Testimonials

Joren - Oprichter studio ballenbak

Joren

Ooit gehoord van omgevingspsychologie? Als je mij deze vraag 5 jaar geleden had gesteld, dan had ik op deze vraag waarschijnlijk geen bevestigend antwoord kunnen geven. Toch ben ik pas afgestudeerd in dit vakgebied. Achteraf lijkt het een hele logische keuze, maar ja, achteraf is mooi wonen. Omgevingspsychologie combineert twee onderwerpen die mij altijd enorm hebben gefascineerd; het beïnvloeden (of manipuleren, wat je wilt) van het gedrag van mensen en de inrichting van een omgeving (interieur ontwerp, architectuur en planologie). Je krijgt dan de psychologie van de fysieke leefomgeving.

emotional design

Een paar jaar geleden behandelden we bij het vak emotie & design de ideeën van Norman, waarin hij stelt dat design van producten leidt tot een positief of negatief gevoel. Dat gevoel leidt er op zijn beurt weer toe dat mensen wel of niet creatief worden, waardoor het lijkt dat een product beter werkt, maar eigenlijk gaat de gebruiker creatiever om met het product. Toen ik mijzelf begon af te vragen of het mogelijk was om een dergelijk effect op te wekken door gebruikt te maken van een omgeving, legde ik onbewust de basis voor ‘de creatieve omgeving’. Het idee achter de creatieve omgeving kwam in een stroomversnelling toen ik mijn afstudeerbegeleider, Karin Tanja-Dijkstra, ontmoette bij het vak methoden en technieken in de consumenten psychologie.

, Karin Tanja-Dijkstra

Bleek dat er zowaar ruimte was voor mijn idee binnen de opleiding Psychologie! Samen hebben we het plan gevat de creatieve omgeving uit te bouwen tot een PhD (promoveer) traject. Het eerste onderzoek voor de creatieve omgeving was mijn afstuderen waarbij we onderzocht hebben of een minimalistisch ingerichte omgeving leidt tot een positief gevoel omdat deze gemakkelijk waar te nemen zijn (de resultaten wijzen er op). Nu ben ik dus afgestudeerd en zijn we op zoek naar financiers voor het project de creatieve omgeving. Uiteindelijk wil ik een helderder beeld krijgen van hoe een omgeving bijdraagt aan de creativiteit van haar gebruikers. Hiermee wil ik organisaties bewuster maken (en ze handvatten bieden) van hoe ze gedrag van haar leden kan beïnvloeden door de omgeving aan te passen.


Al met al kun je zeggen dat ik ben opgeleid to een psychologisch onderzoeker en ondernemer. Van een simpel idee wat ontstaan is tijdens mijn opleiding psychologie, zijn we bezig een promoveer plek te creëren. Ik vind dat je kunt stellen dat er op de UT en binnen de opleiding psychologie veel mogelijk is, als je zelf wilt.