De Amygdala

Informatie over de amygdala

Amygdala

De amygdala dankt haar naam aan haar amandelvormige structuur en wordt gevormd door vijf afzonderlijk functionerende kernen, diep in de temporale kwab van de hersenen. Zij maakt (in beide hersenhelften), samen met onder andere de hypothalamus en de hippocampus, deel uit van het limbisch systeem. Dit limbisch systeem is betrokken bij emotie, motivatie, genot en het emotioneel geheugen.

Er is aangetoond dat de amygdala een zeer belangrijke rol speelt bij de verwerking van emoties. Zo blijkt de activiteit gerelateerd aan de hartslag en wordt een verhoogde activiteit van de amygdala gevonden bij proefpersonen aan wie een angstig, boos of blij gezicht wordt getoond. Het lijkt dat er een koppeling bestaat tussen de verwerking van emotionele gebeurtenissen en de reactie hierop van het autonome zenuwstelsel (ANS). Men gaat er voorlopig van uit dat het vooral gaat om emotionele reacties op de meer complexe prikkels, welke met bewuste versterking van de natuurlijke (aangeboren) emotionele reacties zijn geassocieerd. Het niet goed functioneren van de amygdala, bijvoorbeeld door een ontwikkelingsstoornis, een beschadiging of een onbalans in de neurotransmitter huishouding, wordt in verband gebracht met onder andere verschillende angst en stemmingsstoornissen, depressie en autisme. Ook bij drug- en alcoholverslavingen zou de werking van de amygdala belangrijk zijn. Hiernaast zijn er duidelijke sekseverschillen in functionaliteit gevonden, die ondersteund worden door neuro-anatomische verschillen.

Kortom, Amygdala is een bijzonder interessant, gevoelig en belangrijk onderdeel van onze hersenen (en wellicht binnen ons sociale netwerk), waar we nog veel vaker van zullen horen!

HoofdReferenties

Mackiewicz, K.L., Sarinopoulos, I., Cleven, K.L. & Nitschke, J.B. (2006). The effect of anticipation and the specificity of sex differences for amygdala and hippocampus function in emotional memory. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 103(38),14200-14205.

Wang, L. McCarthy, G. Song, A.W. & Labar, K.S. (2005). Amygdala activation to sad picture during high-field (4 tesla) functional magnetic resonance imaging. Emotion, 5(1),12-22.

Paton, J.J., Belova, M.A., Morrison, S.E. & Salzman, C.D. (2006). The primate amygdala represents the positive and negative value of visual stimuli during learning. Nature, 439, 865.

Yang, T.T., Simmons, A.N., Matthews, S.C., Tapert, D.F., Bischoff-Grethe, A., Frank, G.H.W., Arce, E., & Paulus, M.P. (2007). Increased amygdale activation is related to heart rate during emotion processing in adolescent subjects. Neuroscience Letters, 428(2-3), 109-114.