Zie Medewerkers CW

Cornelissen, P. (Pieter) MSc

Promovendus

Aanwezig op: Ma. / Di. / Do. / Vr.
Gebouw: Cubicus, kamer C 207
Telefoon: +31 (0)6 282 56 335, +31 (0)53 489 3299 (secretaresse)
E-mail: p.a.cornelissen@utwente.nl

English profile

Expertise

  • Gedragsverandering
  • Arbeidsveiligheid

ONdERWIJS

  • Research Project voor Pre-masters
  • Begeleider Bsc en Pre-master opdrachten
  • Begeleider MSc afstudeeropdrachten
  • TOM module 7: Corporate en organisatiekunde
  • TOM module 4: Onderzoek in de Communicatiewetenschap

Onderzoek

Het promotieonderzoek van Pieter Cornelissen richt zich op naleving van regelgeving binnen het domein (arbeids)veiligheid. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal ongevallen op de werkvloer tussen 2005 en 2012 nagenoeg gelijk is gebleven, een beeld dat overeenkomt met cijfers uit andere landen. Er bestaat nog erg veel onduidelijkheid over welke factoren van invloed zijn op het gedrag van medewerkers met betrekking tot veiligheid en hoe deze factoren zich onderling verhouden. Dit promotieonderzoek levert naast een theoretische, ook een praktische bijdrage door te focussen op de onderliggende elementen die van belang zijn bij de totstandkoming van (veilig) gedrag alsmede de meetbaarheid van veiligheid.

Promotoren

  • Promotor: Prof. dr. M.D.T. de Jong
  • Assistent-promotor: Dr. J.J. van Hoof

Wetenschappelijke publicaties

Cornelissen, P. A., Van Hoof, J. J., & De Jong, M. D. T. (2017). Determinants of safety outcomes and performance: A systematic literature review of research in four high-risk industries. Journal of Safety Research, in press. [ISI]

Cornelissen, P. A., Van Hoof, J. J., & Van Vuuren, M. (2014). Enabling Employees to Work Safely: The Influence of Motivation and Ability in the Design of Safety Instructions. Technical Communication, 61 (4), 232 – 244. [ISI]

Vakpublicaties

Cornelissen, P. (2016). Don’t shoot the messenger: Hoe benaderen we meldingsgedrag ten aanzien van veiligheid? Veiligheidsnieuws, 48(2),11-13. 

Cornelissen, P. (2015). Hebben we ongelukken nodig om gemotiveerd te worden veilig te werken? Veiligheidsnieuws, 47(3), 7-9.