Pasfoto Edward Figee tbv websiteTelefoon: 06 51 26 25 72; 053 – 489 3299 (secretaresse)
e-mail: e.l.figee@utwente.nl

English profile

Expertise

  • Parlementaire (regionale) dagblad- en tijdschriftjournalistiek;
  • Decentrale public affairs (ten behoeve van gemeenten en provincies) in Den Haag en Brussel;
  • Ontwikkeling en implementatie van communicatie-strategieën in (postwar) ontwikkelingslanden ten behoeve van lokale en regionale overheden

Onderzoek

  • PhD onderzoeksonderwerp: Decentrale public affairs in Europees perspectief

Functies & lidmaatschappen

  • Association for European Journalists (AEJ) in Brussel, Nederlandse sectie
  • International Press Center Nieuwspoort in Den Haag
  • BeroepsVereniging voor Public Affairs in Den Haag
  • Bestuurslid literair theater Salon Saffier in Utrecht

Internationale ervaring

  • In Tanzania, Latvia, Roemenië, Bulgarije, de Balkan-landen (minus Albanië), El Salvador en Syrië: communicatiestrategieën ontwikkelen om (1) te komen tot een lokaal en regionaal public affairs beleid waarmee het beleid op centraal niveau kan worden beïnvloed, (2) te komen tot de (her-)oprichting van een landelijke vereniging voor lokale en regionale overheden, en (3) om in verband hiermee formules en formats te ontwikkelen voor het bouwen van websites en voor het opzetten van eigen (papieren) media, zoals corporate magazines en corporate newspapers.
  • AEJ-jaarcongressen in Londen, Ordus (Turkije), Bratislava, Kosiçe (Slowakije), Sofia, Boekarest, Boedapest, San Remo, Zagreb, Athene, Brussel, Helsinki, Berlijn, Lissabon, Warschau en Maastricht.

Vakpublicaties

Het is van tweeën één – over de ongekende kansen in de samenwerking tussen Gelderland en Overijssel (2011), essay, 240 pag.’s, Arnhem/Zwolle: uitgave in eigen beheer van beide provincies.

Terrorisme en Nederland – een analyse van een dreiging (2005, red.), interviews, 136 pag.’s, Den Bosch: Adr. Heinen Uitgevers.

Provincies: steunberen van het openbaar bestuur (2003), in: Bestuurswetenschappen 57(3), pag. 265-271, Den Haag: VNG Uitgeverij.

De bewezen noodzaak of de opmerkelijke metamorfose van de provincie – in: Een politieke aardverschuiving (red. Coops, R. et al., 2003), essays-analyses-interviews, pag. 214-227, Alphen aan den Rijn: Kluwer Uitgevers.

Het verhaal van twee steden, in: Dilemma’s bij gemeentelijke herindeling – goed geschakeld of verkeerd verbonden (red. Beek, H. ter, et al., 2002), analyses, pag. 57-68, Den Haag: VNG Uitgeverij.

Worstelen en boven komen, in: Op de tast – je vraagt een lantaarnpaal en je krijgt een integraal veiligheidsbeleid (2001, red.), analyses en interviews, pag. 99-125, Den Haag: VNG Uitgeverij.

En bracht de schare tot kalmte – bespiegelingen over de gemeentesecretaris door de eeuwen heen (1997, red.), essays-analyses-beschouwingen bij het 75-jarig bestaan van de Vereniging van Gemeentesecretarissen, 302 pag.’s, Den Haag: Sdu Uitgevers.

Licht en tijd, in: 24 uur Voorburg – een biografie in beelden (1996), fotografische gelegenheidsuitgave bij het 100-jarig bestaan van de Voorburgse Courant, pag. 4-8, Rijswijk (ZH): Wegener Sijthoff Weekbladen.

De zegening van het bezuinigen of de herrijzenis van Enschede, in: van overheid naar markt – theorie, praktijk en analyse (red. Coops, R. et al., 1995), essays en analyses, pag. 213-220, Den Haag: Sdu Uitgevers.

Paars kabinet ziet in communicatie machtig instrument, in: Jaarboek Overheidscommunicatie – ontwikkelingen, vernieuwingen, trends, (red. Jilleba, G. et al., 1995), pag. 9-19, Den Haag: VUGA Uitgeverij.

De Bijenkorf, de Zoetermeerlijn en de 100-jarige Passage, in: De werkzame bestanddelen van Den Haag – 25 jaar sociaal en economisch beleid in Den Haag (red. Pars, H., 1994), pag. 69-72, 87-90, 147-152, Den Haag: Sdu Uitgevers.

De journalist, in: Beschouwingen op Niveau – Opinies over 5 jaar BON-beleid (min. BZK, 1994), pag. 99-104, Den Haag: min. BZK, Project Vernieuwing Bestuurlijke Organisatie (BON staat voor: Besturen Op Niveau)

Bestuurlijke vernieuwing besproken – ‘Eerlijk zijn. Dat is het. De burger is niet gek’, in: Jaarboek overheidscommunicatie – ontwikkelingen, vernieuwingen, trends (red. Kock, T. et al., 1994), pag. 13-21, Den Haag: VUGA Uitgeverij.

De visie van een journalist op de overheidscommunicatie, in: Jaarboek Overheidscommunicatie – opleidingen, ontwikkelingen, trends (red. Kock, T. et al., 1993), pag. 49-55, Den Haag: VUGA Uitgeverij.

De Les – opkomst en ondergang van het Civob (1991), twee beschouwingen en een rondetafelgesprek over opleidingen voor bestuursambtenaren, 59 pag.’s, Den Haag: VNG Uitgeverij.