Externe promovendus

Telefoon: 06 – 20616391; 053 – 489 3299 (secretaresse)
e-mail: a.k.top@utwente.nl

English profile

Expertise

  • Educatie, Corporate Communicatie
  • Openbaar Bestuur
  • Facility Management
  • Bedrijfsvoering en Algemeen Management

Onderzoek

Annekor doet onderzoek naar de wijze waarop beeldvorming rond het waterschap in Nederland heeft bijgedragen aan het ontstaan van het publieke debat over de legitimiteit c.q. het bestaansrecht van deze bestuurslaag gedurende de afgelopen dertig jaar (1983 – 2013).

Promoters

Promotor: Prof. dr. M.D.T. de Jong

Co-promotor: Dr. L.R. Pol

Functies & lidmaatschappen

  • Procesmanager bij het waterschap Noorderzijlvest te Groningen.
  • Tot 1 juli 2013 verantwoordelijk voor de aandachtsvelden communicatie, educatie, accountmanagement, klachtenmanagement en internationale samenwerking.

Internationale ervaring

Als procesmanager (leidinggevende) tot 1 juli 2013 betrokken geweest bij projecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking in Nicaragua/Honduras en Kenia.

Vakpublicaties

Publicaties binnen het domein Facility Management (Real Estate):

Kantoorarchitectuur en de betekenis van facilitaire inzichten in het (kantoor)ontwerpproces.