Studieprogramma

Overgangsregelingen 2015-2016

Versie: 25-8-2015

De regels in deze bijlage zijn onderdeel van het opleidingsdeel van het studentenstatuut, inclusief de onderwijs- en examenregeling, van de bacheloropleiding Business & IT van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica van de Universiteit Twente.

Overgangsregelingen Pre-TOM onderwijs

1. Regeling met betrekking tot invoering TOM.

Aanleiding: Deze regeling is getroffen omdat twee cursussen niet meer of in gewijzigde vorm worden aangeboden.

Geldigheidsduur: deze overgangsregeling geldt tot 1 september 2017.

Inhoud van de regeling:

De inschrijvingsprocedure geschiedt of via inschrijving via Osiris of door een e-mail te versturen naar boz-bit-ces@utwente.nl. In geval van inschrijving via BOZ dient de student een door de examencommissie goedgekeurd studieprogramma mee te sturen. Neem hiervoor contact op met de studieadviseur.

Tabel 1: Het Pre-TOM curriculum BIT

BIT

Kwar-

Vak-

Vaknaam

EC

Toets
 

tiel

code

 

 

vorm

Eisen

Mogelijkheden

Inschrijven via

 

1

194110020

Finance and accounting

5

 

--

 Accounting & Finance (201400016)

Osiris

 

1

191521610

Discrete wiskunde 1

5

 

--

 M1.1 MathA + Math B1 (4 EC)

BOZ

 

1

192135000

Programmeren 1

5

 

--

 

 

 

2

194122010

Productiemanagement

5

 

--

 

 

 

2

192350050

Bedrijfsinformatiesystemen

5

 

--

 

 

 

2

192145020

Communicatie en ontwerp in ICT projecten

5

 

--

 

 

 

3

194115040

Management en organisatie

5

 

--

 

 

 

3

192120100

Informatiesystemen

5

 

--

 

 

 

3

192135050

Programmeren 2

5

 

--

Programmeertheorie & -project (201500111)

(8 EC)

BOZ

 

4

191521650

Lineaire algebra

5

 

--

M1.3 Math C1 (3 EC) (K3) /

Lineaire Algebra A (1915120610) (3EC -K1)

Math C1 via BOZ,

LA A via Osiris

 

4

192399810

Integratieproject

10

 

--

 

 

 

1

194120010

Interne Organisatie

5

 

--

Organization Theory & Design (201000157) (K1/K3)

Osiris 

 

1

192110741

Gegevensbanken*

5

 

--

 M1.4 onderdelen (K4)

BOZ

 

1

192610000

Telematicasystemen en -toepassingen

5

 

--

 Nog een herkansing (K1)

 

 

2

191530311

Statistiek voor BIT

5

 

--

 Kansrekening & Statistiek (191530420) (K1/K2)

Osiris

 

2

192135100

Software engineering modellen

5

 

--

 

 

 

2

201100029

Enterprise Systems & Business Intelligence

5

 

--

 M1.3 DB&BI + project (5 EC) (K3)

BOZ

 

3

192340201

Ontwerpen van mens-machine interactie

5

 

--

 

 

 

3

201100049

Business Process Management

5

 

--

 M1.3 BPM&E + project (5 EC) (K3)

BOZ

 

3

194101210

IT en Recht

5

 

 

 M2.1 ICT en Recht (3EC) (K1)

BOZ

 

4

192320810

Requirements engineering

5

 

--

 

 

 

4

201100067

Methoden en Technieken van Onderzoek

5

 

--

 

 

 

4

194110040

Management accounting and control

5

 

--

 

 

 

1

 

Minor/Keuzevak

5

 

 

 

 

 

1

192399779

Bachelorreferaat*

5

 

 

 

 

 

1

192398050

BIT BV*

5

 

 

 

 

 

2

192399779

Bachelorreferaat – vervolg

5

 

 

 

 

 

2

192398050

BIT BV – vervolg

5

 

 

 

 

 

2

 

Minor/Keuzevak

5

 

 

 

 

 

3

192135201

Formele methoden voor software engineering

5

 

--

 Nog twee herkansingen (K1 / K2)

Osiris

 

3

192399779

BIT BV

10

 

 

 

Osiris

 

4

192399779

Bachelorreferaat

10

O, Pre

B1 + 60 EC

 

Osiris

 

4

 

Keuzevak

5

 

--

 

 

Totaal

 

 

 

180

 

 

 

 

* Vak wordt nog aangeboden: zie ook overgangsregelingen

Studenten die vóór 1 september 2013 ingeschreven waren voor de bachelor opleiding Business & IT konden bij inschrijving voldoen aan de verplichting voor onderstaande onderwijseenheden. Behaalde resultaten voor deze onderwijseenheid kunnen tot de einddatum van deze overgangsregeling (1 september 2017) alsnog worden ingezet voor het behalen van het bachelor diploma.

In de tabellen 1 en 2 staat per onderwijseenheid aangegeven welke mogelijkheden een student nog heeft om deze (in gewijzigde vorm) af te ronden. In bepaalde gevallen is het toegekende aantal EC lager of hoger dan die van de oorspronkelijke onderwijseenheid. Wanneer het aantal ECs hoger ligt dan 180EC kan dit gecompenseerd worden met vrijstelling voor keuzevakken. Ligt het aantal EC lager dan 180EC dient de student dit te compenseren door (een) extra keuzevak(ken) of moduledelen te volgen. Hiervoor is een template ontwikkeld, waarmee de student zijn studieprogramma en studieplanning kan maken. Deze dient goedgekeurd te worden door de studieadviseur of opleidingscoördinator.

Tabel 2: Verplichte Keuzevakken B3

Vakcode

Vaknaam

Aantal EC

Mogelijkheden

192620000

Telematicanetwerken

5

Nog één herkansing (K1)

194121010

Logistiek management

5


191810880

Management van innovatie

5


192140200

Algoritmen, datastructuren en complexiteit*

5

(K1)

194108110

Marketing

5


201100053

Management en Organisatie van Professionele Organisaties

5


191880801

International business

5

Nog twee herkansingen (K1, K2)

201100164

Deterministic models in OR

5


192140302

Artificial intelligence

5

K2, (Binnen M2.2)

201400014

Strategy & Marketing*

5

K2, K4

201400230

Webapplication Programming*

5

K4 (Binnen M1.4)

* Vak wordt nog aangeboden: zie ook overgangsregelingen

2. Minor

Aanleiding: wijziging ten opzichte van de bestaande situatie voor oudere generaties.

Geldigheidsduur: deze regeling is onbeperkt geldig.

Inhoud van de regeling:

  • De toegangseis van de minor is bijgesteld van 80EC naar 60EC
  • Studenten die vóór 1 september 2013 waren ingeschreven voor de bachelor opleiding Technische Informatica dienen een minor van 15 tot 30 EC af te ronden. Er zijn een viertal situaties waarin de student kan verkeren. Per situatie is een regeling vastgesteld:
  • De student is nog niet gestart met de minor: De student dient een HTHT/aanschuifmodule te kiezen en 1 extra keuzevak te volgen. Dit keuzevak mag vrij gekozen worden. Wanneer een student een vervangend mastervak als keuzevak wil volgen, dient deze vooraf toestemming te vragen aan de examencommissie;
  • De student heeft 5EC van zijn minor afgerond: De student dient een HTHT/aanschuifmodule te kiezen. Het reeds gevolgde minorvak telt als aanvullend keuzevak om tot een minor van 20EC te komen;
  • De student heeft 10EC van zijn minor afgerond: De student dient een HTHT/aanschuifmodule te kiezen en krijgt vrijstelling van 1 van de twee keuzevakken (3 & 4)
  • De student heeft 15EC van zijn minor afgerond: de minor is goedgekeurd en de student dient nog een extra keuzevak te volgen. Dit keuzevak mag vrij gekozen worden. Wanneer een student een vervangend mastervak als keuzevak wil volgen, dient deze vooraf toestemming te vragen aan de examencommissie.

Overgangsregelingen TOM onderwijs

1. Softwaresystemen (201300071)

Aanleiding: wijziging cursuscode.

Geldigheidsduur: deze regeling is onbeperkt geldig.

Inhoud van de regeling:

Studenten die tussen 1 september 2013 en 1 september 2015 zijn gestart met de bachelor opleiding Technische Informatica of Business & IT en de module Softwaresystemen met de cursuscode 201300071 nog niet hebben afgerond, dienen ter vervanging de module Softwaresystemen met de cursuscode 201500111 te volgen.

2. Intelligent Interaction Design (201400256)

Aanleiding: wijziging cursuscode.

Geldigheidsduur: deze regeling is onbeperkt geldig.

Inhoud van de regeling:

Studenten die tussen 1 september 2013 en 1 september 2014 zijn gestart met de bachelor opleiding Technische Informatica of Business & IT en de module Intelligent Interaction Design met de cursuscode 201400256 nog niet hebben afgerond, dienen ter vervanging de module Intelligent Interaction Design met de cursuscode 201500118 te volgen.