Zie Proefschriften

Mutsvairo (2013). Power and participatory politics in the digital age. Probing the use of new media technologies in railroading political changes in Zimbabwe

Author: Bruce Mutsvairo

Date of defence: 13 June 2013

Promotoren:
Prof.dr M.E. de Bruijn (Universiteit Leiden)
Prof.dr. M.D.T. de Jong (Universiteit van Twente)