BMS - ATTACG

M:\ATTACG trial\Website\ATTACG logo 2.jpg

Kunnen alle jicht patiënten geïncludeerd worden in het onderzoek?

Nee. Alleen jicht patiënten die voldoen aan de in- en exclusiecriteria van het onderzoek. Hieronder een overzicht van de belangrijkste toelatingscriteria:

Inclusie criteria

  • 18 jaar of ouder
  • Microscopisch kristalbewijs voor jicht (op moment van inclusie of ooit in het verleden)

Exclusie criteria

  • Actueel gebruik van urinezuur verlagende therapie*
  • Patiënt rapporteert geen tot milde jicht gerelateerde pijn (VAS score < 4)
  • Contra-indicatie voor anakinra
  • Contra-indicatie voor zowel colchicine, naproxen als prednisolon
  • Contra-indicatie voor alle 3 urinezuurverlagers: allopurinol, febuxostat en benzbromaron

* Onder actueel gebruik wordt verstaan dat de patiënt op moment van inclusie enige vorm van  urinezuurverlagende therapie ondergaat en naar inschatting van de reumatoloog therapietrouw is. Patiënten kunnen geïncludeerd worden indien duidelijk is dat de patiënt ontrouw is aan de huidige vorm van UVT naar inschatting van behandelaar of indien om enige andere reden starten van UVT geïndiceerd is.

Mogen patiënten in het verleden al zijn behandeld met urinezuurverlagende therapie?

Ja. Patiënten die in het verleden al eens eerder zijn behandeld met urinezuur verlagende therapie mogen deelnemen aan dit onderzoek. Alleen bij actueel gebruik van urinezuurverlagende therapie zal de patiënt worden geëxcludeerd. Hieronder wordt verstaan een patiënt die op moment van inclusie enige vorm van urinezuurverlagende therapie ondergaat en volgens de behandelende arts therapietrouw is. Patiënten kunnen dus wel geïncludeerd worden indien duidelijk is dat de patiënt ontrouw is aan de huidige vorm van UVT naar inschatting van de behandelaar of indien om enige andere reden starten van UVT geïndiceerd is.

Als ik een patiënt wil includeren in de avonduren/weekend, hoe handel ik dit af?

In de avonduren/weekend is de apotheek niet bereikbaar voor het gereedmaken van de medicatie. Hierdoor kunnen er geen patiënten geïncludeerd worden in de avonduren/weekend. Mocht een patiënt geschikt zijn voor deelname, dan kunt u de patiënt hoogstens uitleg geven over het onderzoek en vragen of hij/zij de eerstvolgende werkdag terug wil komen. Wij vragen u op het moment een patiënt bereid is om terug te komen dat u de patiënt geen medicatie voorschrijft.

Mogen patiënten aspirine / ibuprofen gebruiken gedurende een jichtaanval?

Ja, een patiënt mag aspirine/ibuprofen gebruiken gedurende een jichtaanval. Wij vragen bij gebruik van dergelijke middelen dat een patiënt dit noteert in het jichtdagboek.

Hoe log ik in op Mijn Reumacentrum?

Om in te kunnen loggen in Mijn Reumacentrum heeft u inloggegevens nodig. Indien u nog geen inloggegevens heeft, maar wel data gaat invoeren voor dit onderzoek in Mijn Reumacentrum, neem dan contact op met c.a.janssen@utwente.nl.

Wat moet ik doen als ik mijn wachtwoord ben vergeten voor Mijn Reumacentrum?

U kunt via www.mijnreumacentrum.nl op de ‘Wachtwoord vergeten?’ knop drukken onderaan de pagina om het hoofdscherm. Mocht dit niet lukken, dan graag contact opnemen met c.a.janssen@utwente.nl om een nieuw wachtwoord te ontvangen.

Waar staat ‘ATTACG’ voor?

ATTACG is een afkorting voor de Engelse benaming voor dit onderzoek: ‘Anakinra versus Treatment as usual in the Treatment of ACute Gout’. De Nederlandse benaming voor het onderzoek is Anakinra versus standaardbehandeling bij acute jicht.

Wie voert dit onderzoek uit?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit Twente in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie, werkgroep jicht. Het onderzoek wordt gesteund vanuit het ZonMW programma Goed Gebruik geneesmiddelen en medicijnenfabrikant Sobi. ICT bedrijf WAME ontwikkelt de online portaal voor het online invullen van de vragenlijsten.