Programma

Het programma van het Congres Positieve Educatie bestaat uit een drietal lezingen in de ochtend, gevolgd door twee workshoprondes in de middag en een plenaire afsluitende lezing. Het is gedurende het middagprogramma mogelijk om ofwel één lange workshop te volgen, ofwel twee korte workshops. Per workshop staat de duur aangegeven.  


09.30- 09.35 

Opening door dagvoorzitter prof. dr. Ernst Bohlmeijer09.35- 10.35

Building children’s resilience and emotional wellbeing door dr. Ilona Boniwell (in Engels) 

Positive education brings together the findings of positive psychology and education, with the aim of providing pupils with psychological knowledge and skills that can help them to live a life of flourishing and become more resilient by coping with problems in productive ways. One of the objectives of this presentation is to provide a general overview of the evidence based positive education programmes implemented internationally, including the Netherlands. Another objective is to offer a vision for future developments in positive education, respecting child development, scientific foundations and cultural contexts. 


Dr Ilona Boniwell heads the International MSc in Applied Positive Psychology (I-MAPP) at Anglia Ruskin University and consults businesses and educational institutions around the globe as a Director of Positran. She wrote or edited seven books, delivered over 150 keynotes/invited presentations, founded the European Network of Positive Psychology, and was the first vice-chair of the International Positive Psychology Association (IPPA).10.35 - 10.50 

Pauze


10.50 -

11.50  

Het vergroten van welbevinden en betrokkenheid door Ludo Heylen 


Het centrum voor ervaringsgericht leren (CEGO) van de Katholieke Universiteit Leuven heeft een methode ontwikkeld voor het bevorderen van welbevinden en betrokkenheid van kinderen in het basisonderwijs. Welbevinden en betrokkenheid kunnen worden gezien als belangrijkste indicatoren dat de emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen optimaal verlopen. Wanneer de betrokkenheid of welbevinden suboptimaal is, worden de leerkrachten uitgedaagd om direct iets in een onderwijsmethode of lesaanpakken te veranderen.


Deze keynote wordt gegeven door Ludo Heylen van het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs in Leuven. 


11.50 - 12.30 

Het Positief Educatief Programma door Jochem Goldberg 


PEP is een heleschoolbenadering gericht op het verhogen van welbevinden van leerlingen en het creëren van een positief schoolklimaat, gebaseerd op de principes van de positieve psychologie. Tijdens PEP worden leerkrachten getraind in het observeren van welbevinden en betrokkenheid én in het creëren van gemeenschappelijke waarden (leefregels). In samenwerking met het Fonds Kinderpostzegels heeft de Universiteit Twente de afgelopen vier jaar op 13 scholen in de regio Twente onderzoek gedaan naar de implementatie van PEP. In deze lezing wordt het prorgramma, de achterliggende theorieën en de effectiviteit van PEP besproken. 


Deze Keynote wordt gegeven door Jochem Goldberg, promovendus aan de Universiteit Twente op het gebied van positieve educatie.12.30 - 13.15

Lunch 


13.15 - 14.15

Workshopronde 1
Klik hier voor het overzicht van de workshops


Let op! Er zijn lange en korte workshops. U kunt ofwel twee korte workshops van een uur per stuk volgen, ofwel één lange workshop van twee uur.

 


14.15 - 14.30 

Wisselen tussen workshops 


Let op! Wanneer je je hebt ingeschreven voor een lange workshop van twee uur, hoeft er niet doorgewisseld te worden.

 


14.30 - 15.30 

Workshopronde 2  
Klik hier voor het overzicht van de workshops


Let op! Er zijn lange en korte workshops. U kunt ofwel twee korte workshops van een uur per stuk volgen, ofwel één lange workshop van twee uur.


15.30 - 15.45 

Pauze


15.45 - 16.20 

Verhaal vol vertrouwen door Ellen Emonds 


Werken met jonge mensen, bij wie het potentieel misschien nog niet in volle bloei is, vraagt veel vertrouwen. Vertrouwen in die jonge mensen, maar ook in jezelf en je collega's. En vertrouwen vraagt om openheid en moed. In deze vertelling geeft Ellen de begrippen vertrouwen en openheid kleur door middel van kleine, kwetsbare anekdotes, beeldende inzichten en de theoretische legitimatie. 


Deze keynote wordt gegeven door Ellen Emonds. Ellen was jarenlang leerkracht op een ErvaringsGerichte basisschool en vroeg daar elke dag af wie nou de leraar was en wie de leerling. Op dit moment is zij samen met haar zus Suze eigenaar van 'Tweemonds.nl: over opvoeding en onderwijs' en begeleidt zij leraren(teams), pedagogisch medewerkers en ouders met opvoeding- en onderwijsvragen vanuit een groot vertrouwen in het potentieel van ieder mens. Daarnaast is Elllen als docent Pedagogische Tact verbonden aan het NIVOZ. Met de komst van haar twee dochters is er een nieuwe inspiratiebron aangeboord. 16.20 - 16.30 

Afsluiting door dagvoorzitter prof. dr. Ernst Bohlmeijer