onderzoek zien over de betekenis voor mentale gezondheid, voor relaties en voor de samenleving? Er is inmiddels een groot aantal dankbaarheidsinterventies die goed zijn in te passen in psychotherapie en coaching. 

16.30

Afsluiting