Studieprogramma

Studieprogramma Generaties 2012 en ouder

BIT

Kwartiel

Vakcode

Vaknaam

EC

Toets vorm

Verplicht

Voorkennis Noodzakelijk


1.1

194110020

Finance and accounting*

5

S

--

 


1.1

191521610

Discrete wiskunde 1*

5

S

--

 


1.1

192135000

Programmeren 1*

5

S

--

 


1.2

194122010

Productiemanagement*

5

PSS

--

 


1.2

192350050

Bedrijfsinformatiesystemen*

5

PGI

--

 


1.2

192145020

Communicatie en ontwerp in ICT projecten*

5

S

--

 


1.3

194115040

Management en organisatie*

5

PSS

--

 


1.3

192120100

Informatiesystemen*

5

PSS

--

 


1.3

192135050

Programmeren 2*

5

PSS

--

192135000 Programmeren 1


1.4

191521650

Lineaire algebra*

5

PSS

--

 


1.4

192399810

Integratieproject*

10

PGI

--

192120100 Informatiesystemen


2.1

194120010

Interne Organisatie*

5

PSS

--

194115040 Management & Organisatie


2.1

192110741

Gegevensbanken*

5

PSS

--

 


2.1

192610000

Telematicasystemen en –toepassingen*

5

S

--

 


2.2

191530311

Statistiek voor BIT*

5

S

--

 


2.2

192135100

Software engineering modellen*

5

PS

--

 


2.2

201100029

Enterprise Systems & Business Intelligence*

5

S

--

 


2.3

192340201

Ontwerpen van mens-machine interactie*

5

PSS

--

 


2.3

201100049

Business Process Management*

5

S

--

 


2.3

194101210

IT en Recht*

5

S

 

 


2.4

192320810

Requirements engineering*

5

PSS

--

 


2.4

201100067

Methoden en Technieken van Onderzoek*

5


--

 


2.4

194110040

Management accounting and control*

5

S

--

194110020 finance & accounting


3.1


Keuzevak

5


--

 


3.1


Minor

5


80 EC

 


3.1


Minor

5


80 EC

 


3.2


Keuzevak

5


--

 


3.2


Minor

5


80 EC

 


3.2


Minor

5


80 EC

 


3.3

192135201

Formele methoden voor software engineering

5

PSS

--

 


3.3

192399779

Bachelorreferaat

5

PSM

P + 60 EC

 


3.3

192398050

BIT BV

5


--


3.4

192399779

Bachelorreferaat – vervolg

5


--

 


3.4

192398050

BIT BV – vervolg

5


--

 


3.4


Keuzevak

5


--

 

*Wordt niet meer aangeboden: zie overgangsregelingen.

Keuzevakken

In het bachelorcurriculum is in het totaal 35 EC aan vrije ruimte geprogrammeerd in het derde jaar van het programma:

  • 20 EC voor de minor. Een student mag zich pas voor een minor inschrijven indien hij bij inschrijving 80 EC heeft behaald. De UT heeft een breed aanbod van minoren. Een student mag niet aan minoren deelnemen die qua inhoud en leerdoelen grote overeenkomsten hebben met onderwijseenheden uit de reguliere opleiding. Nadere informatie hierover is te vinden via de speciale minorpagina van BIT
  • 2 Keuzevakken, elk 5 EC, vrije keuze uit 2e en 3e jaars vakken die binnen de UT worden aangeboden (mits aan de voorkenniseisen van de betreffende vakken voldaan is);
  • 1 verplicht keuzevak, 5 EC, keuze uit onderstaand lijstje met keuzevakken.

Tabel 4. Verplichte Keuzevakken B3

Vakcode

Vaknaam

Aantal EC

Kwartiel

192620000

Telematicanetwerken

5

1A

194121010

Logistiek management*

5


191810880

Management van innovatie*

5


194108110

Marketing*

5


201100033

Managing People in a Global Context

5

1A

191880801

International business

5

1A

192140200

Algoritmen, datastructuren en complexiteit

5

1B

201400014

Strategy & Marketing

5

1B of 2B

192140302

Artificial intelligence - Moduleonderdelen

5

1B

201400230

Web Application Programming - Moduleonderdelen

5

2B

*Wordt niet meer aangeboden: zie overgangsregelingen.

Het is mogelijk om minorruimte en vrije keuzeruimte te combineren om in het buitenland te kunnen studeren. Hierbij moet voldaan worden aan de regels zoals die voor de vrije minor zijn vastgesteld.