Presentaties sprekers en workshopleiders

Presentatie Keynotes

Prof.dr. Christina van der Feltz-Cornelis (geen presentatie beschikbaar)
Prof.dr. Paul Gilbert
Prof.dr. Corey Keys
Dr. Brigitte Boon (geen presentatie beschikbaar)
Marijke Schotanus – Dijkstra en Marion Spijkerman

A. Positieve psychiatrie (symposium)
In dit symposium staan we stil bij het belang van een focus op veerkracht, welbevinden en compassie voor de psychiatrie en worden voorbeelden gegeven hoe dit in de praktijk kan worden vertaald. Er worden inleidingen gehouden over de bouwstenen van positieve psychiatrie als een gebalanceerd model voor geestelijke gezondheidszorg, over uitkomsten van onderzoek naar welbevinden als onderdeel van de ROM, en welbevindentherapie. Daarnaast is er ruimte voor discussie.

Inleiders: Otto Dellemann (psychiater), Katinka Franken (GZ-psycholoog, psychotherapeut, hoofd diagnostiek), Sanne Lamers (GZ-psycholoog i.o.) en Peter Meulenbeek (GZ-psycholoog), allen werkzaam bij GG-Net en de Universiteit Twente.

B. Compassiegerichte therapie bij depressie
In deze workshop maak je kennis met Compassion Focused Therapy zoals deze ontwikkeld is door Paul Gilbert en zijn collega’s. Omgaan met emoties in het algemeen en met emoties als schaamte en schuld in het bijzonder speelt een belangrijke rol. Paul Gilbert legt tevens uit hoe deze therapie toepasbaar is bij mensen met een depressie.

Workshopleider: Paul Gilbert, hoogleraar klinische psychologie Derby University en gespecialiseerd in compassiegerichte therapie.

C. Compassietraining en -therapie bij kinderen, jonge mensen en hun families: relevantie en toepassing
In de afgelopen jaren is compassietraining en –therapie ook steeds meer toegepast in het leger, het onderwijs en bij bedrijven. Dit is gedeeltelijk omdat er erkenning is dat deze contexten grotendeels zijn gericht op resultaat (competitie) of bedreiging. Compassiebenaderingen worden om deze reden ingezet om tot een betere psychologische balans te komen op basis van het versterken van welbevinden. In deze workshop wordt ingegaan op de mogelijkheden om compassiebenaderingen toe te passen bij kinderen. Ook wordt geoefend met enkele vaardigheden die deelnemers direct kunnen toepassen in het werken met kinderen en in hun eigen leven.

Workshopleider: Dr Mary Welford is klinisch psycholoog en mede-oprichtster van de Compassionate Mind organisatie in Engeland. Zij heeft veel ervaring met het werken met kinderen (in de context van onderwijs).

D. Acceptance and commitment therapy (Voluit Leven) als blended-care in basis-GGZ en het ziekenhuis
“Voluit leven” is een gestructureerd behandelprogramma dat gebaseerd is op Acceptance en Commitment Therapie en Mindfulness. Tijdens deze workshop krijgt u zicht op de toepassingsmogelijkheden van Voluit leven in blended vorm, binnen zowel de dagelijkse praktijk van de Basis-GGZ als in het algemeen ziekenhuis bij patiënten met lichamelijke klachten. Er zal worden ingegaan op de inhoud van Voluit leven, u ervaart enkele opdrachten aan den lijve en er komen patiëntervaringen aan bod. Daarnaast krijgt u zicht op de effectiviteit van het programma doordat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek besproken worden.

Workshopleiders: Wendy Pots is klinisch psycholoog bij de Dimence-Groep en doet promotie onderzoek naar ACT bij depressie. Sarah Verheul is GZ-psycholoog bij het Carnisius Wilhemina Ziekenhuis

E. Werken aan welbevinden en veerkracht in de BGGZ (geen presentatie beschikbaar)
Bij Mindfit is een online welkomstmodule voor de Basis GGZ ontwikkeld. Cliënten starten hun behandeling online, vanuit een oplossingsgerichte, systemische en positief psychologische visie. Het model is o.a. gebaseerd op het KOP-schema (@Rijnders) en de schijf van 5 van welbevinden (@Mindfit). In de workshop kun je ervaren hoe het is om als cliënt bij Mindfit regie te hebben over je eigen behandeling, je eigen beschrijvende diagnose te maken en je eigen behandelmenu te kiezen.

Workshopleiders: Silvia Bloemberg, GZ-psycholoog, Barbara van Osch, cognitief gedragstherapeut en Greetje van Rees Vellinga – van der Hout, directeur Mindfit.

F.Het vergroten van welbevinden en betrokkenheid van kinderen in het basisonderwijs
Het centrum voor ervaringsgericht leren (CEGO) van de Katholieke Universiteit Leuven heeft een methode ontwikkeld voor het bevorderen van welbevinden en betrokkenheid van kinderen in het basisonderwijs. Welbevinden en betrokkenheid kunnen worden gezien als belangrijkste indicatoren dat de emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen optimaal verlopen. Wanneer de betrokkenheid of welbevinden suboptimaal is, worden de leerkrachten uitgedaagd om direct iets in een onderwijsmethode of lesaanpakken te veranderen. Daarvoor is ook een uitgebreid leerlingvolgsysteem ontwikkeld (Looqin) met meer dan 100 mogelijke interventies. De methode en visie op onderwijs staan ook centraal in het Positief Educatie Programma (PEP) dat door de Universiteit van Twente is ontwikkeld en getest. In deze workshop maakt u kennis met de visie en het screenen van welbevinden en betrokkenheid.

Workshopleiders: Ludo Heylen, directeur van het CEGO, Ivan van Gucht, medewerker van het CEGO, Jochem Goldberg, onderzoeker Universiteit Twente.

G.Versterken van veerkracht bij Shell.
Kern van de workshop is het veerkracht programma van Shell dat is gebaseerd op de richtlijnen van de American Psychological Association en waaraan inmiddels internationaal duizenden werknemers van Shell hebben deel genomen. De workshop begint met een korte inleiding over de plaats van veerkracht in het bedrijfsleven door Jan Walburg: wat zijn de ervaringen, wat zijn indicaties wanneer zijn andere interventies meer geschikt.

Rijkwessel de Valk presenteert het veerkracht programma inhoudelijk en op welke manier het succesvol geïmplementeerd werd in een organisatie waarvan de medewerkers niet op voorhand gericht zijn op bemoeienis met hun mentale conditie. We gaan na wat de effecten van de training tot nu zijn mede op basis van een onderzoek vanuit de Universiteit Twente. Enkele elementen van de interventie zullen in de workshop als voorbeeld getoond worden. De workshop is een praktische toepassing van de wetenschappelijke kennis over veerkracht.

Workshopleiders: Rijkwessel de Valk, hoofd medische dienst Shell International UPOT (NAM).
Jan Auke Walburg, hoogleraar positieve psychologie Utwente.

H.‘Houvast, voor elkaar’ – een online zelfhulpcursus voor partners van mensen met kanker
"Kanker heb je samen",  is een bekende uitspraak. Uiteraard gaat er veel zorg en aandacht naar de patiënt. Maar ook voor partners is het een moeilijke periode, waarin veel verandert en partners te maken krijgen met vragen als: Hoe begeleid ik mijn partner het beste en hoe houd ik het zelf vol? Wat betekent dit voor onze relatie? Deze workshop laat deelnemers kennismaken met ‘Houvast, voor elkaar’, een online zelfhulpcursus die gebaseerd is op Acceptance and Commitment Therapy, mindfulness and zelfcompassie.

Workshopleiders: Dr. Stans Drossaert werkt als universitair hoofddocent Gezondheidspsychologie aan de Universiteit Twente. Nadine Köhle is psycholoog en werkt als promovendus aan de Universiteit Twente. Haar onderzoek richt zich op de ontwikkeling en de evaluatie van ‘Houvast, voor elkaar’.

Workshop H komt helaas te vervallen. Deze workshop is te gespecialiseerd, waardoor er te weinig aanmeldingen voor deze workshop zijn.

I.Werken met de Veerkrachtwijzer
Veel werknemers/managers hebben moeite om zich staande te houden en/of zich proactief op te stellen in de huidige dynamische, steeds sneller veranderende, onzekere werkcontext, ook wel 'VUCA world of work' genoemd (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous; Kingsinger & Walch, 2012). Selectieve aandacht voor bedreigingen in de omgeving kan mensen ervan weerhouden om de eigen kracht en hulpbronnen te zien en adequaat in te zetten. De inverventie ‘VeerkrachtWijzer’ pakt dit aan door mensen in dynamische, veranderlijke, onzekere werkomgevingen meer bewust te maken van de eigen kracht en hulpbronnen en het effectief gebruik hiervan, zodat ze weer in een positieve opwaartse spiraal terecht komen (broaden-and-build theory, Fredrickson, 2001). Door medewerkers handvatten te bieden zich mentaal te sterken en weerbaarder te zijn, wordt beoogd hen toe te rusten effectiever om te kunnen gaan met onzekerheid, kwetsbaarheid, complexiteit en ambiguïteit (onduidelijkheid). Meer specifiek is het doel van VeerkrachtWijzer het beter leren kennen en inzetten van de eigen hulpbronnen. VeerkrachtWijzer bestaat uit een intakegesprek, drie coachgesprekken van 60 minuten gericht op het versterken van de persoonlijke hulpbronnen én de online training PsyFit (www.psyfit.nl). In deze workshop maakt u kennis met de VeerkrachtWijzer en het coaching model.

Workshopleider: Marjolijn Punt is registerpsycholoog Arbeid & Organisatie NIP en directeur van B&A Prometheus B.V. en B&A Career management B.V. Marjolijn is gespecialiseerd in het versterken van de vitaliteit, employability en duurzame inzetbaarheid van werknemers. Daarnaast werkt zij aan het versterken van veerkracht en mentale weerbaarheid van individuele klanten, teams en organisatieonderdelen met een frisse en vernieuwende aanpak gebaseerd op inzichten uit de positieve psychologie.

J.Hoe je met Psychologisch Kapitaal veerkracht en stressbestendigheid van medewerkers en studenten vergroot
In deze workshop maak je kennis met het trainen van psychologisch kapitaal (PsyCap) in organisaties. PsyCap is een verzamelnaam voor de begrippen hoop, optimisme, veerkracht en self-efficacy. We weten dat stress op het werk, evenals de druk om te presteren de laatste jaren toeneemt. Door teams en individuen te trainen in het versterken van hun PsyCap, worden vaardigheden ontwikkeld om op een meer constructieve manier met stress en tegenslag om te gaan.

De training Psychologisch Kapitaal van World Peace of Mind / Steen&Berg is speciaal ontwikkeld om deze processen in gang te zetten. Door bij tegenslag, maar ook in de dagelijkse gang van zaken, gebruik te maken van veerkracht, optimisme, hoop en self-efficacy, kunnen de teamleden productiever reageren op werkuitdagingen en met meer tevredenheid werken.

In de workshop vertelt Matthijs Steeneveld over de praktijkervaringen van het trainen in PsyCap. Inge Hulshof vertelt meer over de wetenschappelijke achtergrond van PsyCap, o.a. op basis van haar lopende onderzoek bij UWV Werkbedrijf. Tevens kunt u zelf kennismaken met PsyCap: wat kan het voor u betekenen en hoe kunt u PsyCap implementeren bij uw organisatie/klant?

Workshopleiders: Inge Hulshof, promovendus bij de Technische Universiteit Eindhoven en promoveert op de onderwerpen jobcrafting en psycap. Matthijs Steeneveld is psycholoog NIP en voorzitter van de NIP-sectie Training & Opleiding. Samen met Jules Reijnen heeft hij World Peace of Mind opgericht. World Peace of Mind is een bureau dat zich specialiseert in het toepassen van positieve psychologie in organisaties.

K. Dit is jouw leven online toepassen in therapie en coaching (Saskia, Ernst)
Dit is jouw leven is een nieuwe methodiek gebaseerd op de positieve psychologie en heeft als doel om de veerkracht en het floreren van mensen te bevorderen. In het programma komen onder andere positieve emoties, het leren kennen en gebruiken van sterke kanten, optimisme, zelfcompassie en positieve relaties aan de orde. Het is bedoeld voor mensen met laag of matig welbevinden. Onderzoek laat zien dat bibliotherapie met emailbegeleiding tot een significante toename van floreren, veerkracht en welbevinden leidde. Deze methodiek is nu ook online beschikbaar. Er is gebruik gemaakt van speelse elementen om gebruikers te motiveren het programma te doorlopen. In deze workshop laten we de deelnemers kennis maken met Dit is jouw leven online. Ook presenteren we verschillende mogelijkheden (protocollen) om mensen met enkele persoonlijke gesprekken te begeleiden.

Workshopleiders: Saskia Kelders en Ernst Bohlmeijer. Beiden zijn verbonden aan de Universiteit Twente en betrokken bij de ontwikkeling, toepassing en evaluatie van Dit is jouw leven online.

L. Wegwijs in het doolhof van psychologische veerkracht: Wat is het en hoe versterk je het?
Hoe kun je de psychologische veerkracht van een volwassene versterken? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, zou je ook antwoord moeten kunnen geven op de vraag: Wat is psychologische veerkracht? Dit lijkt eenvoudiger dan het is. In de wetenschap bestaan namelijk meerdere visies op veerkracht. Weet jij welke dit zijn en wat dit betekent voor jouw werkpraktijk als therapeut, coach, trainer en/of consultant? In deze workshop maak je kennis met 1) een model die de verschillende visies op veerkracht overzichtelijk integreert en 2) zes veerkrachtinterventies die zijn afgeleid uit dit model. Met deze kennis zal jij beter in staat zijn om de psychologische veerkracht van een volwassene in kaart te brengen en om deze veerkracht gerichter, effectiever én evidence-based te versterken.

Workshopleider: Richta IJntema, universitair docent bij de afdeling Sociale & Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht en zelfstandig gevestigd registerpsycholoog NIP/Arbeid- en Organisatie. Zij promoveert op het onderwerp ‘Veerkrachtinterventies in organisaties’.