Zie Proefschriften

Van Hoof (2010). Sweet sixteen and never been drunk? Adolescent alcohol use, predictors and consequences

Author: Joris J. van Hoof

Date of defence: 12 November 2010

ISBN: 978-90-365-3092-7

Link to dissertation