Workshops

Tussen 13.15 en 15.30 worden onderstaande workshops gegeven over interventies en aanpakken op alle gebieden die met positieve psycholoigie in het onderwijs te maken hebben. U dient zich ofwel voor één lange workshop van twee uur op te geven, ofwel voor twee korte workshops van één uur per stuk.  

Bij aanvang van het congres ontvangt u een badge met uw naam en de workshops waar u zich voor heeft ingeschreven. Bij onverwacht hoge of lage aanmeldingscijfers voor een workshop, behouden we ons het recht voor om (in overleg) tot een andere indeling te besluiten. 


A

Co-teaching: meer welbevinden voor leerling en leerkracht?! door Ludo Heylen - 1 uur


We geloven dat goed onderwijs niet kan zonder te differentiëren. Vanaf de eerste minuut dat kinderen de school binnen komen, begint de differentiatie. We willen immers dat kinderen maximaal groeien en dan is afstemming op de mogelijkheden, interesses en talenten van kinderen essentieel. We zijn steeds weer op zoek naar de kansen op een hoge betrokkenheid.
Steeds meer leerkrachten willen dit boeiend proces samen met een collega aanpakken. Ze kiezen er voor om samen te werken, omdat ze dan niet alleen meer ogen - en handen-  hebben, maar vooral ook een bredere kijk op wat er allemaal gebeurt bij de kinderen. Bij co-teaching zien we daarom ook dat leerkrachten meer inzetten op coöperatieve werkvormen en heterogene groepen, op varianten van instructie en aanpak, op een gerichte feedback en prikkelende interventies.
Co-teaching wordt steeds populairder en we zien in steeds meer scholen mooie voorbeelden opduiken. (Bron: Van leerkracht naar tweekracht). Wil jij meer weten over co-teaching? Ludo Heylen neemt je in deze workshop graag mee in de theorie vanuit verschillende onderzoeken, hij schets, kadert en geeft richting aan actie!


Deze wordt wordt gegeven door Ludo Heylen van het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs in Leuven en bouwt voort op de keynote gegeven in de ochtend. 


B

Psychological well-being interventions door Ilona Boniwell (in Engels) - 2 uur 


Accumulating scientific evidence suggests that certain intentional actions (or positive psychology interventions, PPIs) can be effective in increasing and sustaining happiness and other positive states, as well as in reducing depression and anxiety. A definition of what constitutes a positive intervention is suggested by Sin & Lyubomirsky (2009, p. 467), to include "treatment methods or intentional activities aimed at cultivating positive feelings, positive behaviours, or positive cognitions". The overall benefits of PPIs have also been supported by several systematic reviews and meta-analyses conducted in the recent years.


For the ease of understanding and remembering, PPIs can be organised into seven categories, using ACTIONS acronym. A stands for Active interventions; concerned with sport and physical activity. C stands for Calming interventions; concerned with mindfulness and meditation. T is for Thinking or taking stock; working through and integrating past events, whether negative or positive, into our present situation. I is for Identity related actions; concerned with personal strengths and one’s representation of oneself. O is for Optimisation; actions that enable you to set goals, look to the future, and to potentially improve the current situation. N is for Nourishing; actions concerned with self-soothing, taking pleasure and care of yourself. S is for Social actions; to do with establishing and maintaining positive relationships. The workshop will focus on the best ways to appropriate and integrate positive ACTIONS into daily functioning of young people, teachers and school communities.


Dr Ilona Boniwell heads the International MSc in Applied Positive Psychology (I-MAPP) at Anglia Ruskin University and consults businesses and educational institutions around the globe as a Director of Positran. She wrote or edited seven books, delivered over 150 keynotes/invited presentations, founded the European Network of Positive Psychology, and was the first vice-chair of the International Positive Psychology Association (IPPA). 

C

Het start met een rijke leeromgeving!  door Suze Roelofs-Emonds - 2 uur 


Een rijk milieu is essentieel als je betrokkenheid bij kinderen een kans wilt geven. Ruimte moet uitdagen, bijdragen aan de ontwikkeling en educatie van kinderen. Ruimte, de educatieve omgeving, is letterlijk een ruim begrip. Bij de invulling en inrichting is het van belang dat een aantal basiselementen in samenhang zijn. Kinderen hebben er recht op dat de ruimte waar zij een groot deel van hun tijd doorbrengen, rijk is. Rijk in de zin van een grote rijkdom aan mogelijkheden om geïnspireerd te raken, contact te maken en kennis op te bouwen. Een verzorgde en voorbereide omgeving die ervoor zorgt dat de ruimte echt een eigen pedagogische waarde heeft. Een leeromgeving met uitdagende activiteiten en materialen, die overzichtelijk en uitdagend ingericht is en kinderen aanzet om hun potentieel aanspreken. Niet enkel in de onderbouw, ook in de midden- en bovenbouw.

De kaders ruimte, tijd en criteria krijgen betekenis en we onderzoeken de verhouding tussen vrijheid en verantwoordelijkheid. Er is volop inspiratie en tijd voor het creëren van een uitdagende leeromgeving. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de kinderen op het leerplein of in het lokaal volop uitgedaagd worden en de verantwoordelijkheid en vrijheid krijgen die zij aankunnen.


De workshop wordt gegeven door Suze Roelofs van de organisatie Tweemonds: hét centrum voor welbevinden en betrokkenheid 


D

Leerkrachtstijl: jij maakt het verschil! door Ellen Emonds - 2 uur

 

Wat als je zou geloven dat ieder kind er elke dag het beste van probeert te maken?

En dat er geen kind naar school komt met de bedoeling het zichzelf, jou of de groep lastig te maken? In het huidige onderwijs zijn de uitdagingen voor de leraar groot. Misschien wel groter dan ooit. Meer kinderen met een bijzondere begeleidingsbehoefte, grotere groepen, maatschappelijke druk.

 

Een antwoord op die uitdaging vraagt een nieuw perspectief waarin de leraar er niet alleen voor staat. Hoe kan de leraar zijn steun vinden in de school? Hoe gaan we van ‘mijn leerlingen’ naar ‘onze leerlingen’? En nog belangrijker: hoe laten we de kinderen zo snel en veel mogelijk zélf doen wat ze zélf kunnen? Dat vraagt om een omgeving, een aanbod en bovendien een leerkrachtstijl die kansen op betrokkenheid en welbevinden vergroot, zodat alle kinderen (nóg meer) mee gaan doen in de groep en leraar en leerling elkaars steunbron worden.

 

In deze werksessie van twee uur oefenen we met perspectief nemen en verdiepen we ons in de grondhouding van Carl Rogers, gebaseerd op de volgende drie inhouden: aanvaarding, authenticiteit en empathie. Je krijgt handvatten mee om in je eigen praktijk mee te oefenen en werken vanuit bestaande casuïstiek.


De workshop wordt gegeven door Ellen Emonds van de organisatie Tweemonds: hét centrum voor welbevinden en betrokkenheid 

E

(Zelf)compassie voor kinderen: vriendelijkheid, verbondenheid en mindfulness door Marjolein Prenger - 1 uur 


 “Als we willen dat kinderen hun gezonde verstand, gezondheid en geluk behouden in het complexe en stressvolle leven van tegenwoordig moeten we hun hulpmiddelen voor cognitieve- en emotieregulatie aanreiken. We zullen ze moeten leren hoe ze hun eigen geest kunnen beheersen en naar hun hart kunnen luisteren, niet alleen van zichzelf maar ook van anderen” (2016). Dit geeft Thupten Jinpa in zijn boek aan als de kern van de compassie training voor kinderen. Onderzoek heeft aangetoond dat als compassie een onderdeel is van het lesprogramma van kinderen, dit grote effecten heeft op zelfregulatie, sociaal gedrag en uiteindelijk op het opnemen van de lesstof.  We zouden ons dus (nog) meer moeten richten op onderwijs aan het hele kind, zowel hun geest als hun hart. In deze workshop wordt het begrip compassie toegelicht, de drie elementen van Kristen Neff (2011) verder uitgediept en er worden een aantal oefeningen aangereikt om compassie bij kinderen te ontwikkelen.


Tijdens de workshop schuift Irma Smegen (Speel je Wijs) ook aan om haar ervaringen te delen. Irma is auteur van diverse boeken, waaronder 'Spelen in Stilte: Mindfulness in de Klas'. Ook heeft Irma de stichting Heart4Education opgericht om kunstonderwijskansen te creëren voor kinderen met minder mogelijkheden.


De kracht van compassie in het onderwijs!


De workshop wordt gegeven door Marjolein Prenger, docent positieve psychologie UT, orthopedagoog Generalist NVO en gecertificeerd mindfulness trainer ouder-kind.


F

Robot Billy: Supporting parental engagement in children’s psychological wellbeing

door Aleisha Clarke (in Engels) -1 uur 


It is well established that parents play a significant role in supporting children’s psychological wellbeing. Developing children’s social and emotional skills requires a collaboration between the school and home as these are two of the key social contexts within which these skills are developed. Whilst a number of psychological wellbeing programmes have been developed for implementation in schools (e.g. PEP, SPARX, PPI), there are a lack of resources to support parental engagement in children’s social and emotional development. Robot Billy is designed to address this current gap in the market. Robot Billy is an app for parents and children. The app consists of a series of mini-games based around Robot Billy who is in search of a heart. These mini-games, which are completed by both parent and child, aim to enhance children’s self-esteem, communication skills, emotional regulation and conflict resolution skills.  This workshop will provide an insight into the development of the app, its content and the role Robot Billy can play in reinforcing the skills taught in schools through psychological wellbeing programmes. Participants will be provided with the opportunity to see Robot Billy in action.


Dr Aleisha Clarke was a Marie Curie post-doctoral research at the Department of Psychology, Health and Technology (2015-2017). She is now Head of What Works at the Early Intervention Foundation in London. The Early Intervention Foundation is a What Works Centre which aims to identify and provide effective early intervention to children and young people at risk of poor outcomes.  


G

De Gelukskoffer door Clara den Boer - 1 uur 


Zeven lessen in persoonlijk leiderschap voor groep 1 tot en met groep 8. 

Positieve psychologie vertaald voor kinderen. 

Hoe word je als school aantrekkelijk voor leerkrachten? 

Wat zijn kenmerken van de gelukkige school? 

 

Zo maar wat onderwerpen die aan bod komen tijdens deze workshop. Plus nog zo veel meer!


De workshop wordt gegeven door Clara den Boer oprichter van de Gelukskoffer en creator van het boek met film Ondernemend Geluk; schatkamer vol wijsheid en inspiratie

H

Betrokkenheid, zuurstof voor deep-level-learning door Ivan van Gucht - 1 uur 


Volgens Hattie werkt onderwijs pas als kinderen zich uitgedaagd voelen, als ze iets willen leren, als ze fouten durven maken.


Hattie: “De beste voorspellers van gezondheid, geluk en welvaart zijn niet de schoolresultaten, maar het aantal jaren dat een kind naar school ging. Het is dus belangrijk om van scholen, fijne uitnodigende leerplekken te maken. En die creëer je door leerlingen uit te dagen op hun niveau. Dan gaan ze vooruit en geraken gemotiveerd.” Met andere woorden, als de leraar werk maakt van betrokkenheid.


Waarom is die betrokkenheid dan zo belangrijk? En hoe kan je die in beeld brengen?

In deze workshop ontdekken we dat betrokkenheid het kompas is om het effect van de aanpak op de ontwikkeling van kinderen te meten. Het is de best denkbare indicator voor het zich voltrekken van fundamenteel leren. Hoge niveaus van betrokkenheid gaan immers gepaard met een enorme inzet van mentale energie die onontbeerlijk is om competenties op een hoger niveau te tillen.


We verkennen hoe je betrokkenheid kan meten. Vanuit onderzoeken duiden we welke effecten betrokkenheid heeft op het welbevinden van leerlingen én leraar en hoe je betrokkenheid kan verhogen.


De workshop wordt gegeven door Ivan van Gucht van het Centrum voor Ervaringsgericht Leren (CEGO) uit Leuven 


I

Gelukkig voor de klas door Jacqueline Boerefijn - 1 uur 


Gelukkig zijn met en in je werk is vooral in het onderwijs erg belangrijk. Gelukkige docenten hebben leerlingen die beter presteren, dit is wetenschappelijk aangetoond.


In deze workshop ga je op zoek naar factoren die jouw geluk beïnvloeden.  Je leert hoe je school fijner kunt maken, voor jezelf en voor je leerlingen.  Er zijn maar weinig beroepen, waar de eigen emoties, mentale toestand en persoonlijkheid zo’n stempel drukken op het werk, de sfeer, en daarmee op de motivatie en de prestaties van de leerlingen.


De Nederlandse jeugd is het gemiddeld het gelukkigst van Europa. In de puberteit daalt dit geluksniveau. Wat jij hier aan kunt doen komt ook aan bod.


De workshop wordt gegeven door Jacqueline Boerefijn, Biologiedocent en Master toegepaste positieve psychologie, initiatiefnemer van “Lessen in geluk” en “Positief Onderwijs” en auteur van o.a. “Gelukkig voor de klas”. http://www.lannoo.be/gelukkig-voor-de-klas


J

Looqin het leerlingvolgsysteem door Teun van Lith - 1 uur 


Wij geloven niet in lineaire groeicurves. Elk kind is immers anders. Procesgericht kindvolgsysteem Looqin koppelt daarom het welbevinden en de betrokkenheid aan competenties en prestaties. Hierbij worden zowel bevorderende als belemmerende factoren inzichtelijk. Door middel van handvatten zoek je een gerichte oplossing op groepsniveau, met persoonlijke aandacht en oog voor de brede ontwikkeling van elk kind. Zo kan deze naar eigen vermogen, maximaal presteren.


Met Looqin kun je de brede ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar (kinderopvang) en van 4-12 jaar (basisonderwijs) in beeld brengen. De combinatie van Looqin KO en Looqin PO biedt een integraal systeem dat de doorgaande ontwikkelingslijn van jonge kinderen optimaal waarborgt en de communicatie en overdracht tussen voorschoolse organisaties en het Primair Onderwijs vereenvoudigt. Dit is onder andere voor Kindcentra een zeer waardevolle oplossing.


De workshop wordt gegeven door Teun van Lith van de organisatie Onderwijs Maak Je Samen 


K

Doelgericht werken op het SO onderbouw vanuit betrokkenheid en welbevinden door Judy Broekhuis en Nienke Prins - 1 uur 


In deze workshop staat toepassen van positieve psychologie in het speciaal onderwijs centraal. Sinds 2016 is SO het Mozaïek onderbouw in Almelo bezig om, door middel van de heleschoolbenadering PEP, leerlingen te laten floreren. Leren kijken naar de unieke kwaliteiten van ieder kind, aandacht hebben voor het proces van leren en het passend maken van het onderwijsprogramma komen hierbij aan bod.

 

De workshop wordt gegeven door Judy Broekhuis (adjunct directeur) en Nienke Prins (zorgcoördinator) van SO het Mozaïek onderbouw in Almelo.