Zie Het onderzoek

Deelnemende instellingen

Verschillende zorginstellingen zijn betrokken bij dit onderzoek. Hieronder vind u een lijst met centra die betrokken zijn bij het onderzoek. Elk centrum heeft een lokaal hoofdonderzoeker.

Dimence groep

Lokale hoofdonderzoekers: Drs. Anja Stevens en dr. Melissa Chrispijn

GGZ inGeest 

Lokale hoofdonderzoeker: Prof. Dr. Ralph Kupka

Mediant

Lokale hoofdonderzoeker: Laura Hüning

GGnet

Lokale hoofdonderzoeker: Marike van der Heijden