9.30 Opening & introductie door dagvoorzitter prof. dr. Ernst Bohlmeijer

9.45 Stress en veerkracht Prof. dr. Christina van der Feltz - Cornelis

Veel mensen hebben last van chronische stress. Chronische stress kan leiden tot burnout, depressie en angst. In deze lezing gaat Christina van der Feltz – Cornelis in op onderliggende mechanismen, de relatie met angst en depressie en het belang van veerkracht.

Christina van der Feltz-Cornelis is psychiater en hoogleraar Sociale Psychiatrie aan de Universiteit van Tilburg. Zij is auteur van het boek het Stressbeeld.

10.30 Compassie en emoties Prof. dr. Paul Gilbert

Factoren die samenhangen met onze pro-sociale motieven zoals vriendelijkheid en compassie zijn cruciaal voor een goede geestelijke en lichamelijke gezondheid en voor onze veerkracht, zo blijkt uit steeds meer onderzoek. Paul Gilbert beschrijft compassie vanuit een evolutieperspectief op emoties en vanuit onze sociale mentaliteiten.

Paul Gilbert is hoogleraar klinische psychologie aan de University of Derby en een van de voorlopers in het denken over en trainen van compassie. Auteur van o.a. The Compassionate Mind en Compassion Focused Therapy.

11.15 Pauze

11.45 Het belang van investeren in welbevinden Prof. dr. Corey Keyes

Geestelijke gezondheid is meer dan de afwezigheid van psychische klachten. Het omvat onze emotionele, psychologische en sociale welbevinden. Welbevinden is geen ‘luxe’. Suboptimaal welbevinden heeft grote persoonlijke en maatschappelijke consequenties. Corey Keyes geeft een overzicht van 15 jaar onderzoek naar de betekenis van floreren en niet-floreren en is groot pleitbezorger van een positief focus in de (geestelijke) gezondheidszorg.

Corey Keyes is hoogleraar aan de Emory University in Atlanta. Hij is vooraanstaand onderzoeker op het terrein van positieve psychologie.

12.45 Lunch

13.45 Workshops & symposium

Registreer en geef u keuze aan via deze link

15.15 Pauze

15.30 Zelfhulp en preventie van depressie dr. Brigitte Boon

Depressie staat werdeldwijd op de derde plaats van grootste veroorzakers van ziektelast. Preventie van depressie is van groot belang. Helaas is het bereik van depressiepreventie laag. Recent kreeg het Trimbos-instituut de opdracht van het ministerie van VWS om een 10-jarenplan te ontwikkelen voor de preventie van depressie. In haar lezing zal Brigitte ingaan op enkele speerpunten binnen dit 10-jarenplan. Daarbij zal ze vooral aandacht besteden aan de rol die e-Mental Health kan spelen in het vergroten van het bereik en de zelfhulp binnen evidence based depressiepreventie.

Dr. Brigitte Boon is hoofd van het programma Publieke Geestelijke Gezondheid binnen het Trimbos-instituut. Haar onderzoek concentreert zich op gezond gedrag en gedragsverandering rondom de thema’s mentale gezondheid, alcoholgebruik en e-mental health.

16.00 Welbevinden- en compassie-interventies Marijke Schotanus-Dijkstra & Marion Spijkerman

In deze lezing worden enkele Nederlandse veerkrachtinterventies gebaseerd op positieve psychologie en compassie geïntroduceerd en de resultaten van effectonderzoek gepresenteerd.

Marijke Schotanus is medewerker van het Trimbos-instituut en promovenda bij de Universiteit Twente. Marion Spijkerman is promovenda bij de Universiteit Twente.

16.30 Afsluiting