Zie Proefschriften

Figee (2017). Listen to us!

Author: Edward Figee 

Date of defence: 31 maart 2017

Promotors:
Prof. dr. M.D.T. de Jong
Dr. P.C.J. Linders en dr. J.F. Gosselt 

Publisher: University of Twente

ISBN: 978-90-365-42159-3

link naar het proefschrift