Achtergrond van het onderzoek

Wanneer iemand lijdt  aan een bipolaire stoornis en in remissie is, bevindt diegene zich tussen een acute depressieve en manische episode in. De behandeling is dan vooral gericht op het in balans houden van stemming en het dagelijks functioneren. Vaak is er echter ook een andere hulpvraag, die gaat over ‘persoonlijk herstel’. Persoonlijk herstel gaat niet alleen  over het verminderen van ziektesymptomen, maar juist ook om het kunnen leiden van een zo plezierig, betekenisvol en betrokken leven. Weliswaar bestaan er al interventies voor een persoonlijk herstel, maar er is nog weinig bekend over het effect van zulke behandelingen bij  een bipolaire aandoening. Graag willen we daarom onderzoeken of een cursus voor het verbeteren van het persoonlijk herstel effectief isen daadwerkelijk kan zorgen voor een meer plezierig, meer betekenisvol en meer betrokken leven.

Ook willen we onderzoeken of we via de cursus kunnen zorgen dat iemand minder snel terugvalt  in een nieuwe depressieve of manische episode. Tot slot zijn we benieuwd of de cursus op de lange termijn kan helpen de zorg bij  een bipolaire stoornis kosteneffectiever te maken. Dit betekent dat we bekijken of de cursus op de lange termijn goede effecten oplevert met  mogelijk lagere zorgkosten. In het onderzoek vergelijken we daarom  een groepscursus van 8 weken in aanvulling op de gebruikelijke zorg, met het toepassen van  alleen de gebruikelijke zorg.