BMS - ATTACG

M:\ATTACG trial\Website\ATTACG logo 2.jpg

Hoeveel tijd kost het onderzoek?

Het invullen van de vragenlijsten duurt ongeveer 15 minuten per keer. Daarnaast wordt u gevraagd om 3 keer langs te gaan bij uw reumatoloog om bloed te laten prikken. Wanneer zich gedurende het onderzoek opnieuw een jichtaanval voordoet wordt u nogmaals gevraagd om 7 dagen lang een jichtdagboek bij te houden.

Waar staat ‘ATTACG’ voor?

ATTACG is een afkorting voor de Engelse benaming voor dit onderzoek: ‘Anakinra versus Treatment as usual in the Treatment of ACute Gout’. De Nederlandse benaming voor het onderzoek is Anakinra versus standaardbehandeling bij acute jicht.

Wie voert dit onderzoek uit?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit Twente in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie, werkgroep jicht. Het onderzoek wordt gesteund vanuit het ZonMW programma Goed Gebruik geneesmiddelen en medicijnenfabrikant Sobi. Het ICT bedrijf WAME ontwikkelt de online portaal voor het online invullen van de vragenlijsten binnen Mijn Reumacentrum.

Krijg ik een vergoeding bij deelname aan dit onderzoek?

U krijgt geen (reiskosten) vergoeding voor deelname aan dit onderzoek.

Hoe log ik in op Mijn Reumacentrum?

Om in te kunnen loggen in Mijn Reumacentrum heeft u inloggegevens nodig. Deze heeft uw zorgverlener aan u moeten verstrekken op dag 1 van het onderzoek. Indien u deze niet heeft ontvangen vragen wij dat u contact opneemt met uw polikliniek. In verband met privacy kan alleen uw zorgverlener uw inlog gegevens verstrekken.

Wat moet ik doen als ik mijn wachtwoord ben vergeten voor Mijn Reumacentrum?

Bent u uw inloggegevens kwijt voor Mijn Reumacentrum? Neem dan contact op met uw zorgverlener. Alleen zij kunnen u nieuwe inloggegevens verstrekken.

Is anakinra veilig?

Anakinra wordt al sinds 2002 gebruikt voor het behandelen van patiënten met reumatoïde artritis. Hierdoor is de veiligheidsprofiel van anakinra goed bekend. Er kunnen echter nog wel bijwerkingen optreden bij het gebruik van anakinra gedurende dit onderzoek. De volgende bijwerkingen kunnen optreden:

  • Roodheid, zwelling, jeuk of blauwe plekken rondom de plaats van de injecties (kan optreden bij meer dan 1 op de 10 personen)
  • Hoofdpijn (kan optreden bij meer dan 1 op de 10 personen)
  • Het aantal witte bloedcellen kan afnemen tijden het gebruik van anakinra (neutropenie), wat het risico op het ontstaan van infecties verhoogt (kan optreden bij 1 op de 10 personen)
  • Serieuze infecties (longontsteking of huidinfecties: symptomen zijn dan koorts, hoesten, roodheid) (kan optreden bij 1 op de 10 personen)

Er zijn een paar zeldzame bijwerkingen (kan zich voordoen bij 1 op de 100 personen) die op kunnen treden bij het gebruik van anakinra.

  • Ernstige allergische reacties op anakinra; symptomen zijn zwelling van aangezicht, tong of keel, moeite met slikken of ademen, zweten en plotselinge snelle hartslag en jeukende huid of huiduitslag
  • Verhoogde leverenzymspiegels wat vastgesteld wordt na een bloedtest.

Er kunnen verschijnselen van leveraandoeningen optreden, zoals een gele huid en ogen, misselijkheid, verlies van eetlust, donkergekleurde urine en licht gekleurde stoelgang. De kans op het krijgen van deze symptomen is niet bekend.

In het geval u last heeft van een van de bovengenoemde of eventuele andere (niet genoemde) bijwerkingen tijdens de studie, dient u direct contact op te nemen met uw behandelende reumatoloog.

Mag ik aspirine / ibuprofen gebruiken gedurende het onderzoek?

Ja, u mag aspirine/ibuprofen gebruiken gedurende het onderzoek. Wij vragen bij gebruik van dergelijke middelen dat u dit noteert in uw jicht dagboek.

Ik wil niet meer meedoen aan het onderzoek, kan ik stoppen?

U kunt op elk willekeurig moment besluiten om te stoppen met het onderzoek. U kunt dit dan kenbaar maken bij uw zorgverlener.