Zie Het onderzoek

Achtergrond

M:\ATTACG trial\Website\ATTACG logo 2.jpg

Jicht is een van de meest voorkomende vormen van reuma die meestal in aanvallen optreedt. Een acute jicht aanval veroorzaakt vaak veel pijn in het ontstoken gewricht, meestal de grote teen, en belemmert de jicht patiënt aanzienlijk bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. De behandeling van een jichtaanval is er op gericht om snel de pijn- en ontstekingsklachten te verlichten. Veel patiënten kunnen de op dit moment beschikbare medicijnen echter niet verdragen of mogen deze niet gebruiken omdat ze andere ziektes hebben waardoor gebruik van deze middelen tot verergering van andere klachten kan leiden.

Vanuit het Nederlandse Vereniging voor reumatologie, werkgroep jicht is daarom gestart met een onderzoek naar de effectiviteit, veiligheid en bruikbaarheid van het middel anakinra, momenteel al in gebruik voor reumatoïde artritis patiënten, door dit te gaan vergelijken met de huidige aanvalsbehandelingen voor acute jicht. Het doel is om na te gaan of dit een beter toepasbaar en mogelijk effectiever middel zou kunnen zijn voor het behandelen van acute jicht aanvallen.

Onze verwachting is dat anakinra even effectief zal zijn als bestaande behandelingen en wij hopen dat de pijn remmende effecten eerder door de patiënt gemerkt zullen worden. Als anakinra inderdaad even effectief blijkt te zijn als standaardbehandelingen dan zou dat betekenen dat er in de toekomst een extra behandelmogelijkheid zal komen voor patiënten die moeilijk behandelbaar zijn met bestaande medicijnen en die mogelijk beter verdragen wordt door patiënten.