Zie Medewerkers CW

Van Vuuren, Dr. M. (Mark)

Mark fotoUniversitair Hoofddocent

Aanwezig op: Di. / Wo. / Do. / Vr.
Gebouw: Cubicus, kamer C205
Telefoon: 053 – 489 6073; 053 – 489 3299 (secretaresse)
e-mail: h.a.vanvuuren@utwente.nl

English profile

Expertise

 • Organisatiecommunicatie
 • Job crafting
 • Work meaning & Identificatie
 • Professionele identiteit
 • Positive Organizational Scholarship

Onderwijs

 • Essentials in Corporate & Organizational Communication
 • Research Topics in Corporate and Organizational communication
 • Module 2: Damage control
 • Module 11: A better world (module coordinator) & Research Paradigms in Communication Studies
 • Positive Organizing
 • Begeleiding MSc-opdrachten (master Communication Studies, master Psychology, Master Educational Science & Master Business Administration)Begeleiding BSc-opdrachten (Bachelor Communication Studies & Bachelor Psychology

Onderzoek

In de eerste plaats is Mark geïnteresseerd in communicatie, toegespitst op de context van organisaties. Primaire aandacht gaat uit naar de manieren waarop mensen betekenis verlenen aan hun werk. Deelthema’s: de rol van professionele identiteiten voor de definitie van kwaliteit, de wederkerigheid tussen professionaliteit en technologie, job crafting als verzamelterm voor manieren waarop mensen hun werk zelf vormgeven, en een positieve benadering van ‘healthy organizations.’

Daarnaast houdt hij zich bezig met filosofie van de wetenschap, ook weer specifiek in de context van communicatie. Deelgebieden: wetenschapsparadigma’s en hun methodologische consequenties, geschiedenis van ideeën, actor-network theory, Martin Buber en life history.

Promovendi

Henk Stoorvogel -  Homiletiek en communicatie. (promotor: prof. dr. Menno de Jong).

Afgeronde promoties

 • Anne Marie Lohuis – “Balancing acts: how healthcare professionals and teams working with people with intellectual disabilities make sense of solution-focused work.” (chair: prof. dr. Ernst Bohlmeijer, co-promotor: dr. Mark van Vuuren & dr. Anneke Sools).(promotiedatum: 9 september, 2016)
 • Suzanne Janssen – “A self-determination theory perspective on mentoring at work.” (promotor: prof. dr. Menno de Jong). Onderzoek naar de wijze waarop professionals zich ontwikkelen met  behulp van hun sociale omgeving. (Cum Laude - promotiedatum: 30 oktober 2015)
 • Guido Rijnja – “Genieten van weerstand. Ambtelijke behendigheid bij publiek verzet. (promotor: prof. dr. Erwin Seydel). Onderzoek naar de handelingen van ambtenaren op verwachte ontvangst van nieuw beleid. (promotiedatum: 27 april 2012)

Awards

 • 2017 Winnaar Onderwijsprijs Communicatiewetenschap/ Communication Studies
 • 2016 Winnaar Onderwijsprijs Communicatiewetenschap/ Communication Studies
 • 2015 Finalist Centrale Onderwijsprijs Universiteit Twente
 • 2015 Winnaar Onderwijsprijs Communicatiewetenschap/ Communication Studies
 • 2012 Winnaar Onderwijsprijs Communicatiewetenschap/ Communication Studies
 • 2011 Winnaar Onderwijsprijs Communicatiewetenschap/ Communication Studies
 • 2010 Finalist Centrale Onderwijsprijs Universiteit Twente
 • 2010 Winnaar Onderwijsprijs Communicatiewetenschap/Communication Studies
 • 2008 Winnaar Centrale Onderwijsprijs Universiteit Twente
 • 2008 Outstanding Paper Award , Emerald Literari Network ~ Corporate Communications: An International Journal (voor beste artikel in CCIJ 2008)
 • 2008 Guest editor “Communication and organizational change.” Special Issue Corporate Communications: An international journal (with WJL Elving)
 • 2007 Winnaar Onderwijsprijs Toegepaste Communicatiewetenschap
 • 2006 Winnaar "Excellent Teaching by a Graduate Student" Award, presented by the Instructional and Developmental Division of the International Communication Association
 • 2004 Winnaar Onderwijsprijs Toegepaste Communicatiewetenschap

Functies & lidmaatschappen

 • Lid Dagelijks bestuur Department of Communication Science (2016 -)
 • Lid Opleidingsbestuur Communication Science (2016 -)
 • Affiliate member network HVR Group (2015 -)
 • Opleidingsdirecteur Communicatiewetenschap (bachelor) & Communication Science (master) (2015 - 2016)
 • Lid examencommissie Communicatiewetenschap (2013 -  2015)
 • Mastertrack-coordinator Corporate & Organizational Communication (2010 -)
 • Dagelijks Bestuur afdeling Communicatiewetenschap (2010 - 2015)
 • Member Editorial board Management Communication Quarterly (2014 -)
 • Member Editorial board Corporate Communications: An international Journal (2008 -)
 • Lid European Group for Organizational Studies (EGOS; 2012-)
 • Lid Academy of Management (AoM; 2007 -)
 • Lid International Communication Association (ICA; 2003 - 2014)
 • Lid NeFCA/Nescor [Netherlands School of Communication Research] (2006 -)
 • Gastdocent D-Opleiding Communicatie Vd Hilst (2010 -)
 • Lid ‘Werkgroep Onderwijsvernieuwing Bacheloropleidingen Universiteit Twente’ (onder voorzitterschap van rector magnificus prof. dr. Ed Brinksma) (2011- 2012)
 • Lid Opleidingscommissie Communicatiewetenschap/ Communication Studies (2001  -  2012)
 • Wetenschappelijk adviseur ‘Domein van de Duurzaamheid’  (2011-2012)
 • Member of the ICA Task Force on Political Engagement (International Communication Association. Taskforce chaired by Prof. Sandra Braman, University of Winconsin-Milwaukee, USA) (2010-2011)
 • Gastredacteur CCIJ: Elving, W.J.L., & Van Vuuren, M. (2008). Communication and organizational change. Special Issue Corporate Communications: An international journal.
 • Lid Raad van Advies Athletes in Action Nederland (2002-2007)

Internationale ervaring

 • 2011 Visiting Professor, Aarhus Business School, Denmark (August)
 • 2009 Visiting professor, Departement de Communication, Université de Montréal, Canada (March-August)
 • Mark heeft keynotes, presentaties, seminars en lezingen gegeven in België, Canada, China, Denemarken, Duitsland, Indonesië, Italië, Griekenland, Nederland, Noorwegen, Singapore, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Zweden.

Wetenschappelijke publicaties

Geaccepteerd

Janssen, S., Tahitu, J., Van Vuuren, M., & De Jong, M. D. T. (in press). Coworkers’ perspectives on mentoring relationships. Group and Organization Management. [ISI]

Lohuis, A.M., Van Vuuren, M., Sools, A.M. & Bohlmeijer, E.T. (accepted). Ambiguities of "doing what works”. How professionals make sense of applying solution-focused support for people with intellectual disabilities. International Journal of Developmental Disabilities. [ISI]

2017

Van Vuuren, M. (2017). Organizational roles. In C. R. Scott, L. Lewis, (General Editors), J. Barker, J. Keyton, T. Kuhn, P. Turner, & (Associate Editors) (Eds.), International Encyclopedia of Organizational Communication. Chichester: Wiley Blackwell.

Lohuis, AM & Van Vuuren, M. (2017). Organization as communication and strategic change: The dynamics of distanciation. IN: D. Schoeneborn & S. Blaschke (Eds.), Organization as Communication: Perspectives in dialogue, pp. 191-212. New York: Routledge.

van Vuuren, M. (2017). Called To Do Meaningful Work: A Blessing or a Curse?. Christian Higher Education, 16(1-2), 47-54.

2016

Lohuis, A.M., Sools, A., Van Vuuren, M. & Bohlmeijer, E. T. (2016). Narrative Reflection as a Means to Explore Team Effectiveness. Small Group Research, 47, 406–437. [ISI]

Janssen, S., Van Vuuren, M., & De Jong, M. D. T. (2016). Informal mentoring at work: A review and suggestions for future research. International Journal of Management Reviews, 18, 498-517. [ISI]

2015

van Vuuren, M., & Westerhof, G. J. (2015). Identity as “knowing your place”: The narrative construction of space in a healthcare profession. Journal of health psychology, 20(3), 326-337.

Zwijze-Koning, K. H., De Jong, M. D. T., Van Vuuren, M. (2015). Researching Internal Public Relations Using The Critical Incident Technique. Journal of Public Relations Research, 27, 46-62. [ISI] 

2014

Van Vuuren, M., Aarts, N., & Stevens, T. (2014). Communicatiewetenschap als schei-kunde of chemie: Naar een integrale benadering van de wetenschapsdiscipline. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 42, 329-341. [ISI]

Janssen, S., Van Vuuren, M., & De Jong, MDT (2014). Being a Mentor: Self-focused, Other-focused, Relationship-focused, Organization-focused, and Unfocused Motives. Journal of Vocational Behavior, 83, 266-275. [ISI]

Cornelissen, P. A., Van Hoof, J. J., & Van Vuuren, M. (accepted). Enabling employees to work safely: The influence of motivation and ability in the design of safety instructions. Technical Communication, 61, 232-244. [ISI]

Van Hoof, J. J., Bekkers, J., & Van Vuuren, M. (2014). Son, You're Smoking on Facebook! College Students' Disclosures on Social Networking Sites as Indicators of Real-Life Risk Behaviors. Computers in Human Behavior, 34, 249-257. [ISI]

Westerhof, G.J., van Vuuren, M., Brummans, B.H.J.M., & Custers, A.F.J. (2014). A Buberian approach to the co-construction of relationships between professional caregivers and residents in nursing homes. The Gerontologist, 54, 3, 354–362. [ISI] 

2013

Lohuis, A.M, Van Vuuren, M., & Bohlmeijer, E.T. (2013). Defining team effectiveness with use of the Delphi technique. Journal of Management & Organization, 19, 706-720. [ISI]

Janssen, S., Van Vuuren, M., & De Jong, MDT. (2013). Identifying Support Functions in Developmental Relationships: A Self-Determination Perspective. Journal of Vocational Behavior, 82, 20-29. [ISI] 

2012

Verhoeven, J. M. W., Van Hoof, J. J., Ter Keurs, H., & Van Vuuren, M. (2012). Effects of Apologies and Crisis Responsibility on Corporate and Spokesperson Reputation. Public Relations Review, 38, 501-504. [ISI]

Van Vuuren, M., Teurlings, J., & Bohlmeijer, E.T. (2012). Shared fate and social comparison: Identity work in the context of a stigmatized occupation. Journal of Management & Organization, 18, 263-280. [ISI]

Janssen, S., Van Dalfsen, C., Van Hoof, J., & Van Vuuren, M. (2012).  Balancing Uniqueness and Similarity in Corporate Stories:  A Content Analysis of Textual Characteristics. Public Relations Review, 38, 32-39. [ISI] 

2011

Van Vuuren, M. (2011). Merger, she wrote: : Improvising on the script of identification processes during mergers. Advances in Mergers & Acquisitions, 10, 39-53.

Wamsteeker, A., & Van Vuuren, M. (2011). Impliciete en expliciete communicatiestrategieën tijdens organisatieveranderingen: Een casestudie naar de implementatie van een shared service center binnen de publieke sector. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 39 (4), 43-58. [ISI]

Elving, W. J. L. & Van Vuuren, M. (2011). Beyond Identity Washing: Corporate Social Responsibility in an Age of Skepticism. Slovenian Scientific Journal of Marketing, 17, 49-56. 

2010

Van Vuuren, M., & Cooren, F. (2010). ‘My attitude made me do it’: Considering the agency of attitudes. Human Studies, 33, 85-101. [ISI]

Van Vuuren, M., Beelen, P., & De Jong, M. (2010). Speaking of dominance, status differences, and identification: Making sense of a merger. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 83, 627-643. [ISI]

Van Vuuren, M. & Westerhof, G.J. (2010). Alledaagse zingeving: een communicatieperspectief op betekenisvol werk. Tijdschrift voor gerontologie en geriatrie, 41, suppl. 

2009 en eerder

Van Vuuren, M. & Elving, W.J.L. (2008). Communication, sensemaking and change as a chord of three strands: Practical implications and a research agenda for communicating organizational change. Corporate Communications: An international journal, 13, 349-359.

Elving, W.J.L., & Van Vuuren, M. (2008). Communication and organizational change. Special Issue Corporate Communications: An international journal.

Van Vuuren, M., De Jong, M. D. T., & Seydel, E. R. (2008). Contributions of self and organisational efficacy expectations to commitment: a fourfold typology. Employee Relations, 30, 142-155.

Van Vuuren, M., Veldkamp, B. P., De Jong, M. D. T., & Seydel, E. R. (2008). Why work? Aligning foci and dimensions of commitment along the axes of the Competing Values Framework. Personnel Review, 37, 47-65. [ISI]

Van Vuuren, M., De Jong, M. D. T., & Seydel, E. R. (2008). ‘Commitment with or without a stick of paid work’: comparison of paid and unpaid workers in a non-profit organization. European Journal of Work & Organizational Psychology, 17, 315-326. [ISI]

Van Vuuren, M., Veldkamp, B. P., De Jong, M. D. T., & Seydel, E. R. (2008). The congruence of actual and perceived person-organization fit. International Journal of Human Resource Management, 18, 1736-1747. [ISI]

Van Vuuren, M., De Jong, M. D. T., & Seydel, E. R. (2007). Direct and indirect effects of supervisor communication on organizational commitment. Corporate Communications: An international journal, 12, 116-128. Outstanding paper award CCIJ 2008.

Van Vuuren, M. (2006). Why Work? The contribution of value perceptions and efficacy expectations to organizational commitment. Enschede: University of Twente. ISBN 90-365-2406-7 (Dissertatie) 

Boeken

Van Ravenstein, I., Van der Ven, A. & Van Vuuren, M. (2016). De gespreksfluisteraar: meer waarde van gesprekken in jouw organisatie. Nijmegen: Commotion Publishing.

Van Ravenstein, I., Van Glabbeek, B., & Van Vuuren, M. (2012). 100% Consistent: De invloed van impliciete communicatie. Den Haag: De Communicatiepraktijk. EAN: 9789081778411.

Van Vuuren, M., & Dorenbosch, L. (2011). Mooi Werk: naar een betere baan zonder weg te gaan. Amsterdam: Boom. ISBN 97-894-610-547-84.

Van Vuuren, M. (2006). Why Work? The contribution of value perceptions and efficacy expectations to organizational commitment. Enschede: University of Twente. ISBN 90-365-2406-7 (Dissertatie)

Vakpublicaties

Van Vuuren, Mark (2016). Houd moed als alles om je heen verandert. In Betteke van Ruler (Ed). Commtalks: 40 thought leaders over het communicatievak van morgen, pp. 182-185. Adfo Books.

Van Vuuren, Mark (2012). De professionele identiteit van communicatieprofessionals. In B. van Ruler, Communicatie NU: Grootboek van het communicatievak, pp. 80-84. Kluwer.

Van Vuuren, M. (2012). Sleutelen aan een baan is mogelijk. HR Rendement, zomer 2012.

Van Vuuren, Mark (2012). Job crafting voor de communicatieprofessional. Communicatiedesk. (online sinds 8 juni 2012)

Ilse van Ravenstein, Mark van Vuuren, Cindy Lammers (2011). Trendonderzoek IC: De kwantitatieve resultaten. Interne Communicatie, 10 (3), 14-19.

Ilse van Ravenstein, Mark van Vuuren  (2011). Trendonderzoek IC 2011: De kwalitatieve resultaten. Interne Communicatie, 10 (6), 10-13.

Astrid Neefs, Ellen van den Haak, Ilse van Ravenstein, Iris Notschaele, Mark van Vuuren (2011). Rapport kwalitatief deel trendonderzoek Interne communicatie. Nijmegen: Involve. (21 p).

Mark van Vuuren, Ilse van Ravenstein, Ellen van den Haak, Iris Notschaele, Astrid Neefs (2011). Rapport kwantitatief deel trendonderzoek Interne communicatie. Nijmegen: Involve. (23 p).

Van Vuuren, M. (2011). In goede banen leiden: Job crafting voor en door managers. Leadership.

Van Vuuren, M. (2010). The professional identity of the corporate communicator. Communication Director, November, 72-75.

Van Vuuren, M. (2008). Followership. Leadership, 3 (3), 54-58.

Van Vuuren, M. (2007). Niet alleen voor de communicatiespecialist [boekbespreking van E. Reijnders, Interne Communicatie voor de professional, naar een interactievisie]. Openbaar Bestuur, jaargang 17, nummer 1 (januari), p. 32

Van Vuuren, M. (2007). Via de band: de onzichtbare brug tussen communicatie en commitment. Interne Communicatie, 6(1), 10-12.

Van Vuuren, M. (2007). Leiderschap en de botsing van persoonlijkheden. Leadership, 2 (2), 8-13.

Van Vuuren, M. (2007). Nieuwe wegen, gebaande paden [Bespreking van het boek Nieuwe aanpak in Overheidscommunicatie: mythen, misverstanden en mogelijkheden]. Openbaar Bestuur, jaargang 10, nummer 10, (oktober), p. 29.

Van Vuuren, M. (2004). Over interpretatie: identiteit en cultuur in organisaties. Beweging 68 (2, zomer), 32-35. -239.

Van Vuuren, M. (2003). Identiteitsbeleid. In G. Buijs (Red.), Wat je zegt, ben je zelf: identiteit in christelijke organisaties, p. 92-101.

Van Vuuren, M. (2001) [Recensie van:] Rebel, H.J. Communicatiebeleid en communicatiestrategie. Amsterdam: Boom. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap.

Presentaties

Van Vuuren, M. & Knoers, P. (2017). Dynamics of fluidity and organizationality in practice. EGOS Conference, Subtheme 5: Copenhagen, Denmark (2017, July 6-8). 

Van Vuuren, M. & Schoemaker, K. (2016). (Dis)organizing dynamics between technologies and the occupation of online marketing specialist. EGOS Conference, Subtheme 16: Naples, Italy (2016, July 4-6).

Van Vuuren, M. (2015). Reflections on core values as aspirational talk. EGOS Conference, Subtheme 16: Athens, Greece (2015, July 6-8).

Vuuren, M. van, Porter, A., Novak, D., & Knoers, P. (July, 2014). ‘Organization as communication’ in practice: bridging academic and professional interests in the communicative constitution of organizations. Pre-EGOS Conference, Rotterdam, The Netherlands.

Vuuren, M. van, & Brummans, B. H. J. M. (July, 2014). Job crafting as a communicative process: A ventriloqual approach to the constitution of jobs in everyday organizational interactions. Paper accepted for the annual meeting of the European Group for Organizational Studies, Rotterdam, The Netherlands.

Van Vuuren, M., Aarts, N., & Stevens, T. (2014). Communicatiewetenschap als schei-kunde of chemie: Naar een integrale benadering van de wetenschapsdiscipline. Paper presented at the Annual NeFCa conference, Etmaal van de Communicatiewetenschap, Wageningen, February 3-4.

Van Vuuren, M. (2014). Professionalisering van onderwijsberoepen. Personeelsdag Driestar Hogescholen. Gouda, 27 juni.

Van Vuuren, M. (2014). Job crafting voor communicatieprofessionals. Communicatie & Marketing Academy, Vrije Universiteit Amsterdam, Februari.

Van Vuuren, M. (2014). [Op] waarde schatten: Onderzoek naar waarden in organisaties. Invited lecture in master course ‘Social capital, identity and mission in civil society’ [prof. dr. Govert Buijs], Vrije Universiteit, Amsterdam, Februari.

Bartels, J., Van Vuuren, M. & Ouwerkerk, J. (2014). My colleagues are my friends. The role of Facebook contacts in employee identification. Paper presented at the Annual NeFCa conference, Etmaal van de Communicatiewetenschap, Wageningen, February 3-4.

Bartels, J., Van Vuuren, M., Schutten, J., & Arendsen, J. (2014). Influence of  communication climate, organizational identification and new media usage on online knowledge sharing. Paper presented at the Annual NeFCa conference, Etmaal van de Communicatiewetenschap, Wageningen, February 3-4.

Van Vuuren, M. (2013). Reaching out in No man’s Land: The boundary spanning struggles of Outreach workers. Paper presented at the panel “Challenges of Creating Inclusivity and Exclusivity: Insights into the Communicative Constitution of Organizational Boundaries in Various Cultural Contexts, at the annual meeting of the International Communication Association, London, UK.

Van Vuuren, M. (2013). Professionalisering van communicatie. Communicatie & Marketing Academy, Vrije Universiteit Amsterdam, September.

Brummans, BHJM, & Vuuren, M. van (2013). Challenges of creating inclusivity and exclusivity: Insights into the communicative constitution of organizational boundaries in various cultural contexts. Organizational Communication Division, annual meeting of the International Communication Association, London, UK.

Van Vuuren, M. (2013). Mark’s search for meaning. Inspiration Meeting Institute for Governance Studies, University of Twente. June.

Van Vuuren, M. & Westerhof, G. J. (2013). A Buberian approach to professionalism. Expert meeting ‘Narrative perspectives on Change Process Methodology’, University of Twente, February.

Lohuis, A.M., & Van Vuuren, M. (2013). The substance of a team: identity  construction through the reminiscence of a team’s history. Paper presented at presentation accepted to present at EGOS, Montreal [sub-theme The Communicative Constitution of Organizations: Organizations as Precarious Accomplishments]

Janssen, S., Mensink, M., & Van Vuuren, M. (2013). Great expectations: the role of mentoring schemas in protégés' and mentors' sensemaking of formal mentoring relationships. Paper presented at the Annual NeFCa conference, Etmaal van de Communicatiewetenschap, Rotterdam, February 6-7.

Janssen, S., Mensink, M., & Van Vuuren, M. (2013). Great expectations: the role of mentoring schemas in protégés' and mentors' sensemaking of formal mentoring relationships. Paper presented at the Annual Nefca conference, Etmaal van de Communicatiewetenschap, Rotterdam, February 6-7.

Van Vuuren, M. (2012). Trending topics in Marketing & Communicatie. Saxion Hogeschool, Enschede/Deventer, mei.

Van Vuuren, M. (2012). Job crafting: door vrijheidsgraden naar mooi werk. Symposium “Strategie en praktijk rond duurzame inzetbaarheid: groei en ontwikkeling”. Nederlandse vereniging voor Personeelsmanagement & organisatieontwikkeling & PenO Netwerk,  Zwolle, juni.

Van Vuuren, M. (2011). Turns in the road: new developments in leadership research and practice. Aarhus Business School Executive Master Communication Summer School, Faaborg, Denmark, August.

Van Vuuren, M. (2011). Medewerkers  binden en verbinden. Keynote Praktijkcongres Interne Communicatie. Bussum, 19 april.

Wamsteeker, A.  & Van Vuuren, M. (2011). Impliciete en expliciete communicatiestrategieën tijdens een organisatieverandering. Paper presented at the Annual conference of the Netherlands School of Communication research, Etmaal van de Communicatiewetenschap, Enschede, February 2 4-25.

Van Vuuren, M. (2010). Diepte zien in alledaagse interacties: Organisatiecommunicatie en betekenisverlening. Invited lecture presented at the Geriatriedagen, Beurs-WTC, Rotterdam, February 11-12.

Van Vuuren, M., & Brummans, B. H. J. M. (2010). The accomplishment of meaningfulness in everyday work life through communication: A study of nurse-resident interactions in a Dutch nursing home. Paper presented at the Annual Convention of the International Communication Association, Singapore.

Van Vuuren, M., & Brummans, B.H.J.M. (2010). Zin in werk: Hoe alledaagse interacties in organisaties vormgeven aan een betekenisvol bestaan. Paper presented at the Annual conference of the Netherlands School of Communication research, Etmaal van de Communicatiewetenschap, Ghent, Belgium, February 4-5.

Van Vuuren, M., Teurlings, J., & Bohlmeijer, E. (2009, May). One hand washes the other? How miners interact about their dirty work. Paper presented at the Annual Convention of the International Communication Association, Chicago, USA.

Van Vuuren, M. (2009). Work meaning in stigmatized occupations. OUREPO, Université de Montreal, Montreal, Canada, April.

Van Vuuren, M. (2008). Direct and indirect effects of supervisor communication on organizational commitment: on a paper, energy, dirty work and more. Honorary keynote at the Corporate Communication Institute Conference, Wroxton, England, May.

Van Vuuren, M. (2008). Communication implications of Positive Organizational Scholarship. Invited lecture for Aarhus Business School, Denmark, Executive Masters of Corporate Communication, Amsterdam August.

Van Vuuren, M. & Cooren, F. (2008). ‘My attitude made me do it’: considering the agency of attitudes. Paper presented at the conference ‘What is an Organization? Materiality, Agency and Discourse” Montreal, Canada, May.

Van Vuuren, M., Zwijze-Koning, K., & Dalen, M. van (2008). ‘Leiden tot commitment’: de rol van het management in de ontwikkeling van medewerkersbetrokkenheid. Paper presented at the Annual conference of the Netherlands School of Communication research, Etmaal van de Communicatiewetenschap, Amsterdam.

Van Vuuren, M., & Jong, M. D. T. (2006, June). Job crafting and the metaconversation. Paper presented at the Annual Convention of the International Communication Association, Dresden, Germany.

Van Vuuren, M. & Seydel, E. R. (2005). Give war a chance: seven traditions reflecting on a study. Paper presented at the Annual Convention of the International Communication Association – Division Organizational Communication. New York, USA.

Wognum, I., Vuuren, M., van, & Veldkamp, B. P. (2005, May). Organizational and individual values: Their effects on organizational and occupational commitment. Paper presented at the 12th European Congress of Work and Organizational Psychology, Istanbul, Turkey.

Van Vuuren, M. Elving, W.J.L. & Seydel, E.R. (2003, November). Towards a typology for efficacy expectations. Paper presented at the Annual conference of the Netherlands School of Communication research, Etmaal van de Communicatiewetenschap, Nijmegen.

Van Vuuren, M. Elving, W.J.L. & Seydel, E.R. (2002, November). On congruence, efficacy and commitment. Paper presented at the Annual conference of the Netherlands School of Communication research, Etmaal van de Communicatiewetenschap, Utrecht.

IN DE MEDIA

Mark en zijn werk krijgen geregeld media-aandacht, o.a. Radio 1, Algemeen Dagblad, NRC, Nederlands Dagblad, Stentor, Tubantia, Intermediair (inclusief 1x coverartikel), Psychologie Magazine, Gids voor Personeelsmanagement, Elsevier (1x coverartikel), P&O Magazine (1x coverartikel), HR Rendement.