ActiviteiteN

De alumnivereniging Amygdala wil haar leden informeren door middel van de Linked-In pagina en deze internetpagina. Onderwerpen die terug komen zijn; ontwikkelingen in het vakgebied; interviews met alumni; vacatures (ook voor stages en afstudeerplekken); tips voor bijvoorbeeld solliciteren; en andere interessante onderwerpen. 

Amygdala organiseert verder door het jaar heen enkele activiteiten. In het recente verleden is er bijvoorbeeld aandacht geweest voor het gebruik van LinkedIn tijdens de LinkedIn workshop. Daarnaast hebben studenten kunnen oefenen met solliciteren tijdens de sollicitatie-activiteit en is er met alumni gesproken over ondernemen.

Houd voor recente activiteiten vooral de amygdala LinkedIn pagina in de gaten!