1 april 2008Datum: Dinsdag 1 april 2008

Belangrijke mededelingen:

 • De conceptstatuten van Amygdala zijn voorlopig vastgesteld
 • Rolverdeling bestuur:
  • Esther Miltenburg is voorzitter
  • Lida Vrij-Hoogendoorn is secretaris
  • Yvette Leferink is penningmeester

Afstuderen

 • Amygdala was 7 maart aanwezig bij de bacheloruitreiking en heeft een praatje gehouden
 • Vanaf februari verzorgt Amygdala een zakje met amandelen in de afstudeermap die afstudeerders ontvangen. De amandelen slaan op de vorm van de amygdala (het hersengebied)

Website

 • Er wordt een website opgezet met diverse informatie over de vereniging maar ook andere informatie die interessant is. De notulen komen hier ook op te staan.
 • Afstudeercolloquia worden aangekondigd op de website

Principes van de vereniging

 • De vereniging wil toegevoegde waarde hebben voor haar leden. Deze waarde zal er (voorlopig) vooral uit bestaan dat er contacten worden gelegd tussen de alumni en de studenten. Verkenning van mogelijkheden op werkgebied van de –op de UT afgestudeerde- psycholoog zal hierbij voorlopig het belangrijkst zijn. Ook contacten met toekomstige werkgevers kan hierbij betrokken worden.
 • Alle bachelor en master afgestudeerden van de opleiding psychologie aan de Universiteit Twente worden voorlopig automatisch en gratis lid