Congres Positieve Educatie

Door het verhogen van welbevinden naar betere leerprestaties?

Op 15 november 2018 organiseert de Universiteit Twente in samenwerking met partners het landelijk congres Positieve Educatie.

  • Hoe creëer je een schoolklimaat waarin kinderen – ook kinderen die opgroeien in moeilijke omstandigheden of kinderen met speciale behoeften tot bloei kunnen komen?
  • Waarom is compassie onontbeerlijk in het onderwijs?
  • Wat zijn de belangrijkste indicatoren dat kinderen goed in ontwikkeling zijn? Wat kun je daarmee als leerkracht?
  • Hoe monitor je het proces van (leer)ontwikkeling optimaal?
  • Hoe ontdek je talenten van kinderen en hoe spreek je die aan?
  • Wat is de kracht van positieve emoties in het onderwijs?
  • Hoe versterk je bronnen van veerkracht van kinderen?
  • Hoe nemen we ouders mee in de aandacht voor factoren die hun kinderen tot bloei brengen?

Over deze boeiende en uitermate relevante vragen gaat dit congres. Wanneer je kennis van de positieve psychologie combineert met aandacht voor welbevinden en betrokkenheid van kinderen ontstaat er iets moois. Niet alleen komen kinderen tot bloei, de leerprestaties verbeteren, de onderlinge relaties verbeteren en de kans op incidenten en pestgedrag neemt af.

Op het congres presenteert de Universiteit Twente het onderzoek naar het positief educatief programma, een heleschoolbenadering gericht op het creëren van een positief schoolklimaat. Maar ook veel andere organisaties en ervaringsdeskundigen zullen aanwezig zijn om inspirerende antwoorden te geven op bovenstaande vragen.

Het congres biedt u inzicht in de wetenschappelijke onderbouwing van positieve educatie, boeiende praktijkverhalen en bewezen effectieve programma’s.

Een congres dat je als beleidsmaker, als leerkracht, als directeur, als schoolbegeleider en als professional betrokken bij het onderwijs niet wilt missen. Klik hier voor het programma van het congres.

Plaats en tijd

Het congres vindt plaats op donderdag 15 november 2018 in congrescentrum de Reehorst te Ede. Het congres begint om 09.30 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur.  

Kosten

De deelnamekosten zijn €195 p.p. bij aanmelding 
De deelnamekosten zijn €100 p.p. bij aanmelding van schoolteams van minimaal  8 personen

Accreditatie

Er is accreditatie aangevraagd voor:

NIP-Eerstelijnspsychologie NIP
Categorie: ELP herrgistratie    
Toegekende punten: 5

NIP Kinder- en jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
Categorie: K&J/OG herregistratie
Toegekende punten: 5

Categorie: K&J/OG opleiding - behandeling
Toegekende punten: 2

Categorie: K&J/OG opleiding - overige taken
Toegekende punten: 0,5