Medewerkers CW

Dr. A.J.A.M. van Deursen, Alexander

Alexander van DeursenUniversitair Hoofddocent

Gebouw: Cubicus, kamer C2.15
Telefoon: 053 – 489 6102; 053 – 489 3299 (secretaresse)
e-maila.j.a.m.vandeursen (at) utwente.nl
Websitehttp://www.alexandervandeursen.nl


Onderzoekslijnen

Mijn onderzoek heeft als overkoepelende thema digitale inclusie. In het debat over sociale ongelijkheid (of over de inclusieve samenleving / well-being) evalueer ik de bijdrage van technologische ontwikkelingen. Op een wetenschappelijke manier tracht ik barrières van online participatie in kaart te brengen en internetgebruik te verklaren.

Onderzoekslijn 1: Digitale ongelijkheid

In deze onderzoeklijn richt ik mij op het gebruik en de effecten van Internet (technologie) in relatie tot iemands positie in de samenleving. Onlangs toonde ik aan dat sommige delen van de bevolking vaker gebruik maken van kapitaal versterkende toepassingen (gerelateerd aan bijvoorbeeld werk, studie of maatschappelijke participatie), terwijl andere delen relatief vaak kiezen voor toepassingen van vermaak die relatief weinig voordeel bieden. Naast het toenemen van dergelijke relatieve verschillen, zien we ook de verontrustende trend van absolute uitsluiting; wanneer offline alternatieven niet meer beschikbaar zijn. Door voort te bouwen op traditionele classificaties van participatie in mijn theorievorming, probeer ik te begrijpen wie op welke manier van het Internet profiteert. Hierbij richt ik mij op specifieke vormen van internetgebruik die van invloed zijn op (verschillende vormen van) participatie in de samenleving.

Tijdens mijn verblijf aan London School of Economics and Political Science (LsE), werkte ik aan het project 'From Digital Skills to Tangible Outcomes' (DISTO). Met wetenschappers van LSE en Oxford University creëerden we een theorie gedreven index voor digitale uitsluiting. De index volgt het proces van technologie-appropriatie door rekening te houden met motivatie, fysieke toegang, vaardigheden, toepassingen en offline uitkomsten. Vorig jaar kreeg ik een subsidie om met een PhD de samenhang tussen sociale en digitale ongelijkheid te bestuderen. In dit project wordt het gebruik van Internet binnen huishoudens gevolgd over een periode van een jaar (gebruik makend van technologie die in staat is automatisch gedragspatronen te herkennen).

Onderzoekslijn 2: Digitale vaardigheden om deel te nemen aan de informatie- en netwerkmaatschappij

Internetvaardigheden spelen een belangrijke rol in het vertalen van een type gebruik (bijvoorbeeld zoeken naar een baan) in de corresponderende uitkomst (werkgelegenheid). Op basis van mijn raamwerk van internetvaardigheden (operationele, formele, informatie, communicatie, content creatie en strategische), heb ik diverse prestatiemetingen uitgevoerd waaruit bleek dat veronderstellingen over het niveau van Internetvaardigheden onder Nederlandse burgers niet gerechtvaardigd is. De resultaten tonen bijvoorbeeld aan dat oudere gebruikers beter presteren dan jonge gebruikers wanneer het inhoudelijke Internetvaardigheden betreft, en dat we het belang van traditionele vaardigheden voor het uitvoeren van digitale vaardigheden niet moeten onderschatten. Met afstudeerders voer ik regelmatig prestatiemetingen uit, momenteel bijvoorbeeld van vaardigheden benodigd voor nieuwe - zogenaamd intuïtievere - apparaten.

Vanuit de praktijk is er voor mijn onderzoek veel aandacht in het publieke domein, bijvoorbeeld met betrekking tot de doelstellingen met betrekking tot de digitale overheid. Digitale vaardigheden worden beschouwd als een belangrijke voorwaarde om de gestelde doelen te bereiken.

Onderzoekslijn 3: Digitale vaardigheden voor 21e eeuwse arbeid

De derde onderzoekslijn is een verbreding van de vorige en betreft digitale vaardigheden nodig in het kader van arbeid. In politieke en economische discussies over welke kennis en vaardigheden belangrijk zijn in onze huidige en toekomstige samenleving, worden deze vaardigheden aangeduid als '21st century skills'. Voorbeelden zijn informatiemanagement, communicatie, samenwerking, problemen oplossen, of kritisch denken, vaardigheden die ook in digitale omgevingen noodzakelijk zijn.

In 2012 en 2013 voerde ik vignet studies en interviews uit, en bleek dat er veel potentieel niet wordt benut op de werkplek als gevolg van een tekort aan digitale vaardigheden, dat organisaties weinig initiatieven om de werknemer te ondersteunen, en dat de effecten van de training worden onderschat. Momentele leidt ik een door NWO gesubsidieerd project (e-vaardigheden in de Nederlandse creatieve sector) dat zich richt op digitale vaardigheden in de creatieve sector (identificatie, metingen en determinanten).

Voor meer informatie over mijn werk en projecten: www.alexandervandeursen.nl

Prijzen

2013 – UT in the Media Prijs
2012 – NeSCOR Dissertation Award
2011 – Herbert S. Dordick Dissertation Award (uitgereikt in Singapore tijdens de International Communication Association jaarlijkse conferentie)
2010 – ICA Top Faculty Paper 2010
2009 – GW Communication Science Prize 2009
2008 – Outstanding paper award nomination

Expertise

 • Use and effects of new media
 • Role of technology in the social inequality debate
 • Digital divide and Digital inequality
 • Social (and institutional) context of digital inequality
 • Digital skills / Digital literacy / eSkills
 • Observational methods for measuring Internet skills, uses and outcomes
 • e-Government
 • Media theories and Communication

Onderzoeksprojecten

Alexander is betrokken bij diverse onderzoeksprojecten:

 • measuring Internet skills, uses and outcomes among populations at large;
 • Interrelationship between social and digital inequality;
 • measuring eskills in the Dutch creative sector;
 • online (dis)engagement of seniors;
 • increasing inequalities online / amplification effects of inequality.

Co-promotor

2012 – now Niels Baas
2014 – now Lia Yuldinawati
2014 – now Refi Rifaldi
2015 – now Ester van Laar
2016 – now Mirjam Koehorst
2016 – now Anique Scheerder

Vakken

 • Communication Science
 • E-government
 • New media and communication
 • Public communication
 • Sociale Implications of the Internet
 • Sociale media en netwerken

Overig

 • Member of board Centre for eGovernment Studies
 • Member of the International Communication Association
 • Member of NeSCOR
 • Member of LogMob working group – Northwesten University Chicago
 • Editorial board Tijdschrift voor Communicatiewetenschap 2011

Publicaties

(selectie, alles beschikbaar op: www.alexandervandeursen.nl)

Refereed Journal Articles

37. Helsper, E.J. & Van Deursen, A.J.A.M. (in press). Do the Rich get Richer? Quantity and Quality of support online. Information, Communication & Society.

34. Van Deursen, A.J.A.M., Helsper, E.J. & Eynon, R. (2016). Development and validation of the Internet Skills Scale (ISS). Information, Communication & Society, 19(6), 804-823.

33. Van Deursen, A.J.A.M. & Van Dijk, J.A.G.M. (2016). Modeling Traditional Literacy, Internet Skills and Internet Usage: An Empirical Study. Interacting with Computers, 28(1), 13-26.

31. Van Deursen, A.J.A.M. & Helsper, E.J. (2015). The third level digital divide: who benefits most from being online? Studies in media and communications, 10, 29-53.

30. Van Deursen, A.J.A.M., van Dijk, J.A.G.M. (2015). Internet skill levels increase, but gaps widen: a longitudinal cross-sectional analysis (2010–2013) among the Dutch population. Information, Communication & Society, 18(7), 782-797.

29. Van Deursen, A.J.A.M. & Van Dijk, J.A.G.M. (2015). Towards a Multifaceted Model of Internet Access to Understand Digital Divides: An Empirical Investigation. The Information Society, 31(5), 379-391.

28. Van Deursen, A.J.A.M. & Helsper, E.J. (2015). A nuanced understanding of Internet use and non-use amongst older adults. European Journal of Communication, 30(2), 171-187.

27. Van Deursen, A.J.A.M., Van Dijk, J.A.G.M. & Ten Klooster, P.M. (2015). Increasing inequalities in what we do online. A Longitudinal Cross Sectional Analysis of Internet Activities among the Dutch Population (2010 To 2013) over Gender, Age, Education, and Income. Informatics and Telematics, 32(2), 259-272.

25. Van Deursen, A. & Van Dijk, J. (2014). Loss of labor time due to Skill insufficiencies and malfunctioning ICT. International Journal of Manpower, 35(5), 703-719.

23. Van Deursen, A., Courtois, C. & van Dijk, J. (2014). Internet Skills, Support Sources and Beneficial Internet Use. International Journal of Human-Computer Interaction, 30(4), 278-290.

21. Van Deursen, A.J.A.M. & Van Dijk, J.A.G.M. (2014). The Digital Divide Shifts to Differences in Usage. New Media & Society, 16(3), 507-526.

16. Van Deursen, A.J.A.M. (2012). Internet skill-related problems in accessing online health information and services. International Journal of Medical Informatics, 81(1), 61-72.

15. Van Deursen, A.J.A.M. & Van Dijk, J.A.G.M. (2011). Internet skills performance tests: are people ready for eHealth? Journal of medical internet research, 13(2), e35.

14. Van Deursen, A.J.A.M. & Van Dijk, J.A.G.M. (2011). Internet skills and the digital divide. New media and society, 13(6), 893-911.

11. Van Deursen, A.J.A.M., Van Dijk, J.A.G.M. & Peters, O. (2011). Rethinking internet skills. The contribution of gender, age, education, internet experience, and hours online to medium- and content-related internet skills. Poetics, 39, 125-144.

10. Van Deursen, A.J.A.M. & Van Dijk, J.A.G.M. (2010). Measuring Internet Skills. International journal of human-computer interaction, 26(10), 891-916.

Books

2. Van Dijk, J.A.G.M. & Van Deursen, A.J.A.M. (2014). Digital skills, unlocking the information society. Palgrave Macmillan

1. Van Deursen, A.J.A.M. (2011). Internet skills, vital assets in an information society. University of Twente. Dissertation.

Edited volumes

6. Van Deursen, A.J.A.M. & Van Dijk, J.A.G.M. (2015). New media and the digital divide. In J. Wright (ed.) International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, Edition 2 (pp.787-792). Elsevier.

5. Helsper, E.J. & van Deursen, A.J.A.M. (2015). Digital Skills in Europe: Research and Policy. In K. Andreasson (ed). Digital Divides: The New Challenges and Opportunities of e-Inclusion (pp. 125-144). CRC Press.

4. Van Deursen, A.J.A.M. (2015). Digitale ongelijkheid in Nederland. In: ICT kennis en economie 2015. CBS, 274 - 281.

1. Van Dijk, J.A.G.M. & Van Deursen, A.J.A.M. (2009). Inequalities of Digital Skills and How to Overcome Them. (pp. 278-291). Hershey - USA: Information Science Reference (an imprint of IGI Global).

Research Reports

12. Helsper, E.J., Van Deursen, A.J.A.M., & Eynon, R. (2016). Measuring Types of Internet Usage. From Digital Skills to Tangible Outcomes Project Report. London: London School of Economics and Political Science.

11. Helsper, E.J., Van Deursen, A.J.A.M., & Eynon, R. (2015). Tangible Outcomes of Internet Use. From Digital Skills to Tangible Outcomes Project Report. London: London School of Economics and Political Science.

10. Van Deursen, A.J.A.M., Helsper, E.J., & Eynon, R. (2014). Measuring Digital Skills. From Digital Skills to Tangible Outcomes. Project report. London: London School of Economics and Political Science.

9. Van Deursen, A.J.A.M. & Van Dijk, J.A.G.M. (2013). Zicht op ICT-competenties. Een werknemers- en managersperspectief in zes sectoren. Enschede: Universiteit Twente.

8. Van Deursen, A.J.A.M. & Van Dijk, J.A.G.M. (2012). CTRL ALT DELETE. Productiviteitsverlies door ICT‐problemen en ontoereikende digitale vaardigheden. Enschede: Universiteit Twente.

7. Van Deursen, A.J.A.M. & Van Dijk, J.A.G.M. (2012). Trendrapport internetgebruik 2012. Een Nederlands en Europees perspectief. Enschede: Universiteit Twente.

Academic Conference Papers

16. Van Deursen, A.J.A.M., Helsper, E.J., Eynon, R. & Van Dijk, J.A.G.M. (2016). Sequential and Compound digital deprivation. To be presented at the International Communication Association Conference 2015, Fukuoka Japan.

15. Van Deursen, A.J.A.M. & Van Dijk, J.A.G.M. (2015). Internet Skill Levels Increase, But Gaps Widen. Presented at the International Communication Association Conference 2015, Puerto Rico.

14. Van Deursen, A.J.A.M. & Van Dijk, J.A.G.M. (2015). Changing Inequalities in Online Engagement. Presented at the International Communication Association Conference 2015, Puerto Rico.

13. Van Deursen, A.J.A.M. & Helsper, E.J. & Eynon, R. (2015). Measuring Internet skills. Presented at the ECREA Conference 2015, Lisboa.