Zie Proefschriften

Rijnja (2012). Genieten van weerstand

Author: Guido Willibrord Rijnja

Date of defence: 27 April 2012

ISBN: 978-90-365-3354-6

Link to abstract