Universitair docent

Aanwezig op: Ma. /di. / woe. / do. / vrij.
Building: Cubicus, C229
Telephone: +31 (0)53 – 489 3312; +31 (0)53 – 489 3299 (secretaresse)
e-mail: j.karreman@utwente.nl

English profile

Expertise

 • Tekstanalyse en tekstontwerp
 • Instructieve Teksten
 • Gezondheidscommunicatie
 • Laaggeletterdheid
 • Gebruikersgericht ontwerpen (Human Centered Design)

Onderwijs

 • Taal, Tekst en Beeld (Module 2, bachelor)
 • Employee Communication (Master)
 • Public Communication (Master)
 • Begeleider BSc en PreMaster opdrachten
 • Begeleider MSc afstudeeropdrachten

Onderzoek

Joyce is geïnteresseerd in onderzoek naar het gebruik en het ontwerp van teksten in een professionele context. Ze doet onderzoek naar welke karakteristieken van een tekst ervoor zorgen dat de lezers die tekst makkelijker kunnen begrijpen en gebruiken. Een voorbeeld hiervan is haar onderzoek naar welke informatie mensen nodig hebben als ze instructies lezen. Hebben deze mensen alleen informatie nodig over de uitvoering van de instructies of ook extra uitleg? En moeten ze gemotiveerd worden om de instructies uit te voeren?

Recent heeft Joyce met Nienke van Norel, en in samenwerking met het RIVM, onderzocht aan welke eisen gezondheidsvoorlichting voor laaggeletterden moet voldoen. Het ging hierbij om informatie die in een professionele context gebruikt werd: informatie over tekenbeten en de ziekte van Lyme voor mensen die in het groen werken. (NWO-prohect in het kader van het programma Begrijpelijke Taal)

In haar onderzoek naar het ontwerp van teksten maakt Joyce vaak gebruik van gebruikersgerichte methoden (User Centered Design-methoden). Dit betekent dat de gebruiker betrokken wordt bij alle stappen van het ontwerpproces.

Joyce is betrokken bij het Center for eHealth Research and Disease Management. Binnen het EurSafety Health-net-project doet ze onderzoek naar het ontwerp van een communicatieplatform over infectieziekten dat als doel heeft de patiëntveiligheid in de grensregio te vergroten.

Promovendi

Joyce was assistent-promotor van Nicole Loorbach, die in 2013 gepromoveerd is. De titel van haar proefschrift is: Motivational elements in user instructions.

Functies & lidmaatschappen

 • Voorzitter van de faculteitsraad Gedragswetenschappen
 • Lid van de Examencommissie Communicatiewetenschap/Communication Studies
 • Bestuurslid van VIOT (Vereniging Interuniversitair Overleg Taalbeheersing)

Reviewactiviteiten

Joyce reviewt op incidentele basis artikelen voor deze tijdschriften:

 • Technical Communication
 • IEEE Transactions on Professional Communication
 • IEEE International Professional Communication Conference
 • VIOT-conferentie (Conferentie van Vereniging Interuniversitair Overleg Taalbeheersing)

Internationale ervaring

In 2006 heeft Joyce vier maanden onderzoek gedaan bij de afdeling Technical Communication (nu: afdeling Human Centered Design and Engineering) van de University of Washington in Seattle (USA). Daar heeft ze onderzoek gedaan naar de structuur van instructieve teksten op het internet.

In het het najaar van 2000 heeft Joyce een deel van haar promotieonderzoek uitgevoerd bij de afdeling Psychology van de University of Alberta in Edmonton, Canada.

Boek

Karreman, J. & Van Enschot, R. (Red.). (2013). Tekstanalyse: Methoden en Toepassingen. Assen: Van Gorcum.

Wetenschappelijke publicaties

2013

Loorbach, N., Karreman, J., & Steehouder, M. (accepted). Verification steps and personal stories in an instruction manual for seniors: Effects on confidence, motivation, and usability. IEEE Transactions on Professional Communication.

Karreman, J., Loorbach, N., & Steehouder (2013). Effecten van motiverende elementen in instructieve teksten. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 35(2), 144-159.

Karreman, J., & Loorbach, N. (2013). Use and Effect of Motivational Elements in User Instructions: What We Do and Don’t Know. IEEE International Professional Communication Conference, July 15-17, Vancouver, Canada.

Loorbach, N., Karreman, J., & Steehouder, M. (2013). Confidence-increasing elements in user instructions: Seniors’ reactions to verification steps and personal stories. Technical Communication, 60(3), 190-204.

Van Norel, N. van, Karreman, J., Uiters, E., Beaujean, D. (2013). How to design health information for low-literate professionals? Poster presented at International Conference on Communication in Healthcare, September/October, Montreal, Canada.

2012

Moekotte, E., Karreman, J., Van Gemert-Pijnen, L., & Davidovich, U. (2012). How to communicate STI and HIV test results online to MSM. E-Telemed, The Fourth International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine, January, Valencia, Spain.

Wentzel J., De Jong, N., Karreman, J. Van Gemert, L. (2012). Implementation of MRSA infection prevention and control measures – What works in practice? Infection Control (pp.93-114). InTech Open Access Publisher.

Wentzel, J., Karreman, J., Van Limburg, M., Hendrix, R., Van Gemert-Pijnen, L. (2012). Development of a Web 2.0 infection manager to support responsible antibiotic use. Second Advances in Health Informatics Conference, April, Toronto, Canada.

Wentzel J., De Jong, N., Karreman, J. Van Gemert, L. (2012). Implementation of MRSA infection prevention and control measures – What works in practice? Infection Control (pp.93-114). InTech Open Access Publisher.

Wentzel, J., Van Limburg, M., Karreman, J., Hendrix, R., Van Gemert-Pijnen, L. (2012). Co-creation with stakeholders: A web 2.0 Antibiotic Stewardship Program. E-Telemed, The Fourth International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine, January, Valencia, Spain.

2011

Van Gemert-Pijnen, L., Karreman, J., Vonderhorst, S., Verhoeven, F., & Wentzel, J. (2011). Participatory development via user-involvement: A case study about the development of a web-based patient communication system about Methicillin-resistant Staphylococcus aureus. electronic Journal of Health Informatics, 6(1).

Van Limburg, M., Karreman, J., Hendrix, R., Wentzel, J., & Van Gemert-Pijnen (2011) Participatory development of a cross-border antibiotic stewardship program as part of the EurSafety Health-net web 2.0 platform. Poster presented at International Conference on Prevention and Infection Control, June/July 2011, Geneva, Switzerland.

Wentzel, M.J., Karreman, J., & Van Gemert-Pijnen, J. (2011). Towards an internet-based infectious disease management platform to increase patient safety. E-Telemed, The Third International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine, February 2011, Gosier, Guadeloupe, France. (best paper award)

Wentzel, J., Van Limburg, M., Karreman, J., Hendrix, R., & Van Gemert-Pijnen (2011). Participatory Development of a 2.0 platform to implement an International Antibiotic Stewardship Program. Poster presented at Medicine 2.0 Conference, September 2011, Stanford, USA.

2010

Karreman, J., Arendsen, R., & Van der Geest (2010). Navigating on Web sites: Exploring the life events approach. IEEE International Professional Communication Conference, July 2010, Enschede, The Netherlands.

Ter Brake, C., Karreman, J., de Jong, M. (2010). Effecten van positief geladen informatie en geografische nabijheid in de corporate communicatie van een waterschap [Effects of positively charged information and geographical vicinity in a District Water Board’s corporate communication]. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 32(3), 228-241.

Verhoeven, F., Karreman, J., Bosma, A., Hendrix, R., & Van Gemert-Pijnen, L. (2010). Toward improved education of the public about methicillin-resistant Staphylococcus aureus: A Mental Models Approach. International Journal of Infection Control, 6(1).

2009

Loorbach, N., Karreman, J., & Steehouder, M. (2009). Boosting seniors’ confidence by enhancing user instructions. IEEE International Professional Communication Conference, July 2009, Hawaii, USA.

Van der Meij, H., Karreman, J., & Steehouder, M. (2009). Three decades of research and professional practice on printed software tutorials for novices. Technical Communication, 56(3), 265-292.

2008

Douglass, C., Farkas, D., Steehouder, M., Karreman, J., Kieras, D. et al. (2008) The New Face of Procedural Content: A Real World Approach. CHI Conference, April 5-10, Florence, Italy.

Karreman, J. (2008). Gebruikersonderzoek [Usability testing]. In P. van Bart and M. Steehouder (Eds.) Basisboek Technische Communicatie (pp. 75-90). Assen: Van Gorcum BV.

Reddig, D., Karreman, J., & Van der Geest, T. (2008) Watch Out for the Preview: An experimental investigation about the relation of feedback and usability. IEEE International Professional Communication Conference, July 2008, Montreal, Canada.

Van Gemert, L., Karreman, J, & Seydel, E. (2008) Schaamte, onbekendheid en onbegrip hinderen adequate behandeling van urologische aandoeningen: Een onderzoek naar de beleving van (potentiële) patiënten. [A taboo on urological complaints hinders effective treatment]. Nederlands Tijdschrift voor Urologie, 16, maart, S7-S13.

Van der Meij, H., Karreman, J. Steehouder, M. F. (2008). Drie decennia computerhandleidingen voor beginners [Thirty years of software manuals for novices]. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 30, 268-287.

2007

Evers, M., Theune, M., & Karreman J. (2007). The influence of speaker orientattion on effectiveness and naturalness of route descriptions in virtual way finding. The 7th International Workshop on Gesture in Human-Computer Interaction and Simulation 2007, 23-24-25 May, Lissabon.

Karreman, J., Van der Geest, Th., & Buursink, E. (2007). Accessible website content guidelines for users with intellectual disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 20, 510-518.

Karreman, J. & Loorbach, N. (2007). Paragraphs or lists? The effects of text structure on web sites. IEEE International Professional Communication Conference, October 2007, Seattle, USA.

Loorbach, N., Karreman, J., & Steehouder, M. (2007). Adding motivational elements to an instruction manual for seniors. Technical Communication, 54 (3), 343-358.

Loorbach, N., Karreman, J., & Steehouder, M. (2007). The effects of adding motivational elements to instructive texts. IEEE International Professional Communication Conference, October 2007, Seattle, USA.

Eerder

Klaassen, Rob, Karreman, Joyce, & Geest, Thea van der (2006). Designing government portal navigation around citizens' needs. Lecture notes in computer science, 4084, 162-173.

Loorbach, N., Karreman, J., & Steehouder, M. (2006) Motivational elements in user instructions: effects on user satisfaction. Proceedings of the STC’s (Society for Technical Communication) 53rd Annual Conference, 261-265.

Karreman, J., Ummelen, N., & Steehouder, M. (2005). Procedural and declarative information: What we do and what we don’t know about these information types. Proceedings of IEEE International Professional Communication Conference, 328-333.

Karreman, J., & Steehouder, M. (2004). Some effects of system information in instructions for use. IEEE Transactions on Professional Communication, 47, 34-43.

Karreman, J. (2004). Use and effect of declarative information in user instructions. Dissertation Amsterdam, New York, Rodopi.

Karreman, J., & Steehouder, M. (2003). Effects of declarative information in instructions for use. Proceedings of IEEE International Professional Communication Conference, 29-33.

Karreman, J., & Steehouder, M. (2002) De invloed van systeeminformatie op de transfer van procedurele kennis [The influence of system information on thetransfer of procedural knowledge]. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 24, 332-345.

Karreman, J., Dixon, P., & Steehouder, M. (2001) What do you need to know about your telephone? The influence of functional information on operating devices. In L. Degand, Y. Bestgen, W. Spooren, and L. van Waes (Eds.), Multi-disciplinary approaches to discourse (pp. 99-110). Stichting Neerlandistiek VU Amsterdam & Nodus Publikationen Münster.

Karreman, J., & Steehouder, M. (2000) Het instellen van de Vox New York. Gebruik en effect van declaratieve informatie in gebruiksaanwijzingen [Programming the Vox New York. Use and effect of declarative information in instructions for use]. In R. Neutelings, N. Ummelen & A. Maes (Eds.), Over de grenzen van de taalbeheersing (pp. 273-283). Den Haag: Sdu.

Steehouder, M., & Karreman, J. (2000) De verwerking van stapsgewijze instructies [Processing step-by-step instructions]. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 22, 220-239.

Steehouder, M., Karreman, J., & Ummelen, N. (2000). Making sense of step-by-step procedures. Proceedings of IEEE professional communication society international professional communication conference and of the 18th annual ACM international conference on Computer documentation: technology & teamwork, 463-475.

Vakpublicaties

Karreman, J, & Van Norel, N. (2013). Henk vertelt over de ziekte van Lyme. Tekstblad, 19(4), 26-28.

Schouten, E., & Karreman, J. (2013). Hoe nuttig is het opleuken van instructies? Het gebruik van motiverende elementen in handleidingen. Tekstblad,19(2), 16-19.

Arendsen, R., Muizelaar, J., Karreman, J., & Van der Geest, T. (2010). Lang leve de life events? Resultaten van gebruikersonderzoek naar navigatie op websites. Informatie (april), 8-12.

Karreman, J., Van Gemert, L. (2010). Grote waardering voor Continentieverpleegkundigen. Incourant, 37 (juni), 21.

Van Gemert, L., & Karreman, J. (2008). Schaamte, onbekendheid, en onbegrip verhinderen behandeling. Nieuwsbrief Stichting Contactgroep Prostaatkanker, 12, 45, 19-22.

Verhoeven, F., Karreman, J., Bosma, A., Hendrix, R., & Van Gemert-Pijnen, L. (2008). Voorlichting over Methicilline resistente Staphylococcus Aureus: Een onderzoek naar de op- en misvattingen van het Nederlandse publiek. Tijdschrift voor Hygiëne en Infectiepreventie, 5, 120-125.

Coelman, Roxanne, Karreman, Joyce & Dijkstra, Anne (2007). Technologiekrant maakt jongeren enthousiaster voor techniek. Tekst(blad), 5, 16-19.

Steehouder, Michaël & Karreman, Joyce (2007). Onderzoek voor de praktijk op de IPCC 2007. Tekst(blad), 6, 16-19.

Jacobs, G., Karreman, J., & Sleurs, K. (2004) Signalementen: Wetenschap voor iedereen. Tekstblad, 10, 64-69.

Loorbach, Nicole, Karreman, Joyce, & Steehouder, Michaël (2006). Motiverende elementen in gebruiksaanwijzingen. Tekst(blad), 11(3), 39-43.