Verdere informatie

Mocht u nog meer informatie willen, dan kunt u altijd contact opnemen met de uitvoerder van het onderzoek. Dit kan bij Jannis Kraiss (Mail: j.t.kraiss@utwente.nl, Telefoon: 053 – 489 7412). Ook tijdens, of na het onderzoek kunt u vragen stellen of informatie inwinnen bij de uitvoerder van het onderzoek.